*

27.5.08

Det har jeg også

Vi noterer...

... at det norske forfatterlandslaget (...) skal i ilden mot det svenske forfatterlandslaget. De må da ha toppa laget i Norge: Espen Stueland, Nikolaj Frobenius, Endre Ruset, Steffen Sørum, Jens M. Johansson. Og så videre – ikke minst Ragnfrid Trohaug har Bokmagasinet tro på. [min uthv.] (...) Vi håper på seier og foreslår at den krones med en hånlig haiku.
Klassekampen, Bokmagasinet den 24. mai.

Jeg foreslår:


nyslått gress,
nyslått fiende
femten – null


(de kan bare bytte ut tallet til venstre om tallet skulle bli høyere)

3 Comments:

Blogger Susanne said...

5-2 til Sverige, hører jeg?

June 02, 2008 10:40 pm  
Blogger mrtn said...

Sarcasm - the poor man's wit.

June 03, 2008 12:10 pm  
Blogger Susanne said...

Hm? No, no, just facts.

June 04, 2008 12:06 am  

Post a Comment

<< Home