*

14.6.08

Fra selvangivelsen

1.5.11 Har du eid kraftverk i 2007?

Hjelpetekst:
1.5.11
Eier du eget kraftverk svarer du ja på spørsmålet.

*
1.6.2
I denne posten fører du beregnet positiv personinntekt fra enmannsforetak hvis du driver annen virksomhet enn fiske, dagmamma1 eller deltakerliknet foretak.

*

Lønnsoppgavekode.

[401] Positivt ber. pers.innt. - annen næring
[402] Positivt ber. pers.innt. - annen næring

*

3.2.17 Fyll ut Tilleggsskjema for næringsdrivende innen jordbruk/gartneri, skogbruk, reindrift, pelsdyrnæring og skiferproduksjon i Nord-Troms og Finnmark (RF-1177), og beløpet blir overført til denne posten.


1. Jeg foretrekker termen "dagperson".

Labels: , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home