*

30.8.08

Hvori undertegnede gjøres narr av

Jeg hadde den ære å være i På Teppet i går:
Språkmektig

Bilagets kultursider kunne i går skryte av at Klassekampen snakket med [Per] Petterson, som for tiden nyter enorm suksess i utlandet, på 40 språk.

En kan levende forestille seg at bilagets halvdanske utsendte Martin Grüner Larsen kunne føre en samtale på ett og et halvt språk med halvdanske Per Petterson. Men 40 språk, a gitt?
Jeg kan jævlig mange språk skal jeg si dere, men kommaregler er jeg dårlig til. Heng ham ikke vent til jeg, komma.

2 Comments:

Blogger Markus Gaupås Johansen said...

Hahaha! Søtt. Etter den henge-historien, har jeg alltid vært livredd for å gjøre komma-feil. Hvem vet hva som kan skje?

I studentradioen forsøkte vi faktisk en gang å sende et spnt henge-telegram, men det viste seg å være umulig. De har lagt ned hele telegramtjenesten

August 31, 2008 1:38 am  
Blogger mrtn said...

Ha ha! Jeg så faktisk en venn av min far sende et telegram en gang. Tenk at vi er så gamle at vi har levd i en tid før datamaskinen omtrent fantes (hjemme, altså - den hadde vel eksistert i 35 år allerede da vi ble født)og telegrammet stadig var i bruk.

August 31, 2008 7:33 pm  

Post a Comment

<< Home