*

20.10.08

5080 - bloggen med godt omdømme - rapporterer at økonomiprofessorer landet over har startet en holdningskampanje. De vil at folk skal begynne å oppføre seg mer rasjonelt og skape ekvilibrium. Nok av all denne imperfeksjonen i markedet, sier de!

Personlig så mener jeg vel at den beste måten å få dette til er vel en perfekt informasjonsflyt i markedet, f.eks. gjennom verdensomspennende telepati. Dette er nok en forretningside som en driftig entrepenør kan ta tak i og utvikle.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home