*

8.1.09

I'm going to stop being angry with Gaza and go have some really, really late dinner instead. But I thought I should share this old gem by my brother. Poor Yusuf. And poor Suleima.

2 Comments:

Blogger Mikkel said...

Attåt #00.2

Henning H. Bergsvåg, De israelske soldatene gråter

De Israelske soldatene gråter ved gravene.

De Israelske soldatenes rop skjærer gjennom klar vinterluft på Har Herzel-kirkegården i Jerusalem.

De Israelske soldatene gråter mens de hviler ut i en tom bygning.

De Israelske soldatene gråter og gråter.

De Israelske soldatene gråter når de plasserer sprengladninger i undergrunnstunnellene.

De Israelske soldatene gråter ved grensepostene.

De Israelske soldatene gråter når de tenker tilbake på de falne i Libanon-krigen.

De Israelske soldatene gråter når de tenker på medsoldaten i fangenskap hos Hizbollah.

De Israelske soldatene gråter ukontrollert over tapene på sivile.

De Israelske soldatene gråter i bombehelikopterne.

De Israelske soldatene gråter mens de sender en hilsen til mamma og pappa der hjemme.

Den Israelske soldatstyrken består utelukkende av gråtende jøder.

De Israelske soldatene gråter mens de stiller inn nattsiktet på en FN-skole.

De Israelske soldatene gråter og gråter.

De Israelske soldatene gråter når de lister seg inn i tettbygde strøk beskuet av palestinske unger.

De Israelske soldatene gråter mens de fryktelige tv-bildene går verden rundt.

De Israelske soldatene gråter når de tenker på verdensopinionen.

De Israelske soldatene gråter når de tvinges til å sikte seg inn på menneskelige skjold.

De Israelske soldatene gråter inne i tanksene som ruller inn i Gaza.

De Israelske soldatene holder rundt hverandre.

De Israelske soldatene gråter ukontrollert.

January 09, 2009 6:21 pm  
Blogger mrtn said...

Ja, jeg så det der. Henning la det ut på Fjesbok. Det er fint.

January 11, 2009 3:28 pm  

Post a Comment

<< Home