*

8.1.09

SV har begynt å argumentere for å sende norske sikkerhetsstyrker til Gaza. Det forslaget støtter jeg. En sikkerhetsstyrke i Israel/Palestina er en del av løsningen på dette tidspunktet i konflikten. Det er også i mye større grad i vår langsiktige sikkerhetspolitiske interesse å løse konflikten i Gaza enn i Afghanistan. Begge er viktige, men Israel/Palestina er en av de største konfliktskaperne i forholdet mellom den muslimske og den europeiske verden. Å løse den vil vår sikkerhet fra terrorisme positivt.

2 Comments:

Blogger Mikkel said...

Det er og aldeles kanskje å løse den vil vår sikkerhet fra terrorisme positivt mye særlig.

January 08, 2009 9:40 am  
Blogger mrtn said...

Ja, det var litt av en setning, gitt. Var sikker på at den var grammatisk korrekt da jeg forlot den. Prøve igjen, skal jeg, unge Skywalker.

January 08, 2009 10:05 am  

Post a Comment

<< Home