*

13.12.09

Politiet har blitt et våpen mot demokratiet i Danmark

Dansk politi fortsetter et etter hvert veldokumentert mønster av politisk motiverte aksjoner mot politisk aktivisme i angrepene på klimademonstranter. Sadistiske og voldsforherligende trekk er også begynt å tydelig manifestere seg. Johan Reimann, som er sjef for Københavns politi, burde ta tak i dette som sin første prioritet, men det ser ut til å ha forverret seg i den siste tiden, også under toppmøtet.

Jeg leser dette som en forlengelse av den politiske utviklingen i Danmark, og en manglende politisk styring av institusjonen politiet, har ført til at en ukultur har spredt seg.

Som vanlig er det Politiken som er stedet å gå for oppdatert og grundig dekning av situasjonen:

"Med 968 anholdte og maksimalt 13 sigtelser peger alt på, at alt for mange uskyldige mennesker blev anholdt", skriver Politiken i et sitat fra Amnesty International.

Man har den ordningen som går under navnet "Lømmelpakken" som gjør at man kan holde folk fanget i 12 timer dersom det er mistanke om at de kan komme til å gjøre noe kriminelt. Amnestys jurist Claus Juul uttaler, i den forrige artikkelen, at "massive præventive anholdelser kan være et problem for forsamlings- og ytringsfriheden i Danmark, fordi det kan afholde folk fra at deltage i fredelig demonstration af frygt for at blive anholdt."

Juul underdriver: Det innebærer selvsagt at man de facto ikke har noen forsamlingsrett eller ytringsfrihet i Danmark. Dersom politiet når som helst kan stanse en demonstrasjon har politiske aktivister ingen muligheter for å uttrykke seg fredelig. Det er ikke minst politisk svært farlig, fordi det øker risikoen for militant aktivisme -- slik det gjorde i Tyskland på 70-tallet, noe som førte til Baader-Meinhofgruppen.

Inntrykket av en truet ytringsfrihet og forsamlingsrett -- i det hele tatt av et demokrati under press -- forsterkes av at politiet har begynt å bortvise fotografer og journalister fra demonstrasjonene, blant annet med slag og spark mot fredelige fotografer som roper "PRESSE!". Politiets talsmann går rett i en orwelliansk dobbelttale i sin kommentar til Politiken.dk:
»Foreviser I et gyldigt pressekort er det værsågod, så må i komme inden for politiets afspærringer. Også selv om det er til fare for jer selv«, siger talsmanden.

Men det måtte fotograferne ikke i går - for eksempel da de ville dokumentere de mange anholdte som sad og frøs [i sin egen urin, utendørs i desember. bloggers anm.]?

»Vi kan simpelthen ikke have jer til at rende rundt indenfor sådan et område - det ville være det rene ragnarok. Vi kan ikke have i stikker mikrofoner i hovedet på demonstranter, som sidder og er anholdt«, siger Lars Borg.
Se fotos her av den ekstremt uoversiktlige situasjonen, der man blant annet ser to fotografer som blir eskortert med makt langs en i all hovedsak tom gate. Det er skikkelig Ragnarok.

Politiets talsmann blir videre spurt av Politikens journalist:
Alle jeg har snakket med samstemmende siger, at I er blevet voldsommere og mere restriktive i forbindelse med klimatopmødet. Hvad vil I gøre ved det?

»Jeg kan simpelthen ikke genkende det«.
Det er litt sånn jeg har det med Danmark.

Labels: , , , , ,