*

4.3.10

3 notiser om integrering

1. Først, og viktigst: Se eller les Audun Lysbakkens glimrende tale om integrering, "Et tredje standpunkt". Den er rett og slett noe av det beste, kanskje det beste, jeg har sett om spørsmålet formulert på norsk noengang. Og jeg tror faktisk jeg er enig i hvert ord.*


2. Faren min skrev dette på sin Facebookvegg, og viser derved fram noe viktig om hvordan vi snakker om kvinner og innvandrere:
Hva menn går kledd i, blir aldri nøytralt. Det vil alltid interessere og engasjere både menn og kvinner. For menns klær er med på å definere forholdet mellom kjønnene. De kan også si mye om likestilling -- eller mangel på samme. Derfor vil og bør norske menns påkledning være av stadig interesse. Og derfor er det viktig og riktig at debatten om slips fortsetter" (Lars Gule i Klassekampen)
Ok, det er ikke nøyaktig det Gule sa. Han snakket om muslimske kvinner. Men whatever, ikke sant -- prinsippet er jo likt for alle?

*


3. Dansk Folkeparti er overhodet ikke rasistisk (del 1 i en serie)

a)
I Hvidovre Kommune har Dansk Folkepartis Mikkel Dencker forslået, at svinekød som et minimum indgår i 20 procent af måltiderne i kommunens ældreboliger og daginstitutioner.

(...)

Han vedstår, at en ordning om svinekød kan skabe problemer for mange muslimer og jøder, som ikke spiser svinekød, men han mener ikke, at det er noget, man skal tage hensyn til.

"Jeg ved godt, at det kan være et problem nogle steder, da der er mange, der ikke har lyst til at spise svinekød, men det skal ikke hindre os i at mene, at det skal være tilfældet i Danmark," siger Hans Kristian Skibby.

Men er svinekød specielt sundt?

"Specielt sundt eller specielt usundt? Jeg er ikke kostekspert, men i Danmark har vi en tradition igennem mange, mange generationer, at her i landet kan vi godt spise flæskesteg og frikadeller," siger Hans-Kristian Skibby.

b)
Isam må gerne hilse på Said i skolegården.

Det må bare ikke foregå på arabisk, urdu, tyrkisk eller noget som helst andet fremmedsprog, hvis det står til Dansk Folkeparti.

Partiet er klar med et lovforslag, der helt skal forbyde samtale i timerne og i frikvartererne i folkeskolen på andre sprog end dansk.

»Det er vigtigt for at forhindre mobning. Vi har set eksempler på skoler, hvor elever har brugt fremmedsprog til at mobbe og tale bag om ryggen på andre. Vi vil gerne være med til at sikre, at man ikke taler arabisk eller urdu eller andre sprog end dansk. I den danske folkeskole taler man dansk«, siger Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Marlene Harpsøe.

"Med mindre man snakker svensk eller norsk eller engelsk, eller et andet sprog fra lande hvor der er færre perkere, så er det okay", fortsatte hun.
Ok, det siste avsnitt fant jeg bare på. Men se hva Venstre svarer, i det som for en gangs skyld er et genuint, prinsippfast, liberalistisk argument (og ganske artig formulert):
Undervisningsminister Bertel Haarder (V) fastholder kommunerne og skolernes ret til at bestemme selv.

»Det er bestemt ikke noget, vi skal vedtage for hele Danmark. Vi skal styrke ledelsesansvaret og ikke svække det. Jeg er hverken minister for tørklæder, badeforhæng, leverpostejsmadder, indkaldelse til forældremøder eller for spørgsmål om, hvad man må sige i skolegården. Og det vil jeg holde fast i«, siger undervisningsministeren.

Labels: , , ,

5 Comments:

Blogger Konrad said...

Helt klart. Debatten om slips må ikke legges død. det vil være en falliterklæring.

March 05, 2010 10:53 am  
Blogger droneland said...

Dansk Folkeparti har alltid vært en kilde til stor underholdning, men FrP er ikke dårlige de heller. Noe som gjør det vanskelig ikke å kommentere enkelte av utspillene: http://droneland.blogspot.com/2010/03/frp-skaper-arbeidsplasser.html

March 05, 2010 11:43 am  
Anonymous Colleen LaRose said...

Det er sjeldent, selv fra muslimk hold, å høre et slikt intenst hat mot Norge og nordmenn som Iffit Qureshi pleier å servere. Hun er virkelig spyttende og fresende. Jeg har ofte lurt på hvordan hun holder ut å bo her, når hatet hennes er så enormt.Det er sjelden jeg uttrykker meg slik, men i hennes tilfelle mener jeg det virkelig; hun burde reist til et deilig muslimsk land. Da slapp hun å bruke opp hele sin energi på dette glødende hatet mot Norges opprinnelige befolkning som bor her
omforlatelse .

March 10, 2010 1:44 pm  
Blogger mrtn said...

Øh, jaha? Og hva har det med noe som helst å gjøre?

March 10, 2010 1:50 pm  
Blogger droneland said...

Colleen LaRose er spam. He-he, helt identisk med teksten som ble lagt inn samme dag som en kommentar på min blogg også. Mener dog det var med et annet brukernavn hos meg. De er avanserte disse spammerne!

March 12, 2010 12:39 pm  

Post a Comment

<< Home