*

10.7.10

al-Qaida-terrorister TERROR-GREPET i SOMMER-NORGE

Hey, jeg kan en vits: Hva er forskjellen på Arbeiderpartiet og Framskrittspartiet?

Oi! Jeg drar ut på øyene i noen dager og er kun bekymret for om jeg ble solbrent og den fremmede og truende brannmanetpesten som infiserer våre ubesudlete norske kyster, og plutselig er det al-Qaida i Oslo og terrorister og spioner og bomber og jeg vet ikke hva! Ble livet til a Jerry Bruckheimer production mens jeg var vekk?

Men jeg vet at det norske folket er et folkeferd med sinnsro, og jeg er sikker på at dette ikke kommer til å påvirke vår besinnelse eller den nasjonale stemningen.
Jens Stoltenberg avbrøt ferien for å berolige oss. Det er grunn til å bli bekymret.

Det var et forsøk på å hindre frykten og følelsen av maktesløshet i å slå rot i oss nordmenn. Men å skape et inntrykk av handlekraft fjerner ikke vissheten om at fienden er iblant oss.

Han er norsk statsborger. Han kan være din eller min nabo.

(Elisabeth Skarsbø MoenVG, 9. juli, s. 2., på nett her)
Frykter terroranslag mot T-banen

* Lite gjort med sikkerhetsrutinene etter 11. september 2001

* 20 000 tar undergrunnen i Oslo hver dag

– PST følger uigurer i Norge tett

(Aftenposten, 10. juli, s. 4)
– Det vil bli en skuffelse om denne saken ikke ender med en fellende dom, sier Magnus Ranstorp, sjef for terrorforskningen ved den svenske forsvarshøyskolen.

Han viser til at flere personer de senere årene er dømt for planlegging eller finansiering av terrorvirksomhet i Danmark. Også i Sverige er det felt en dom.

(...)

– Det er viktig å få fellende dommer for å demonstrere at man slår ned på slik aktivitet, at det får konsekvenser, sier Ranstorp.

(VG, ibid)
Ok, kanskje den nasjonale stemningen i media såvidt kommer til å klare å bryte igjennom til late og solbrune feriefolk i badeland, hyttefelt og fjellheimer. Men vi vet i det minste at våre politiske og demokratiske verdier står bunnsolide og fjellstø, forankret i den liberale norske grunnloven og menneskerettig ...

Justisdepartementet har i dag sendt på høring forslag om utvidede hjemler for bruk av frihetsberøvelse og andre tvangsmidler i utlendingssaker når personer oppgir falsk identitet, unndrar seg utsendelse etter et avslag eller når asylsøkere og utlendinger med ulovlig opphold begår kriminalitet.

Det er også foreslått en særskilt hjemmel for frihetsberøvelse av personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, og som er i en utsendelsesprosess.

(...)

Vi ser også eksempler på at noen få utnytter asylinstituttet til å komme til Norge for å begå kriminalitet. De tiltakene som nå foreslås, er viktige for å bevare publikums tillit til asylinstituttet, sier justisminister Knut Storberget.

(Regjeringen.no)
Topp stemning! Jeg er sikker på at Storberget overhodet ikke undergraver den tilliten ved å komme med disse uttalelsene.

Var det virkelig bare dette som skulle til for å fullstendig få oss til å gå fra konseptene? Var det én enkelt trussel, som det eksisterende systemet stanset, som skulle få oss til å gå fra våre grunnleggende verdier? Var det ikke mer som skilte Arbeiderpartiet og Framskrittspartiet enn en gruppe forbrytere som klarte å ta seg inn i Norge? Framskrittspartiet har jo foreslått denne loven i årevis nå:
– Jeg tror ingen nordmenn kan forstå at en slik mann fritt får gå rundt på gata i Oslo. Det strider med vår rettsoppfatning. Det viktigste for oss er å få framforhandlet en utleveringsavtale, men inntil det skjer, vil vi sette ham i forvaring. Gi oss en sjanse til å styre, så skal vi nok få det til, sier Jensen.
Det er smertefullt å se at regjeringen ikke klarer å lede når den utsettes for bare de minste krisesituasjoner. Og med "regjeringen" mener jeg "Arbeiderpartiet". Sosialdemokratiets fraflytting av sine verdier er trist å se på, for oss som er glad i venstresidekoalisjoner.

I Danmark skjedde omtrent det samme. Der ga sosialdemokratene etter for populistisk press. Det mer eller mindre direkte resultatet var en total kollaps på venstresiden og høyrepopulistisk dominans i et tiår. Good times, good times.

3 Comments:

Blogger Konrad said...

Sinnrikt betyr skarpsindig (inviklet og smart på samme tid). Du mener kanskje "sinnsro" (flegma)?

Hva skal man si ellers? "Fellende dom". De er jo bare mistenkt for kanskje å ha planlagt noe, muligens. De kan bare dømmes dersom det er bevist at de har gjort noe straffbart, det holder ikke at de har tenkt skumle tanker i sine hoder. Det kalles rettsstat. Dette burde Ranstorp vite.

Ap prøver (eller føler seg presset) til å stjele Frps klær. Det er ganske ynkelig og ganske trist. Så, ja, hva er egentlig forskjellen på Ap og Frp? At Ap sier nei til privatisering av Lånekassen?

July 10, 2010 3:28 pm  
Anonymous Anonymous said...

Bra sagt! Og godt skrevet! ;)

July 10, 2010 3:30 pm  
Anonymous Anonymous said...

Føkk pst. prøver å leke fbi eller hva søren. patetisk forsøk på å få nordmenn til å gi fra seg mer av sin "frihet", og gjett hva?? det funker.
nordmenn er så moldboere. omtrent hele gjengen er sauer, og bryr seg ikke om at rettighetene deres blir tatt ifra dem. bare så lenge paradise hotel, fotball og været er på tv så er alt greit.

July 10, 2010 11:28 pm  

Post a Comment

<< Home