*

3.12.11

Debatten om debatten om debatten

Ytringsfrihetsforkjemperne stempler motargumentasjon som angrep på ytringsfriheten. Slik gjentar de feilene fra 00-tallets debatter.
*

Når man snakker til ungdommen
er det en god norsk tradisjon å være kringsatt av fiender. Og sannelig er det mange fiender som angriper ytringsfriheten i Hilde Sandviks kommentar ”Monsterfabrikken” i Bergens Tidende onsdag.

Det er, som Mimir Kristjansson og Lars Unar Størdal Vegstein kalte det i Klassekampen forleden dag, en hær av stråmenn som angriper fra alle kanter. I Hildes kommentar er det den unge ventresida som truer den frie meningsutveksling med sine utidige og moralistiske frie meningsutvekslinger med folk som har utidige meninger.

Med sitt innlegg i debatten om debatten om debatten om 22. juli skriver Hilde seg inn i en allerede godt etablert tradisjon for en unnvikende debattform som legger skyld på motparten, beskylder den for å kneble debatten og unngår noen form for reell refleksjon rundt egen rolle og interesser. Interessant nok har debatten ført til at alle de problemene høyresiden har kritisert venstresiden for i et tiår nå har dukket opp i egne rekker.

Det er ikke lenger venstresiden som ikke vil "ta debatten", som går i forsvarsposisjon, avviser motpartens rett til å ytre seg. Det er ikke lenger flerkulturens forsvarere som prøver å unngå å snakke om det som er vondt og vanskelig. Men hvis vi skal snakke om flerkultur i Norge må vi snakke om det hele. Om sosiale problemer i minoritetsbefolkningen, ja, men også om den voldsomme fremmedfiendtlige understrømmen som har oppstått i det norske samfunns mainstreamfure.

*

Nøyaktig hvem "den unge venstresiden" er blir aldri helt klart. Hvorfor alder er relevant kommer heller ikke fram – men siden Hilde bokstavelig talt skrev boken om hersketeknikk (Hersketeknikk, m/Jon Risdal og Per Dybvig, Spartacus 2007, 230 sider) er det vel ikke det det handler om – men krav stiller de! Og som vanlig når noen på venstresiden stiller politiske krav, er man moralistisk (og gjerne litt autoritær og illiberal).

”Alle den unge venstresida var sakleg usamde med i tida fram til 22. juli skal no avkrevjast ei orsaking og innrømming av at det er dei – venstresida – som har hatt rett heile tida”, skriver Hilde. Hun er også opprørt over at medlemmer av Arbeiderpartiet (partiet som ble ramt av et massemord i sommer) stiller uhørte krav ”om sjølvransaking, om at folk skal gå i seg sjølv og innrømme feil haldningar.” Og dersom tonen i disse usaklige kravene om å revidere etablerte holdninger i lys av kanskje den mest katastrofale menneskeskapte begivenheten i etterkrigs-Norge vedvarer, ”vil [det] skade den politiske debatten.”

*

Ja, vi på den unge venstresiden – jeg er 30 og SVer, så jeg er vel også en del av denne fronten mot friheten? – har kanskje stilt noen av de kravene. Hvorfor har vi det?

La meg først påpeke det åpenbare, som er at det å kreve at noen endrer mening i lys av nylige begivenheter ikke er skadelig for ytringsfriheten. Det er faktisk hjørnesteinen i nesten all politisk debatt. For å ta et bokstavelig talt tilfeldig valgt eksempel fra Hilde Sandviks egen avis, så klikket jeg meg inn på en artikkel på BT/Preik. Ingressen til Frode Bjerkestrand var "Den nye rapporten om videre utvikling av jernbanen er et realt spark i boggien til norske samferdselspolitikere". Er det galt av Bjerkestrand å kreve at norske samferdselspolitikere endrer meninger i lys av den seneste rapporten? Det er det samme Hilde gjør i sin artikkel — krever at "den unge venstresiden" skal endre adferd i lys av hennes analyse. Alle retoriske ytringer har underteksten jeg vil at vi skal ha en annen samtale enn den vi har nå.

Som så ofte i debatten etter 22. juli blir kritikk til knebling, argumentasjon til moralisering. Et angrep på en meningsmotstanders poeng blir et angrep på ytringsfriheten.

For det andre, og viktigst her, er kommentaren om at "delar av den unge venstresiden" krever at folk innser at de har hatt rett hele tiden, og at dette skader den politiske debatten.

Det er en påstand som oser av hybris. Som om ikke sommeren på det mest spektakulære og motbydelige vis har vist oss at kritikerne av muslimhetsen har hatt rett i noe? Ikke i alt — men vi hadde kanskje et poeng når vi sa at offentlighetens holdning til islam var problematisk, og at det fantes et voldspotensial i hetsen mot muslimer?

Traumatiske begivenheter som 22. juli gjør noe med oss. Det flytter grunnen under oss, tvinger oss til å skifte ståsted. I tider som dette er det mange av oss som lar følelsene løpe avsted med oss og glemmer å tenke kjølig. Vi gjør det alle sammen, og det må vi har forståelse for både nå og i ettertid. Men hvis ikke dette poenget kan innrømmes er det en avvisning av noe som venstresiden åpenbart gjorde rett i, og det representerer i så fall en regresjon i debatten fra i sommer; en manglende vilje til å vurdere sitt eget ståsted kritisk, og en manglende vilje til å anerkjenne motstanderen når hun gjør vurderinger som viser seg å være riktige.

 *

Det er særlig angrepene på norske avisredaktører Hilde reagerer på, signert blant annet SV-parlamentariker Snorre Valen og min eks-kollega i Klassekampen Eivind Trædal. (Eivind var riktignok ikke journalist, slik Hilde skriver, men redaksjonssekretær i debattavdelingen). Eivind bemerker sarkastisk i sin kronikk i Dagbladet at "et stort arbeid er blitt lagt ned, ikke minst av våre avisredaktører, for å heve opp menneskeforakt forkledd som ordentlege standpunkter, og som bare føles som et overgrep for de ekstra sensitive. Ja, og så for menneskene de snakker om, da."

Man bør alltid være varsom når noen gir sin egen profesjon helt rett. Som når Platon sier at den perfekte staten styres av filosofer, når militæret mener at i disse harde tider bør militæret styre landet. Eller når norske avisredaktører mener at det er selvsagt at debattklimaet i avisene ikke er farlig, at debatten skal ha "god takhøgd" og at de offentlige hatytringene mot muslimer ikke har hatt noe særlig å si for det hatefulle klimaet som har oppstått i norske muslimers hverdag. Hilde framhever nok en gang ytringsfrihetens ideal:
Det er likevel ikkje den tøylelause nettdebatten folk som Eivind Trædal er ute etter, men den redigerte papirdebatten, ei av demokratiets aller viktigaste plattformer. I ei tid med fallande medlemsmasse i politiske parti og låg valdeltaking, har papirdebatten tatt på seg ei stadig tydelegare rolle. Debattsidene er talarstolar der ikkje berre ekspertane og kommentatorane får sleppe til, men eit langt større mangfald får ytre seg om samfunnsutviklinga. Også om haldningar som går på tvers av rådande politiske straumar, frå folk med meiningar mange vil finne avskyelege.
Dette er en uforståelig naiv holdning, og en fullstendig feillesning av både Eivinds innlegg og argumentene fra de fleste på "den unge venstresiden" — og alle de mange, mange andre som har hevdet standpunkter som dette.

For det første skaper Hilde Sandvik her en stråmann om at man "er ute etter ... den redigerte papirdebatten". Som om noen vil bli kvitt avisdebatt eller ytringsfrihet. Retten til å ytre seg er vesensforskjellig fra plikten for massemedia å legitimere stemmer ved å framheve dem.

For det andre, og enda viktigere, så er dette med at vi må slippe til det avskyelige en bisarr tanke. Må vi virkelig det? Hvorfor i alle dager det? Som om det avskyelige forsvant av seg selv når det møtte motstand.

*

Det er merkelig at en norsk debattredaktør ikke anerkjenner det banale faktum at offentlighetens oppmerksomhet er en begrenset ressurs, og det å bruke den opp på konspirasjonsteorier og hets mot muslimer er en farlig og dum ting å gjøre. Når Hilde eller andre debattredaktører og kommentatorer blåser opp og deltar i irrelevante symboldebatter som hijab- og niqabdebattene, og dette også får gjennomslag på nyhetsplass, så mener jeg ikke at det er for mye å kreve at de har en bevissthet om at de kanskje styrker en fremmedfiendtlig diskurs, en generell oppfatning av at "de der folkene er farlige".

Det er klart at dette går på bekostning av noe. Det går på bekostning av langt viktigere saker for norsk offentlighet å bry seg med. Norske avislesere, også Trædal og Valen og meg, har bedre ting å gjøre med vår tid enn å sitte og faktasjekke og tilbakevise det ene absurde innlegget i islamdebatten etter det andre fra notorisk upresise og problematiske aktører. Vår tid og oppmerksomhet er også en begrenset ressurs, og vi — den lesende offentligheten, altså — kan ikke bruke den opp på å "ta debatten" om irrelevante spørsmål, på å diskutere følelsene til anti-muslimske ekstremister. Dersom man har en ide om at debattens diskursive rasjonalitet vil kansellere ut alt som er negativt, så har jeg noen debattråder på Dagbladet.no og Hegnar Online jeg gjerne vil vise deg.

Vi feiltolkes, med andre ord. Dette er ikke et angrep på ytringsfriheten. Det er en bønn om at norske redaktører skal redigere. Et ønske om større ansvarlighet blant offentlighetens portvoktere. Ikke at useriøse aktører som for eksempel Hege Storhaug fra Human Rights Service ikke skal få slippe til i media, men at man kanskje skal redigere henne litt mer, slippe til litt mindre enn de 150–250 artiklene om året som står med/av/om henne i norske aviser, kreve skarpere argumentasjon og grundigere dokumentasjon. At nettdebattene i avisene fortsatt, tross forsøk på innstramming, holder et sjokkerende lavt nivå er bare det mest synlige tegnet på forsømming. Mer alvorlig er det når det skjer over kommentarfeltet, i de redigerte spaltene.

*

Hilde er uenig i at det finnes problemer over nettkommentarnivå. De hatefulle ytringene slipper ikke til.
«Vi tok feil. Det var ikke de hatefulle ytringene som manglet plass. Det var de som talte imot», skriv Marie Simonsen. Kven er dette vi’et som tok feil? På Twitter utdjupa Simonsen med «'vi' som velvillig trodde det var viktig å slippe hatefulle ytringer til, utan særlig motstand». 
Er det nokon som i heile tatt trur det?   
Et par avsnitt seinere skriver Hilde:
Debattsidene er talarstolar der ikkje berre ekspertane og kommentatorane får sleppe til, men eit langt større mangfald får ytre seg om samfunnsutviklinga. Også om haldningar som går på tvers av rådande politiske straumar, frå folk med meiningar mange vil finne avskyelege.
Jeg føler at det er en motsetning mellom disse to avsnittene. Det er en glidende overgang mellom avskyelige meninger og hate speech, som for eksempel Nina Karin Monsen har vist oss alle. Og denne overgangen får ikke alltid den profesjonelle oppmerksomheten den trenger fra redaktørkorpset. Og om man ikke skjønte det bare av å lese aviser, så er det er tross alt dokumentert at norske muslimer dekkes disproporsjonalt med innbyggertall, og at dekningen er overveiende negativ.

Dette er faktisk såpass anerkjent at også både eldre og mer høyrevridde folk enn den unge venstresiden, som for eksempel partilederne i Venstre og Høyre, har tatt oppgjør med hatretorikken. Erna Solberg var ute og mente at islamofobien i norsk offentlighet kunne sammenlignes med jødehets på 30-tallet. Trine Skei Grande i Venstre, på sin side, mener at islamofobi ”er i ferd med å bli en stueren form for rasisme”.

*

Men alt dette til side, så slår det meg hvordan en del av responsen på Valen, Trædal og co. først og fremst er utdatert, gammeldags, litt irrelevant og på siden av det som diskuteres. Disse debattene – ytringsfrihet eller religionskritikk? Skal vi ikke kunne kritisere islam lenger? Flørter venstresiden med dogmatisk islam? etc. etc. – er forbi. Dette er 00-tallets debatter, virvlet opp av de politiske og ideologiske stormkastene etter 9/11 og krigen mot terror. Venstresiden gjorde, liksom høyresiden, mange feil i de debattene, men de feilene er nesten uten unntak rettet opp. Jeg vil fortsatt stå hardt på at venstresiden hadde mest rett i sin analyse gjennom hele dette tiåret, men det kan vi vel i det minste være enige om å diskutere? Likevel blir de samme monotone anklagene fortsatt rettet mot oss, av Hilde Sandvik, eller for eksempel av Kjetil Rollness som lot seg inspirere av Hildes artikkel til å skrive en lørdagskommentar i Dagbladet.

Her tok Rollness et oppgjør med "den unge venstresiden" fordi den stemplet sine meningsmotstandere, skrev han, rett før han kaller Eivind Trædal for "alvorsgenerasjonens svar på Justin Bieber". Gudene skal vite at det er vanskelig å ta Rollness på alvor, men jeg tror han er interessant her fordi han representerer en feil vi må unngå, nemlig "begge sider er like ille, og vi må møtes på midten." Det er ikke tilfellet her.

Det er viktig for debattens sammenheng og legitimitet å anerkjenne når folk man ellers er uenige med har rett. Og jeg tror at debatten om debatten (om debatten) hadde tjent på at man anerkjente det iøynefallende: At venstresidens analyse av islamofobi og fremmedfrykt i norsk offentlighet og norsk politikk har vært riktigere enn den avvisning av dette som man har sett fra borgerlige kommentatorer. Fremmedfrykten var reell. Den var virksom. Den var farlig. Den er det fortsatt.

*

Jeg tar meg tid til å tilbakevise Hildes poenger her, fordi hennes kommentar vakte stor begeistring blant mange i media og mange samfunnsdebattanter. Blant annet Knut Olav Åmås (som Trædal også kritiserte) sa seg enig. Det skuffet meg. Stor var derfor min begeistring da han denne uken publiserte et prisverdig forsøk på å bevege seg videre, først i en lengre kommentar på Snorre Valens blogg, og sidenhen i artikkelen "Syv punkter om det nye Norge". Det er verdt å lese i sin helhet, og jeg anser det for å være en kommentar som beveger mye, og åpner noen nye rom på borgerlig side av debatten.

Jeg setter særlig stor pris på Åmås' kommentarer om debattklimaet i det nye Norge.

1
Samfunnsdebatten er noe av det Norge har grunn til å være mest stolt av både før og etter 22.7. – den er omfattende, åpen og inkluderende. Debattene må fortsette å ha veldig stor takhøyde og speile landet på godt og vondt. En absolutt grense for ytringer går ved oppfordringer til vold eller kriminelle handlinger og hat mot konkrete personer eller grupper. Vi i mediene har et spesielt ansvar for å sikre høyere nivå på nettdebattene vi redigerer. 
2
Like viktig som de absolutte grensene for ytringsfriheten, er den skjønnsmessige utøvelsen av hva som skal publiseres i debatten. Hva har vi lært om det etter 22.7.? Jo: Å legge enda større vekt på språk, tone og presisjonsnivå, granske argumenters kvalitet, dyrke nyanser og tøff saklighet, sky generaliseringer, sjekke fakta og si imot. Lært å spørre: "Hva mener du? Hva er følgen av det du sier?"
Dette er viktig for veien videre for debatten om multikulturalismen, og alle norske redaktører kan med fordel henge disse to avsnittene opp over datamaskinen sin. Viljen til å faktasjekke litt mer, være mer presis, argumentere bedre, hadde kanskje bidra til å gjøre det vanskeligere for ytringer om at norsk kultur holder på å utryddes av Arbeiderpartiet eller at landet snikislamiseres.

Som et annet medlem av den unge venstresiden, sjefsintegratør Audun Lysbakken, pleier å si om innvandringsdebatten: "Vi må være kompromissløst nyanserte". La det være mottoet for alle som vil snakke om flerkultur i norske aviser eller norske debattfora.

*


Åmås skriver også noe annet jeg har lyst til å spille tilbake til ham:
Å påpeke at noen opptrer frihets- og individfiendtlig, er det stikk motsatte av diskriminerende, det er rettighetsorientert.
Åmås knytter dette til forsvar for homofile muslimer og hvordan venstresiden visstnok ikke stilte opp for dem. Nå tilhører jeg selv den delen av venstresiden som arrangerte kampanjer til forsvar for homofile i Iran alt på 90-tallet, men poenget bør tas. Kanskje jeg og andre har vært for lite villige, gitt debattklimaet, til å snakke om de problemene som finnes i det flerkulturelle Norge. Men vi er et annet sted nå.

Det jeg til gjengjeld håper at han og andre som styrer debatten i Norge begynner å se, er at det samme kan sies om forsvaret for muslimer mot hets generelt. Denne hetsen er også frihets- og individfiendtlig. Debatten om islam handler ikke om islam. Den handler ikke en gang om muslimer. Den handler om demokrati, menneskerettigheter og minoriteter. Om livskvaliteten og tilgangen på samfunnets demokratiske goder for hver enkelt norske muslim. Og det siste tiårets debatter har vært og er en alvorlig undergraving av det liberale demokratiet og minoriteters rettigheter i Europa.

Jeg ser fram mot det neste tiårets debatter og håper at vi kan bevege oss inn i dem snart. Jeg håper at vi kan finne felles grunn når det gjelder spørsmålene om menneskesyn i samfunnet. Jeg håper at den debatten som kommer kan være ærligere og mer selvransakende. Men mest av alt håper jeg at den anerkjenner at multikulturalismen faktisk finnes og ikke blir borte. Jeg håper at den går ut fra at flerkultur i Norge ikke er et problem som må løses, men et nærvær av mennesker vi må forholde oss til som medmennesker.

For at det skal skje må vi komme vekk fra enkle forestillinger om moralisme, ytringsfrihet og offentlighet, unngå å gå i lås og avvise debatten som forsøk på å kvele ytringsfriheten. Vi må klare å forstå det enorme ansvaret for samfunnets selvforståelse som hviler på hver enkelt av oss som deltar i offentligheten, på samfunnet som helhet, og på de institusjonene som bærer offentligheten.

14 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Martin,

Takk for en grundig post om et vanskelig og viktig tema. Jeg er likevel uenig med deg på noen punkter.

1. Offentlig oppmerksomhet er en begrenset ressurs skriver du, og vil dermed ikke ha fokus på irrelevante symboldebatter.

Men hvem skal avgjøre hvilke debatten som er relevante eller viktige? For deg er kanskje hijab- og niqabdebattene uviktige, mens for andre er dette avgjørende spørsmål om sekularisme og grunnleggende rettigheter.

2. Du skriver at 22/7 bekreftet venstresidens poeng om voldspotensialet i hetsen mot muslimer.

Her synes jeg man trekker for enkle slutninger fra retorikk til vold.
Vet du (utover ABBs selvfremstilling i manifestet) hvilken rolle ideologien spilte i forhold til hans psykiske lidelse?


3. Synes du Snorre Valen var "kompromissløst nyansert" i sin kronikk i VG? (Det er også lov å kritisere folk som tilhører samme parti som deg selv).

Han gikk jo faktisk ut og "krevde" (ja, han brukte det ordet) at media ikke skulle slippe til visse meninger i avisene?

December 04, 2011 11:39 pm  
Anonymous Snorre Valen said...

Anonym: Det gjorde jeg ikke.

Jeg krevde følgende:

"at [redaktørene] ikke ukritisk videreformidler og låner en talerstol til ekstremistisk tankegods"

(min utheving).

Å ikke ukritisk videreformidle ekstreme holdninger og utsagn basert på rene faktafeil, kalles å redigere. Det er det Martin også skriver om her.

Ha en god kveld!

December 05, 2011 12:01 am  
Blogger Eivind Trædal said...

Anonym:
"Men hvem skal avgjøre hvilke debatten som er relevante eller viktige?"

Det skal også redaktørene. Som igjen bør være åpne for diskusjoner om og kritikk av sine redaksjonelle beslutninger.

December 05, 2011 12:33 am  
Anonymous Anonymous said...

Valen: OK, det var en feil gjengivelse fra min side. Men jeg vil gjerne høre fra Martin om han synes den teksten levde opp til SVs ideal om å være kompromissløst nyansert.

Trædal: Absolutt, man skal kunne diskutere redaksjonelle linjer. Men da må man nesten argumentere! Ikke bare diagnostisere redaktører eller påstå at dem bidrar til mer hat.

December 05, 2011 9:01 am  
Blogger Eivind Trædal said...

Dette blir svak suppe. Det har da vært flust med argumenter, både fra meg, Snorre, Martin og flere andre.

December 05, 2011 11:04 am  
Blogger AndersMDG said...

Dette var et godt innlegg i debatten om debatten, og du skårer mange poeng. Twitter ble allikevel en flausete måte å svare på et så forseggjort innlegg, og jeg skal forsøke å koke ned noe av min frustrasjon her.

Jeg, og flere med meg, er sterke tilhengere av den flerkulturelle staten Norge. Gang på gang når vi går til urnene, velger vi å se bortifra de partier som er motstandere av denne, og velger andre partier. Det er forståelig at det er sårt når den ytre, radikale høyreside ber dere gå i dere selv, men det er heller ikke her man skal søke for å få godkjenning på sine ytringer.

Ole Jørgen Arnfindsen svarer på Trædals angrep ved å gjenta sitt refreng: "Dersom innvandrede muslimer kommer i flertall i Norge i overskuelig fremtid, da kan man godt snakke om kolonisering." Han gjør det her overtydelig at hans konkrete tiltak for å imøtekomme samfunnsendringene vi står overfor er å begrense, kanskje stenge, innvandringen av muslimer. Han mener dette blant annet kan begrunnes med at de har lavere IQ.

Utsagn som Arnfindsens vil finnes i offentligheten. At redaksjonen kutter og klipper innspill fra nye partier eller annerledestenkende (grønne), men ivrer etter å trykke Storhaugs hijabspark er ikke et uttrykk for folkeopinionen, men et uttrykk for sensasjonsjournalismen og den nye tabloidisering. Å hevde at folk med turban har lavere IQ enn folk med caps selger. Det er allikevel rimelig å anta at Arnfindsens lille skoleklasse med tilhengere på dette punktet ikke vil forsvinne dersom vi bruker all vår energi, tid og spalteplass på å angripe Arnfindsen. Igjen; det er ikke hit en søker for å få anerkjennelse for sine meninger. Som du selv skriver er viktige representanter for Norges VIRKELIGE høyreside enige i deres analyse av islamofobi og hat.

Mitt poeng, om det nå skårer like godt som Trædals eller ikke, er at den unge venstreside ikke behøvde å "gå i seg selv", som Kristjansson skriver i dag. Den behøver det nå. Her har man frivillig latt seg avspore og gå inn i en langtekkelig debatt på de høyreekstremes premisser. Arnfindsen er ikke farlig om han får stå på trykk, slik hindrer vi bare at de gjemmer seg bort på Gates of Vienna eller document.no, Arfindsen er farlig når han får sette dagsorden!

Slik som Arnfindsen benytter sin begrensede spalteplass til å gjenta sitt refreng, behøver vi nå en sterk venstreside som gjentar sitt refreng. Hvor er det? Hvor er retorikken som forherliger likeverdet, hjerterommet og de varme armer? Har de blitt fullstendig borte i jakten på sarkastiske poeng fra en tapt alvorsgenerasjon?

Til sist: Du skriver her at du ivrer etter å komme i gang med debatten, istedet for å debattere om debatten. Min oppfordring går derfor til oss alle (selv bedriver jeg skolepolitikk, men tar din oppfordring til å kaste meg med til etterretning): La oss sette i gang med debatten! La oss knive med virkelige fiender og fremsette konkreter om virkelighetene i landet vårt, istedet for abstrakter om høyreekstremes ytringsmønster!

December 05, 2011 12:04 pm  
Anonymous Emil Flakk said...

Las innlegget fyrst no. Godt stoff! Men eg hev nokre innvendingar allstøtt. Førde dei opp i ei kjapp vending her:

http://vinjeboy.tumblr.com/post/13776788021/kommentarar-at-honom-gruner

December 05, 2011 1:29 pm  
Anonymous Anonymous said...

Dersom målet med dette innlegget var å punktvis bekrefte alle fordommer man måtte ha om "den unge venstresida", så må det sies å være særdeles vellykket.

December 05, 2011 9:07 pm  
Blogger mrtn said...

Hei alle! Takk for kommentarene, og takk for all oppmerksomheten denne bloggposten har fått i løpet av dagen! Jeg innser at den er alt for lang, men når man skriver for blogg uten tegngrense blir man udisiplinert, så jeg setter pris på alle som har svart her.

Jeg tar kommentarene en etter en:

Anomymous 1 (fint om dere velger et fast brukernavn, alle sammen, selv om det er pseudonymt):

Takk for fine ord!

1. Hva som er relevant og viktig er et vanskelig spørsmål, nesten for vanskelig til å ta i et kommentarfelt. Veldig kort så tror jeg at det er en utbredt tanke om at det som skal stå i en avis er det folk VIL lese, mens jeg og mange andre mener at vi bør bevege oss mer i retning av å skrive det folk TRENGER å lese for å være informert om beslutninger som omfatter deres liv. Dessverre så er det slik at hva folk trenger er et moralsk og politisk stridsspørsmål, og gjenstand for debatt. Det finnes ingen klare svar. Men jeg har noen meninger om det, som jeg tror Hilde Sandvik og Knut Olav Åmås, for eksempel, ikke ville være særlig uenige i. De praktiserer bare annerledes enn jeg gjør, og det er det jeg prøver å kritisere, altså praksisen framfor meningene.

Og joda joda joda, jeg SER verdien av hijab-spørsmålet. Jeg har selv skrevet innlegg der. MEN jeg ser IKKE verdien i at dette spørsmålet diskuteres på samme størrelsesorden i offentligheten som for eksempel tariffoppgjør, velferdsordninger, byluft, etc. Vi hadde 3000 artikler om spørsmålet bare i 2009! Dette er en MASSIV overdekning -- det var et av de singulært største sakene i en periode. Det er tross alt snakk om noe som angår type ti mennesker. Selv om det er viktige prinsipielle spørsmål på spill her så blir det litt voldsomt.

2. Nei, ingen vet det. Men jeg trenger forsåvidt ikke å koble det til ham. Dette er ideologier som har en dragning mot renhetstenkning. Det er et voldspotensial der, som det virker som ABB festet seg på. Jeg mener at spredere av antiislamsk ideologi har handlet uaktsomt og burde gå i seg selv og ta et oppgjør med denne måten å tenke på.

Videre så trenger jeg strengt tatt ikke ha noen form for kobling til ABB for å finne islamofobi moralsk avskyelig og politisk farlig. Det siste folkemordet som fant sted på europeisk jord, var mot muslimer.

3. Jeg kritiserer gjerne Snorre Valen. Men, for å sitere West Wing, I make it a point never to disagree with him when he's right. Jeg synes ikke han var unyansert, iallefall, og finner lite å kritisere i bloggposten og kronikken. Men vi kan godt diskutere den videre -- men da bør vi kanskje gjøre det på Snorres blogg snorrevalen.no?

Og ellers synes jeg Snorre rydder fint opp i din siste påstand om krav.

Ellers må jeg si meg enig med Eivind her. Føler ikke at det har manglet på argumenter om linjene her.

December 05, 2011 11:13 pm  
Blogger mrtn said...

AndersMDG:

Jeg kan vel ikke annet enn si meg enig i det meste her! Jeg tror egentlig ikke det er de helt store forskjellene oss imellom her. Men jeg vil knive litt på ett poeng: Det ER jo nettopp sånn at det å stå på trykk i Aftenposten mer eller mindre automatisk setter dagsorden. Sånn er det bare i massemediasamfunnet. Det er derfor jeg sier: Kanskje vi ikke trenger å eksponere disse stemmene så mye slik at de tar vår oppmerksomhet som kunne holdt på med, la oss si skolepolitikk eller det faktum at vårt økosystem holder på å kollapse. Men amen amen amen til det du sier om venstresidens hjerterom og varme armer. JEg vil gjerne ha menneskesynet tilbake i debatten.

Emil: Jeg svarer her, jeg. Holde debatten samlet ett sted.

Først: Veldig enig i den amerikanske og internasjonale dimensjonen her! Likevel må vi ikke for eksempel glemme at disse ytringene også forholder seg til en norsk retorisk kontekst. Vi skal klare å ha begge dimensjoner i mente. Jeg tror for eksempel det er naivt å tro at Frp ikke har hatt innflytelse på ABB. Han var tross alt medlem av i ti år. Det eneste vi diskuterer er hvilken innflytelse og hvor mye det hadde å si.

Likeledes er jeg enig i at vi skal sette på trykk drøye og utålelige ting, men vi bør også passe på å lage en fornuftig ramme. Jeg synes at et eksemplarisk eksempel her er svenske Aftonbladet. Da de skulle trykke en lengre debattartikkel av Jimmie Åkesson skrev de en leder om hvorfor de mente det var viktig å trykke dette, hvor uenige de var, at de mente det var nyhetsverdig i seg selv at et svensk parti med en viss oppslutning ytret disse tingene, etc etc.

http://blogg.aftonbladet.se/janhelin/2009/10/jimmie-akessons-ratta-ansikte

Det siste poenget ditt er interessant. Det er vel neppe for mye å be om at vi skal diskutere det som er viktig og relevant, og i en dagsavis kan det være alt fra noe som er viktig DENNE uken, til noe som gjelder menneskerasens framtid. Men en viktig komponent her er jo også at avisene må overleve som institusjoner. Det er en viktig komponent her, og spiller også inn.

Anonymous 2: Om du med din kommentar ville bekrefte punktvis alle fordommer man måtte ha om "anonyme kommentatorer", så klarte du det.

December 05, 2011 11:14 pm  
Blogger mrtn said...

Dette er noen kommentarer til folk på Facebook som har kommentert denne posten. Jeg tenker at det er lurt å samle alle kommentarene på ett sted.

Espen: Jeg ser at du forsvarer Nina Karin Monsen. Det er et uforsvarlig ståsted, og definitivt å ta din iboende kontrærianisme for langt. Hun skader det offentlige ordskiftet og hetser minoriteter. Jeg er uenig med mye Georg Johannesen sa, men han skrev i det minste fine dikt og hadde mye vettugt å si om mye, selv om han sa mye uvettugt om mye annet.

Se ellers svar til Audun under for mer.

Anne: Nå har du jo delvis fått svar her, men jeg synes det sier veldig mye om norske avisers virkelighet at du aldri har opplevd å få redigering. Det sier noe om feilprioriteringer av tid, krefter og kompetanse.

God tekst innebærer redigering. Det er noe som må ligge som premiss for alt arbeid med tekst. Det innebærer kommentarer som "Skriv dette om ... sett dette opp i introduksjonen ... pass på kommareglene" til "dette kan du ikke mene fordi XYZ" til "dette sitatet ble avvist av Einar Gerhardsen allerede i 1954" eller "dette må du dokumentere, og det er et absolutt krav for å få dette innlegget på trykk". Eller for den saks skyld "beklager, jeg finner dette innlegg ville skade det offentlige ordskiftet".

Fakta er at alle redaktører gjør dette hver dag. Det er dette som er jobben deres. De gjør den bare ikke ofte nok og grundig nok. Som i nettkommentarer slippes mye på trykk som ikke burde vært det Og bare så jeg er helt klinkende klar på dette: Jeg mener ikke at vi skal etablere et venstrehegemoni i pressen. Jeg mener at vi skal sørge for at det offentlige ordskiftet ikke kommer til å bli avledet av useriøse innlegg som ikke er verdt papiret det er skrevet på, men faktisk tilfører det ordskiftet noe.

Øyvind: Du skal selvsagt få lov til å styre ditt nettsted etter nøyaktig de prinsippene du selv har lyst til å bruke. Om du vil tillate alt (inntil lovlighetens grense) eller vil være langt mer restriktiv (bare ting jeg liker, bare ting jeg er enige i, bare noe som oppfyller en generell oppfatning av diskursiv rasjonalitet).

Angående det du spør om kvalitetsnivå, så NEI, jeg er IKKE blant dem som mener at kvalitet er inngangsporten. Tvert imot. Alle må ha tilgang på og lov til å fortelle sin historie i offentligheten, også hvis de ikke har språket eller argumentasjonsevnene. Og jeg har argumentert mye mot anonyme debatter som sådan, for eksempel.

Likevel så må man på trykk alltid ta en vurdering for eller imot. Og i nettdebatter bør man moderere vekk det som er hatefullt eller ikke tilfører ordskiftet mye. Det er egentlig ikke så vanskelig. Tenk på en nettdebatt. Du sletter troll, du sletter flaming. Men du beholder folk som sier ting du er uenige i, men likevel ikke skader ordskiftet. Det er en god regel.

December 06, 2011 12:06 am  
Blogger mrtn said...

Marius: Denne har vi tatt så mange ganger at jeg ikke vet hva jeg kan svare. Men jeg ser fortsatt ikke hva som er galt med mitt standpunkt i karikaturstriden. Du synes det var bra å publisere jødekarikaturer i en stor dansk avis på 2000-tallet, og jeg er uenig. At du ikke liker islam er selvsagt greit, selv om jeg synes det er et litt intolerant standpunkt, men så lenge du forholder deg til parlamentarisk demokrati som styreform og landets lover og passer på ikke å krysse grensen mellom å ikke like islam og ikke å like muslimer kan jeg ikke ha noe problem med det utover å mislike det og eventuelt argumentere mot det når jeg gidder (ikke nå).

Audun: Jeg er enig i nesten alt du skriver her, og som alltid setter jeg pris på dine velformulerte kommentarer som hever debatten og setter de mye omtalte skapene på plass.

Men at jeg mener at NKM er "ulovlig hate speech" er feil. Det mener jeg ikke. Jeg mener at hun driver med LOVLIG hate speech, om du skjønner. Det sa jeg ikke tydelig nok i innlegget over. Poenget er at hun holder seg innenfor loven, men utenfor rimeligheten. Det er en viktig grenseoppgang og jeg synes dessuten ikke damen kan skru sammen et argument om hennes liv avhengte av det.

Når det gjelder ditt andre poeng, om venstresidens problem dersom man kun tillater rådende ideologi, og det Espen sa: Dette er gode poenger. Men jeg tror jeg vil trekke en grense her som jeg kanskje burde trukket tydeligere i innlegget over.

Den grensen går utenfor den rådende ideologien -- langt, langt utenfor. Men samtidig innenfor noe man kan kalle en normativ ramme for saklig meningsutveksling. Nå skal jeg være den første til å kritisere habermaset, men det er et poeng i det at en offentlig meningsutveksling vinner på noen diskursetiske retningslinjer; retningslinjer som kan tøyes og bøyes og ikke minst inneholde nær sagt hvilken som helst ytring -- men som ikke overtredes.

Forskjellen på nynazistiske nettforumer og Ole Jørgen Anfindsen er blant annet disse diskursetiske nyansene: En vil argumentere og avklare uenigheter med motstandere, mens en annen bare vil spre hat. Begge har ekstremt skadelige og farlige synspunkter dersom de allmenngjøres, men Anfindsen bør absolutt slippe til i avisspaltene. Ikke ofte, og ikke hele tiden, og ikke med stor tyngde og legitimitet. Men at han i det minste skal få ytre seg litt er jeg ikke motstander av, så lenge han holder seg innenfor noen enkle rimelighetskrav, og et av dem bør være at man ikke diskuterer rasistiske ideer i store norske aviser.

Hvis han da er uenig med den rådende ideologien som styrer landets aviser, da kan han enten starte en egen avis, et eget nettsted (det har han faktisk!) og prøve å organisere meningsfrender. Sånn fungerer den demokratiske prosessen, og sånn ivaretar vi integriteten i den offentlige samtalen.

December 06, 2011 12:06 am  
Anonymous Anonymous said...

"Anonymous said...
Dersom målet med dette innlegget var å punktvis bekrefte alle fordommer man måtte ha om "den unge venstresida", så må det sies å være særdeles vellykket."

Skal sjå om eg orkar å bruke tid på å svare på originalinnlegget. I mellomtida; Amen to that!

December 06, 2011 11:07 am  
Blogger Konrad said...

Offentlig oppmerksomhet er en begrenset ressurs. Dette er viktig. Derfor bør denne ressursen brukes til viktige saker, hijab er f.eks. har fått meningsløst mye oppmerksomhet.

Redaktørenes privilegium er å redigere sin publikasjon, de har ikke plikt til trykke noe som helst, redaktørene styrer dermed hva offentligheten bruker den knappe ressursen oppmerksomhet på. I denne debatten om debatten fokuseres på det hvilke stemmer og vinklinger som kommer frem, og man glemmer lett at det også dreier seg om hvilke saker og tema som stjeler plass. Her har redaktørene en ekstremt viktig rolle. På dette punktet er kontrasten mellom de tematisk "smale" avisene DN, Morgenbladet og Klassekampen på den ene siden og "allmenavisene" (VG, BT etc) på den andre slående.

December 08, 2011 5:06 pm  

Post a Comment

<< Home