*

12.4.12

Politihunder og ungvalper

Få ting får blodet mitt til å koke som når ungdoms rettigheter overkjøres utelukkende fordi de er ungdommer. Derfor er den nåværende saken om bruk av narkotikahunder på skolen som en gigantisk rød klut. I en serie med spektakulært rotete og profesjonsuetiske beslutninger har først Oslopolitiet og Utdanningsetaten og nå Justiskomiteen i Stortinget blitt enige om at det skal være lov for politihunder å komme på besøk i en skoleklasse. At de der skal få gjennomføre en "frivillig" ransakelse av elevene der elevene "samtykker" til å bli snust på av en narkohund. De som nekter kan da "fritt" gå fra klasserommet og unngå undersøkelsen. For det er jo overhodet ikke sosialt stigmatiserende.
Kanskje ikke fullt så dramatisk i klasserommene. Svenske politihunder i aksjon, nasjonaldagen 2007.

At Justiskomiteen går inn for dette er meg uforståelig, både rent juridisk-faglig, men også moralsk. Saker som gjelder ungdom og barn krever at spesielle hensyn tas. De hensynene skal gi et særlig sterkt vern rundt respekten for ungdommen som medborger, og nedfelles i FNs barnekonvensjon osv. Justiskomiteens beslutning tar overhodet ikke hensyn til den særlig utsatte posisjonen ungdom har i samfunnet. Det alene er nok til å få meg til å synes dette er et forkastelig stykke arbeid.

Andre folk har skrevet mye bra om dette, særlig jurist og personvernekspert Jon Wessel-Aas, som argumenterer for at forslaget er menneskerettsstridig og mangler lovhjemmel, og Elevorganisasjonens påtroppende leder Axel Fjeldavli i hans fortsatt pågående debatt med Justiskomiteens André Oktay Dahl, så jeg skal ikke ta opp argumentene her. Jeg vil bare ta opp ett tema, som kanskje ikke har blitt nevnt tilstrekkelig andre steder: Det grunnleggende overtrampet mot vår forståelse av ungdom som likeverdige rettssubjekter med tilsvarende eller større krav til beskyttelse og respekt som voksne.

Det eneste du trenger å spørre for å forstå overgrepsnaturen til disse ransakelsene er dette enkle spørsmålet: Kan du forestille deg en eneste annen arbeidsplass i Norge der politiet hadde fått støtte i Stortinget for regelmessige hundeundersøkelser? Kunne politiet gått inn i Stortingskantinen og gjennomført en "frivillig" undersøkelse av de ansatte? Kunne de gått inn på Deichmanske bibliotek? NAV Haugesund? Flyplassen i Bodø? McDonalds på Torgallmenningen? Hennes & Mauritz i Kvadraturen?

Å stille spørsmålet er å besvare det. Nei. Selvsagt, selvsagt kunne de ikke det. Det finnes ingen hjemmel for slikt utilbørlig og overgrepspreget press mot tilfeldige personer uten skjellig grunn til mistanke. Den eneste grunnen til at dette får skje, er fordi dem som blir utsatt for det er ungdommer. Slik avsløres en manglende respekt for ungdommens rettigheter, individualitet og selvstendighet.

Argumentasjonen fra Oktay Dahl om at dette er et godt forebyggende tiltak fordi det forekommer rusmisbruk og salg av rusmidler på skolen – hvilket er sant og dypt beklagelig – er fullstendig urimelig og kan ikke ha blitt nøye gjennomtenkt. Ungdommer behandles her som en "risikogruppe". En minoritet med utsatt status.

Så la oss stille et kontrollspørsmål til: Ville du akseptere tilfeldige ransakelser av personer med en eller annen form for minoritetsstatus (rullestolbrukere, svarte, eldre, kristne) fordi medlemmer av denne gruppen akkurat for tiden begikk mange lovbrudd? Ville du synes det var greit dersom politiet i morgen tidlig begynte å spørre om å få "frivillig" snuse med narkohund på alle med afrikansk bakgrunn i Grønlandsområdet bare fordi det står svarte narkolangere langs Akerselva?

Nei. Selvsagt, selvsagt ville du ikke det. Fordi sånt hører ikke hjemme i en rettsstat.

Når ungdommer ikke har like sterke interesseorganisasjoner som voksne til å ta vare på seg, så er det nettopp utdanningsinstitusjoner, politi og politikerne som skal ivareta deres integritet. Det er nettopp disse som har feilet nå. Det er ikke disse institusjonene verdig.

Ungdom har lik rett til personvern, rettsvern og beskyttelse fra overgrep som voksne. Dette er det ingen forståelse for i Justiskomiteens innstilling på at Stortinget skal vedta. Komiteen har gjort et slett arbeid. Jeg håper at dette forkastelige forslaget blir kastet ut av Stortinget like fort som Justiskomiteen kastet ut respekten for norsk ungdom. Voteringen skjer 10. mai.

I mellomtiden anbefaler jeg alle å følge med på duellen mellom justiskomiteens André Oktay Dahl (H) og Elevorganisasjonens Axel Fjeldavli. Jeg vet hvem jeg heier på: ungdommen.

 (Foto: Peter Isolato, Wikimedia Commons) 

3 Comments:

Blogger Sosialisten said...

"Kan du forestille deg en eneste annen arbeidsplass i Norge der politiet hadde fått støtte i Stortinget for regelmessige hundeundersøkelser?"

Forsvaret? Det hende iallfall det var undersøkingar med narkohund då eg var vernepliktig der.

Denne saka kan det tyde på at det skjer andre stader òg, både på land og offshore:

http://www.rogalandsavis.no/nyheter/article3164473.ece

April 12, 2012 7:48 pm  
Anonymous Reynolds said...

Kult skrevet, fint å se noen som tar tak i denne saken

April 13, 2012 11:44 pm  
Anonymous Ulrik said...

Først og fremst: jeg er enig i både utgangspunkt og konklusjon. Jeg vil likevel trekke frem at "elever er en minoritet" vs "mennesker ned afrikansk bakgrunn er en minoritet" ekvivalensen som brukes til å understøtte konklusjonen er feil.

Elever er en minoritetsgruppe, det er også ulike etniske minoriteter, men der stopper i grunnen de reelle likhetene.

For å eksemplifisere:

"alle elever skal vaksineres"

En påstand som kan begrunnes i allmenhelsehensyn og som ingen vil reagere særskilt på, sett bort fra althelsekonspiratorikerne,

"alle med afrikansk bakgrunn skal vaksineres"

En påstand som vil gi de fleste en flau smak i munnen. Skal et inngrep begrunnes i hudfarge? Etnisk opphav? Selvsagt ikke.

De hensyn som foreligger for elevmassen som sådan, og som gjør at hensynene som vektlegges er legitime, er fullstendig fraværende for sistnevnte gruppe.

Flere eksempler der man kan bytte ut "elever" med "mennesker med afrikansk bakgrunn" og se om det fremstår som likeverdig:

"særskilte helsekontroller for elever er et godt tiltak"

"elever skal innfinne seg på skolen i skoletiden"

"elever skal vurderes etter oppførsel og orden"


Etc..

Det er altså snakk om to vidt forskjellige typer minoritetsgrupper. De er sårbare på helt forskjellige måter og tiltak som er legitime å gjennomføre overfor elever er ikkenødvendigvis legitime å gjennomføre overfor etniske minoriteter.

Bare for å understreke det: jeg er ikke uenig i konklusjonen, jeg bare rir logikkjepphesten min.

May 10, 2012 8:53 am  

Post a Comment

<< Home