*

16.5.12

Djervt lederskap vs. automatgeværer

foto: Kim Erlandsen, NRK, CC-BY-SA

Dan Odfjell, pensjonert reder og vinbonde, skriver et motbydelig innlegg i dagens Bergens Tidende. Det heter "Et begredelig politisk etterspill." Det er rart, fordi den handler ikke om etterspillet, den handler om at ungdom som flykter fra folk som skyter på dem er feige. Det svartnet for meg, så sint ble jeg. Odfjell våger faktisk å skrive disse tingene. Disse tingene blir skrevet, av et – må man anta – oppegående menneske med sjelsevnene i behold, en god utdannelse og et langt og rikt yrkesliv bak seg. Han skriver blant annet:

Med medlemmer ned til 14-årsalderen kunne EP brukt sitt lederskap. Han kunne selv ha blitt igjen. Han kunne beordret båten stoppet for å kunne ta imot svømmende. Eller hindret, eller forsøkt å hindre båtføreren fra å legge fra land (eller, med sin myndighet oppmuntret båtføreren til å returnere, hvilket denne faktisk ville).

(...)

I Norge har vi tradisjon for å hjelpe medmennesker i nødssituasjoner. Kystmiljøenes overlevelsesevne har alltid vært forankret i den visshet, at borgerplikt (til dem som er i fare) settes foran eget liv og helse. Vår identitet som gode og ansvarlige samfunnsborgere er uløselig knyttet til slike heltedåder, både i krig og i fred. Det sitter i ryggmargen at kapteinen er den siste som forlater skuten og, som aldeles ikke forlater sitt mannskap. Dette er nær kysthistorie som ennå lever og former våre holdninger som nasjon, og som folk, i alle fall utenfor Oslogryten.

(...)

EP er fredet og brukt som en slags «uangripelig» joker, som landets fremste representant for alt det Breivik ikke oppnådde. Slik pasifiseres kritikken mot Arbeiderpartiet. Problemet er at mange nordmenn føler det som en krenkelse, med EP fremholdt som helt og stor leder. Men neppe før og aldri etter 22. juli vil EP representere våre felles idealer, vårt demokrati eller våre verdier. Dertil mangler han tillit.
Jeg skrev et svar som jeg la inn som en kommentar på BT.no. Her er det:

*

Dette innlegget er uutgrunnelig dumt, bunnløst manglende i medfølelse og moralsk forkastelig.

Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne, men jeg føler at det er på sin plass å minne Odjfell om at han snakker om og til unge, ubevæpnete mennesker som ble beskutt og i noen tilfeller såret. Han snakker også til mennesker som har mistet sine nærmeste, sine venner, sine partifeller, kollegaer. Hans mistenkeliggjøring av dem, og deres intensjoner, hører ingen steder i den offentlige debatt hjemme.

Var det å flykte med MS Thorbjørn det riktige? Spørsmålet er ikke en gang et gyldig spørsmål. Det finnes ingen riktige valg i en katastrofesituasjon. Odfjell anklager Eskil Pedersen for etterpåklokskap, feighet, å svikte tilliten det norske folk har gitt ham. Du er bra frekk når du først anklager folk som har overlevd en katastrofesituasjon for feighet og så anklager dem for etterpåklokskap.

Jeg lurer på om Odfjell forstår hva det innebærer å være i en katastrofesituasjon, på det som skulle være et trygt sted. Ingen som flykter i en katastrofesituasjon gjør noe galt. Det er det katastrofer er: Situasjoner der de moralske reglene vi lever under vanskeliggjøres eller settes ut av spill på grunn av situasjonens ekstremitet og uoversiktlighet.

Som om ikke det var nok, så gjorde jo nettopp Eskil Pedersen det riktige. Det første råd til alle i krisesituasjoner er: Unngå å bli drept. Det gavner ingen. Det skaper et ekstra offer å ta hånd om, og fjerner en person som kan assistere i redningsarbeidet.

Det riktige i en krisesituasjon er alltid først og fremst å unngå å bli såret eller drept. Idiotiske, romantiske ideer som Odfjell bringer til torgs om heltemot og djervt lederskap fra kystfolket møter raskt motstand fra en virkelighet som beskyter flyktende ungdom med automatgevær. Hvor mange ganger har vi ikke hørt om de feige ungdommene som bare kunne ha angrepet terroristen i flokk. De var jo mange og han bare en! Odfjell og andre mennesker som sier dette forstår ikke frykt eller vold. Eller mennesker.

Alle som noengang har tatt et førstehjelpskurs vet dessuten at den primære oppgaven til mennesker i krisesituasjoner å unngå at liv går tapt. La oss for eksempel sjekke USAs Dept. of Homeland Securitys anbefalinger for såkalte "active shooter"-situasjoner, som Utøya. Her er de første og viktigste:

HOW TO RESPOND WHEN AN ACTIVE
SHOOTER IS IN YOUR VICINITY 
Quickly determine the most reasonable way to protect
your own life. Remember that customers and clients
are likely to follow the lead of employees and managers
during an active shooter situation.

1.  Evacuate

* If there is an accessible escape path, attempt to
evacuate the premises. (...)

Men dette er uviktig. Odfjell er ikke interessert i å tenke over at ungdommer som blir skutt på kanskje har en moralsk forpliktelse til å redde livet, til å komme seg vekk fortest mulig og på best mulig måte, og at de har rett og krav på ikke å bli kommentert, utspurt i etterpåklokskapens lys, anklaget for feighet av pensjonerte redere/vinbønder fra deres villaer på Kalfaret eller vingårder i Chile. Han sitter trygt nok til ikke å trenge å tenke over sånt. Han kan skrive sine uanstendige ord med den freden og roen og etterpåklokskapen som gjør at det ikke finnes noen unnskyldninger for ham. Han visste hva han gjorde.

At Odfjell aldri har tenkt over hvordan ungdommer som blir beskutt har det viser kronikken hans helt fint. Men det er uansett ikke, slik han later som, et prinsipielt innlegg. Det er et innlegg som på verste vis skjuler seg bak å ville snakke om dette "av prinsipielle grunner" og pretenderer å ville sørge for at alt kommer frem i lyset. På engelsk kaller man dette for "concern trolling": Folk som vil komme med gemene personangrep og starte krangler under dekke av å ville sørge for at alle sider av saken belyses.

Odfjell avdekker ingenting, sier ingenting av verdi. Han sparker nedover, på ungdommer som ligger nede. Fordi noen skyter på dem.

16 Comments:

Anonymous Jan Terje Kristiansen said...

Flott svar til en nedrig mann!

May 16, 2012 8:49 pm  
Blogger mrtn said...

Takk for det!

May 16, 2012 9:07 pm  
Anonymous Anonymous said...

Men han understreker jo at det først og fremst er oppførselen i ettertid han setter spørsmålstegn ved, ikke selve handlingene under angrepet.

Og er det aldri betimelig å stille spm til leder i krisesituasjon? Kan en speiderleder løpe ut av teltet å etterlate 5 speiderbarn på 10 år hvis en bjørn passerer teltet? Mulig det, men ville du sendt barna dine på tur med den lederen etterpå? Husk at Eskil Pedersen er en voksen mann på 27 år.

Og til sist, bør vi være avskåret fra å sette spm ved hvordan Arbeiderpartiet, altså det regjerende parti i Norge, med utallelige kommunikasjonseksperter under hånden, kommuniserer?

Mulig kronikken var under beltestedet, men jeg tror vi bør tåle spørsmålene og debatten som reises likevel.

Tom

May 16, 2012 9:50 pm  
Anonymous daniel jung said...

Bra.

May 16, 2012 9:56 pm  
Blogger Martin K said...

Hr. Anonym: Det er klart man kan trekke en slutning som går på at alle politiske partier bør herretter gi sine ledere et kurs i å takle terrorangrep, kidnappingsituasjoner og lignende *i fremtiden* . Men å rette kritikk (og især på dette viset) offentlig i etterkant er bare usmaklig. Rutineforbedring er en ting, uthenging av enkeltpersoner noe annet.

May 16, 2012 11:27 pm  
Blogger Pepsigro said...

Fruktbart at noen forsøker å motsi Odfjell med noe mer enn simple personangrep, men Gruner berører da overhodet ikke hovedpoenget i Odfjells innlegg; APs potensielle utnyttelse av 22. Juli. Hvorfor ønsker han ikke gå inn i denne debatten?

May 16, 2012 11:43 pm  
Anonymous Jo Stein Moen, Ap-medlem said...

En alldeles brilliant og dessverre høyst betimelig artikkel. Det er fint at folk tar seg tid til å besvare slikt, og ikke overlater debatten til dem.Og til deg, "Pepsigro": Hva gjelder APs angivelige "utnyttelse av 22.juli" er den påstanden så drøy og perifer at det ikke er noe å svare på. Med tanke på at nær 70 medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i partiets ungdomsorganisasjon mistet livet i et attentat, er min mening at partiet har håndtert saken verdig og med stor forsiktighet. Det tror jeg også er holdningen i de ansvarlige delene av de andre partiene. Odfjells argumenter på det punktet var så rørete at de knapt har injurierende kraft.

May 17, 2012 12:20 am  
Anonymous Anonymous said...

Pepsigro må da få lov til å spørre. Det er mange som sitter med en fornemmelse av at ungdommene er gjort til brikker eid av partiet, enn barn, søsken og venner som det er adskillig mere synd på enn partiet. Og hvorfor blir etterlatte jagd fra Utøya senest kl. 14 på 1 årsmarkeringen? Er det mediestrategi, eller føler bare partiet at de er viktigere enn etterlatt mor, far og søsken?

May 17, 2012 12:48 am  
Anonymous Anonymous said...

Det er forunderleg at vaksne personar kan finne på å skrive som Odefjell i full offentlegheit. Dei einaste som vil applaudere sånt er dei som befinn seg i same gjørma som han sjølv, resten av oss les orda frå ein mann med særs omfattande sjelelege manglar. Reknar med at Odefjell er så gjennomsyra av hatet sitt at han ikkje innser han har satt seg i offentleg gapestokk

-Eli-

May 17, 2012 12:52 am  
Anonymous Jo Stein Moen, Ap-medlem said...

Kjære "Anonymous", selvsagt må "Pepsigro" få lov til å spørre. Dere som altså sitter med denne fornemmelsen om "brikker eid av partiet" tror jeg kan ta det forholdsvis med ro. Partiet, i denne sammenheng da antakelig ment som Arbeiderpartiet, har aldri eid eller ønsket å eie noen som helst. Det er et sørgerlig faktum at nesten 70 unge medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i dette partiet, hvorav flere jeg hadde gleden av å kjenne personlig over mange år, ble drept på grusomt vis. Den nesten umulige balansegangen mellom ulike hensyn etter massakren har vært og er krevende og med min ringe kjennskap til støttegrupper og ulike mer eller mindre uformelle nettverk og grupper i tilknytning til følgene av 22/7 tror jeg Ap og AUF har manøvrert på en måte det står respekt av. Din påstand om at etterlatte blir "jagd fra Utøya" er en lite respektfull måte å beskrive et kompromiss på, som såvidt jeg skjønner er diskutert med støttegruppen og andre. Det å få til at både etterlatte og overlevende kan besøke øya den dagen som betyr mest for alle er en krevende øvelse og handler om å forsøke å finne praktiske løsninger på en nesten umulig oppgave. Med mindre, kjære "Anonym", sitter med informasjon som jeg ikke har, tror jeg de fleste etterlatte har forståelse for at det blir et kompromiss som innebærer en form for oppdeling. Men begrepet "jagd" er i denne sammenheng nesten usmakelig.

May 17, 2012 1:27 am  
Anonymous Anonymous said...

I det minste burde han lagt stålbåten Thorbjørn i fjorden og dermed plukket opp fortvilte ungdommer som ringte til han pr mobil når han om bord i stålbåten på rømmen; rådet de alle å svømme 5-600 m til land. Selv tok han båten og fraktet den så langt vekk at ingen kunne bruke den til noe, selv ikke politiet.

May 18, 2012 8:08 am  
Anonymous Ingeborg Senneset said...

Veldig bra.

May 19, 2012 1:32 pm  
Blogger Konrad said...

Odfjells innlegg er helt beyond, det trengs egentlig ikke noen ytterligere kommentarer om selve kronikken. Men i etterpåklokskapens skarpe lys må vi tillate oss å si at båten "Torbjørn" kunne vært brukt praktisk. Såvidt jeg har forstått er båten et ombygd landgangsfartøy, den er altså laget for å tåle kuler. Men det er altså etterpåklokskap, og det er som kjent den eneste sikre vitenskap.

May 31, 2012 11:58 pm  
Blogger Richard Hode said...

"Dette innlegget er uutgrunnelig dumt, bunnløst manglende i medfølelse og moralsk forkastelig."

Ja, og mora til skribenten er stygg, hu. Sånn er kritikkens kunst - når man er 12 år gammel. Hva om noe av innlegget var sant da? Er ikke det mulig? Vi voksne vet jo at verden er langt fra perfekt og at det er en mengde ting som ikke er som de burde ha vært.

Så, siden jeg ikke kunne finne et tilsvarende avsnitt med overskriften "De frivilliges innsats på Tyrifjorden", eller "Mot ilden: Tyrijordens båtfolk", forsto jeg at her var det en enkel følelsesbasert cri de cœur - nok en kylling som flakser med vingene og skriker ka-ka-ka.

June 26, 2012 11:15 am  
Anonymous Anonymous said...

Eskil Pedersen er da ingen ungdom. Han er en voksen mann. Det er den voksne mannen som er omtalt som feig, som stakk av fra ungdommene for å redde eget skinn, mens han lot de i stikken.

June 29, 2012 2:20 am  
Blogger mrtn said...

Richard: Jeg argumenterer ganske sterkt både i denne posten og i en oppfølger for at innholdet er en bisarr måte å se på både katastrofesituasjoner generelt og "active shooter"-situasjoner spesielt. Din nedlatende tone ellers kan du godt spare meg for.

Anonymous: Det er forsåvidt irrelevant for argumentet mitt, men jeg mener at Odfjell også hetser ungdommene som var ombord på båten, og de andre som flyktet fra kulene istedetfor å "gå til motangrep" og så videre.

June 29, 2012 8:49 am  

Post a Comment

<< Home