*

17.11.05

Immanuel Kant was a real pissant
who was very rarely stable
Heidegger, Heidegger was a boozy beggar
who could drink you under the table
David Hume could outconsume
Schopenhauer and Hegel
and Wittgenstein was a drunken swin
Who was just as schloshed as Schlegel.
They bloody well did their writing under the influence, that's for sure.

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

There's nothing Nietszche couldn't teach you about the raising of the wrist / Socrates himself was permanently pissed...

ein må jo ikkje gløyme refrenget! som eg håpar er slik som dette, om eg ikkje hugsar feil. dette er nemleg ein av dei få songane eg kan teksten på. den andre er "thorn in my side" og den tredje er "missionary man" av eurythmics.

November 18, 2005 11:43 am  
Blogger mrtn said...

Det er sant, man må ikke glemme refrenget. Jeg utelot det kun fordi jeg for tiden har gleden av å lese tre av de påseilete herrenes estetiske teorier. Derfor kun vers 1, og ikke refrenget, den fulle teksten til sangen er:

Immanuel Kant was a real pissant
Who was very rarely stable.

Heidegger, Heidegger was a boozy beggar
Who could think you under the table.

David Hume could out-consume
Schopenhauer and Hegel

And Wittgenstein was a beery swine
Who was just as schloshed as Schlegel.

There's nothing Nietzche couldn't teach ya 'bout the raising of the wrist.
Socrates, himself, was permanently pissed.

John Stuart Mill, of his own free will,
On half a pint of shandy was particularly ill.

Plato, they say, could stick it away:
Half a crate of whisky every day.

Aristotle, Aristotle was a bugger for the bottle.
Hobbes was fond of his dram,

And René Descartes was a drunken fart.
'I drink, therefore I am.'

Yes, Socrates, himself, is particularly missed,
A lovely little thinker,
But a bugger when he's pissed.


Jeg pleide å synge den med et av mine studiekamerater når jeg tok filosofi grunnfag.

Hvis man kun skal kunne tre sange utenat, så var det ikke noe dårlig valg.

November 18, 2005 1:29 pm  
Blogger Susanne Christensen said...

Zorry, det er Monty?

November 18, 2005 5:02 pm  
Blogger mrtn said...

Ze full Monty, indeed. Det er de tre bukkene Bruces' Drunken Philosophers Song. En klassiker. Finnes bl.a. på Monty Python live at the Hollywood Bowl (som for anledningen uttales "baoul").

November 18, 2005 5:09 pm  
Anonymous Anonymous said...

Ragnfrid: ja! I tillegg til å ha fått nøyaktig same spørsmål på matte muntleg i 1.gym, som vi svarte på med nøyaktig same formel..

November 24, 2005 12:38 pm  

Post a Comment

<< Home