*

18.1.06

Dette visste jeg ikke: "I juridisk forstand finnes det ikke noe rettslig grunnlag for kirkeasyl, men politiet har unnlatt å gripe inn av respekt for kirken."

Jeg elsker den slags kuriosa. Huller i loven, rettspraksiser grunnet på gamle institusjonelle forhold.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home