*

26.9.06

pinligpinligpinligpinlig

Er det bare meg som synes det er helt ufattelig, tåkrummende, hårreisende, gåsehuds-knoppende pinlig at de artiklene om kulturøkonomi de siste dagene får lov til å stå i BT? Hvor ufattelig pinlig er det ikke at så unyanserte FrP-argumenter får stå på trykk, og så må Henning Warloe, en Høyre-byråd, gå ut og være fornuftens stemme for å demme opp (og så attpåtil ikke kommer på nett, som om det ikke var så viktig som de to foregående sakene).

Stopp pressen! Kultur er ikke lønnsomt! Da må vi visst effektivisere og iverksette kostnadsbesparende tiltak og øke inntjeningsmulighetene gjennom helhetlige vurderinger av markedssituasjonen. Og ikke minst må vi visst outsource (istedetfor å bygge opp lokal kompetanse? Er det så smart?).

Kan vi ikke alle sammen bare bli enige om at vi trenger kultur, at vi faktisk trenger det, på samme måte som vi trenger veier og hospitaler, og at kultur derfor har verdi som ikke (alltid) lar seg forene med økonomisk lønnsomhet? Ok. Godt. Da er vi enige om det. Hvorfor snakker vi stadig med FrPs reduksjonistiske argumenter? Hvorfor slår BT det allikevel opp som om det var en skandale? Det er sånn det er, sånn det må være. Ja, uten staten stopper kulturen. Det er en av de mange grunnene til at vi trenger staten. Kulturen er bra i stor grad fordi staten har hatt en stort sett god kulturpolitikk i mange, mange år nå.

Det er dårlig journalistikk, og meget ugjennomtenkt at BT nå plutselig flytter kulturdebatten et sjumilssteg til høyre. Helt ut i myrlandet bortenfor nyansene. Hva i all verden har BT å tjene på denne senkningen av nivået på avisens kulturjournalistikk? Denne tabloidiseringen nytter ikke for noe.

6 Comments:

Blogger Eirik Løkke said...

Ok, vi trenger kultur. Men trenger vi at staten betaler for den? Kultur, på samme måte som sosiale relasjoner mennesker i mellom oppstår som følge av at mennesker er sosiale dyr, ergo kultur (uansett hvordan en måtte definere det) er uløselig knyttet til det å være et menneske og videre være i et fellesskap.

Spm er vel heller om du skal betale for den kultur jeg er opptatt av eller motsatt. Og på hvilken måte skal vi prioritere støtte (offentlig) til kultur? Harmonien eller tagging...Eller begge deler? Eller skal vi støtte alt som kan tenkes å karakteriseres som kultur?

Eg berre spør...

September 26, 2006 8:21 pm  
Blogger mrtn said...

Eirik, du har sikkert lagt merke til dette, men jeg betaler faktisk allerede for den kulturen du er opptatt av. Det heter skatt. Uten det: Studentersamfunnet, Kvarteret, Studentradioen? Puff. Borte. Eller iallefall helt nede på et nivå der ingenting er meningsfylt.

Og ja, dette må vi gjøre. Det å være en del av felleskapet er å betale for ting som jeg personlig ikke har bruk for, men som jeg, fordi jeg bryr meg om andre mennesker, forstår at andre mennesker kanskje har bruk for. Og fordi jeg forstår at de betaler for ting som jeg har bruk for som de ikke har bruk for.

Ja, vi trenger at staten betaler for kultur. Kulturen klarer seg ikke (økonomisk) på egenhånd. Ikke i de størrelsesordener der det er meningsfylt. Tenk hvis det plutselig ikke lenger kom ut bøker bortsett fra skolebøker og kioskveltere. Hvor ble språket av da? Tanken? Universitetet? Tenk hvis musikken kun var Britney Spears og ingenting annet. Tenk hvis filmindustrien måtte være kommersiell. Du hadde kun fått Hollywoodfilm. Ingenting tankevekkende, ingenting som virkelig fikk deg til å tenke på din plass i livet, meningen med det du gjorde, ingenting som inspirerte. Bare underholdning.

Kulturen, som du kjenner den, hadde dødd. Alt hadde blitt likt, forflatet, den lange, ikke-instrumentelle tanken hadde blitt borte.

Det kan rett og slett ikke være noen diskusjon om dette, Eirik. Det er et av de tingene jeg mener er helt elementære. Dette er siste stopp før den rene demagogien som ingen er tjent med.

September 26, 2006 11:53 pm  
Anonymous Anonymous said...

Det er vel som Oscar Wilde sa: «The cynic knows the price of everything and the value of nothing.» Og jada, økonomer er kynikere.

September 27, 2006 1:07 am  
Blogger Gaute said...

Det ser ut til å være den veien vinden blåser:

– Kapital og kunst har ofte blitt satt i et motsetningsforhold til hverandre. Utviklingen tilsier at tiden nå er moden for å forene de to områdene, mener fagansvarlig for studiet kultur og ledelse, Donatella de Paoli.

September 27, 2006 12:16 pm  
Blogger mrtn said...

Adorno. Spinning in his grave. Like a propeller.

September 27, 2006 2:26 pm  
Blogger Eirik Løkke said...

Til opplysning. Studentersamfunnet i Bergen har 90% av inntektene sine fra det frie marked. Dvs sponsor, billettinntekter og ølsalg.

September 29, 2006 8:24 pm  

Post a Comment

<< Home