*

12.10.06

På den annen side, så kanskje vi ikke klarer oss til 2009 allikevel.

9 Comments:

Blogger Espen said...

En ting er kameler og deres størrelse (denne var stor!). Men det andre å krydre dem og late som om de smaker godt:
- Vi har klart å få på plass rensing og en milliardsatsing på utvikling av miljøteknologi, og det hadde ikke kommet i stand uten SV og uten Soria Moria, avslutter Westhrin (som er statssekr. i miljøverndep.).

Hva blir det neste? Bombefly til Sør-Afghanistan: - Dette skjer uten klasebomber, noe som er historisk og som ikke hadde vært mulig uten SV og Soria Moria ...

October 13, 2006 6:26 am  
Blogger mrtn said...

Jeg må helt ærlig innrømme at jeg føler meg som en dårlig SVer. Jeg føler rett og slett ikke noe særlig den ene eller andre veien om denne rensing i 2014 vs rensing nå med en eneste-problematikk. Hvis de kjøper Kyotokvoter som de sa de skulle gjøre, hva er problemet? Det er ikke ideelt, men det virker fornuftig nok. Men hvis jeg tar feil, så vil jeg gjerne rettes på, men slik min forståelse er så er det verste med denne saken at SV taper ansikt.

Jeg har i øvrig hørt rykter om at kamelkjøtt er ganske seigt og mørkt, men spiselig med en særegen røyksmak, og at særlig pukkelen er en delikatesse.

October 13, 2006 10:56 am  
Blogger Espen said...

Går man inn i en sånn årstallsdiskusjon, så virker jo alt bare absurd. Jeg fikk nesten lyst til å si; Ja, men hva med 2013, da? Men det det dreier seg er om det skal gjøres reelle beslutninger om å investere i Co2-fangst i denne storingsperioden. Det skal det ikke. Følgelig er det svært mange usikkerhetsmomenter (Frp. i regj. mv.)

Kvotemekanismen er på plass i koyoto, og vi vil sannsynligvis kjøpe kvoter av Russland. Men kvotemekansomen er omstridt, fordi den kan forhindre at vi får reelle ustlippsreduksjoner, som jo er det viktigste her. Også koster det jo penger da.

October 13, 2006 12:05 pm  
Blogger mrtn said...

Hmm, ja. Nettopp. Det med FrP er jo et reellt problem, selvsagt... men har ikke Statoil underskrevet en forpliktende kontrakt? Uten rensing, så må de stanse i 2014, og det er ikke oppe til forhandling uansett hvem som er i regjering. Kontrakter er vel lovgivende uansett, eller?

October 13, 2006 12:07 pm  
Blogger Espen said...

I min siste post ligger en lenke til en Dagblad-artikkel som godt viser usikkerheten. Kortversjon: "Vi bruker ikke ordet garanti."

October 13, 2006 12:22 pm  
Anonymous Anonymous said...

Statoil garanterer ingenting: http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/10/12/479612.html
Arrrg! Så seint som i forrige uke kom Lavutslippsutvalget
med en ganske god innstilling til regjeringen, og no dette..
vel vel, vi får mer enn høyere utdanning å snakke om på konferansen i helgen:
http://www.sv.no/hordaland/kalender/kunnskapspolitikk.html

Kordan linker man her forresten? Ikkje sånn som på underskog?

October 13, 2006 12:24 pm  
Blogger mrtn said...

Ok, da er jeg plutselig hakket mer skeptisk, ja. Interessant.

Men altså, linking. Dette er essensiell kunnskap i informasjonssamfunnet, og jeg overlater deg til de profesjonelle for å forklare det. Men regelen er altså:

krokodillegap a href erlik sitattegn URL sitatslutt krokodillegap linktekst krokodillegap /a krokodillegap. Les linken over!

October 13, 2006 12:29 pm  
Blogger Trygve said...

Oki, jeg forsøker, nå med egen blogg!
De nye tidene er tydeligvis kommet for å bli.
Men en ting lurer jeg på, hvorfor kalles det informasjonssamfunnet, når de som burde være best informert handler som om de ikke vet hva over tre tusen forskere i FN sitt klimapanel har slått fast?

October 13, 2006 2:02 pm  
Blogger mrtn said...

Gratulerer! Og velkommen i bloggosfæren.

...Godt spørsmål. Poenget m informasjonssamfunnet er vel at det ikke lenger er noen unnskyldning for ikke å vite det?

October 13, 2006 2:04 pm  

Post a comment

<< Home