*

20.11.06

prosopropaganda

Kristoffer Jul-Larsen og jeg har for lengst gitt fra oss redaktørsetet i Prosopopeia, men det fortsetter ikke desto mindre med å bli et bedre og bedre tidsskrift. Nå har Proso under Trine Flattun Rogndokken og Hans Jakob Ohldiecks myndige og årvåkne åsyn levert et nummer med tittelen "Poststrukturalismer". Legg merke til spissfindigheten i flertallsbruken i tittelen. Den reklamerte Kristoffer og jeg for i det skjulte i forrige ukes Elster-innlegg. Nå blir det slippefest:

Slippefest for
p r o s o p o p e i a:

Samtale mellom Arild Utaker og Ingrid Nielsen
onsdag 22. november kl. 20:00 på Mood Arabica

Litteraturtidsskriftet Prosopopeia slipper årets #3, som har temaet “Poststrukturalismer” (i flertall).

På slippefesten frister vi med en samtale mellom Arild Utaker, professor i filosofi og Ingrid Nielsen, førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap. De vil snakke om Nietzsche, om “poststrukturalisme” og om litteratur.

I bladet, som vil selges ved inngangen, tilbyr vi intervjuer med forfatterne av tre svært forskjellige Nietzschebøker i norsk akademia: Helge Pettersen, Ellen Mortensen, Arne Melberg. Dessuten oversettelse av Foucaults “Er mennesket dødt?”. Prosopopeiaintervjuet er denne gang med Arild Utaker. Ellers har vi tekster om Nietzsche, Irigaray, Deleuze, Derrida, Foucault, Butler, Said, Kristeva, Luhmann og Sokal-affair med mer.

Dørene åpner klokka 20.00 (Gratis blader til de som kommer først)

Hjertelig velkommen!

Det vil selges rimelig øl, hele natten…

* Billetter: cc: 75,- med blad, 30,- for bare inngang.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home