*

29.1.07

tydelige tegn på erosjonen av norsk høyere utdannelse

- De elendige, intetsigende notatene mine sidemenn på lesesalene på Blindern tar under lesningen av pensumlitteraturen sin.

- Mengden av urin på setet på universitetsbibliotekets toalett. Begrunnelsen for dette er at det er et Universitets. Bibliotek. Det utledes av dette 3 fakta. Brukerne av dette toalett a) er høyt utdannete, b) leser bøker, c) vet ikke at man tørker opp etter seg om man kommer til å pisse utenom, evt. hever setet for å forebygge denne begivenheten.

- Mengden av tyggis under lesesalspultene. Et månelandskap av tyggisfjell, som man oppdager med gru når man plutselig en dag lar hånden skli over bordets ru underside etter å ha sittet ved de samme fem bordene over en toukers-periode.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

BELPER (n.)
A knob of someone else's chewing gum which you unexpectedly find your hand resting on under a desk top, under the passenger seat of your car or on somebody's thigh under their skirt.

January 30, 2007 10:41 am  
Blogger Thor F. said...

Sliter selv med lesing¬ering-prosessen. Gode forslag til hvordan man løser dette?

January 30, 2007 6:47 pm  

Post a Comment

<< Home