*

21.3.07

Josefsen ikke sterk nok i innvandrerspørsmålet

(NTB, Oslo) - Det er fortsatt mulig at Svein G. Josefsen ikke får være vikarprest i Oslo bispedømme. Det sjokkerer presten.

Oslo bispedømmeråd ble tirsdag enig om å finne ut hvorvidt Svein Josefsen allerede var ansatt eller ikke juridisk sett og hvilke arbeidsrettlige forpliktelser de har. På spørsmål om undersøkelsens underliggende motiver svarte Oslo-biskop Ole Christian Kvarme:

- Vi undersøker vikartjenestens reglement fordi vi føler at Josefsen ikke har et sterkt nok standpunkt omkring forsvar for de fattige. Guds ord handler om generøsitet, kamp for de svake og åpenhet og inklusjon i det store, guddommelige felleskapet. Bibelen sier eksplisitt at alle fattige skal få deres gjeld ettergitt hvert syvende år, og vi kan virkelig ikke se at Josefsen gjennom sin livsstil har kjempet hardt nok for dette standpunktet. Han bor tross alt i et av de rikeste landene i verden.

Biskopen la til:

- Vi kan heller ikke se at Josefsens livsstil i tilstrekkelig grad har bekjempet undertrykkelse av innvandrere. Altså, helt alvorlig: Bibelen kunne ikke være tydeligere på dette: "Mishandl ikke de fremmede, for thi var i ikke fremmede selv i Egypt?" Og "hvis en slave søker tilflukt hos deg, lever ham ikke tilbake til hans herre." Jeg kan ikke se at hans rulleblad på dette spørsmålet er tilstrekkelig.

- Og hva med fredsarbeide? Det må da være noe av det viktigste kristne driver på med? Har Josefsen engasjert seg i kamp mot undertrykkelsen i Palestina? Darfur? Irak? Hva hendte med lammet og løvene, for søren? (Unnskyld, Gud.)

Vikarprest Svein G. Josefsen er svært overrasket over at biskopen i Oslo nå skal vurdere det juridiske i saken.

- Dette er noe av det underligste jeg har opplevd fra en arbeidsgiver. Jeg trodde den pressemeldingen fra bispedømmerådet og biskopen var relativ entydig og enkel å forstå. Jeg er veldig overrasket over det som har skjedd, sier Josefsen.

Kvarme, på sin side, lovet at hans bispedømme i fremtiden skal engasjere seg på det aller sterkeste i kampen mot inntak av skalldyr som mat.

- Det er et av de mindre kjente sakene i Bibelen, og det er på tide at dette vitale aspektet ved kirken fremheves. Visste dere for eksempel at skalldyrspørsmålet blir omtalt i like sterke ord i Mosebøkene som homoseksualitet, og faktisk får fire ganger så mange linjer der? "Det er styggedom". Det blir ikke mye tydeligere enn det.

Labels: , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home