*

4.9.09

Vi tar statsminister Jens Stoltenbergs svar om Turkmenistan en gang til, i sakte film:

– Statoil har gått inn i Turkmenistan. Hvorfor er det viktig at et stort norsk oljeselskap er til stede i ett av verdens kanskje mest fundamentalistiske regimer?

Det er ikke i seg selv viktig. Det som er viktig er at Statoil, som er blitt veldig gode på å utvikle teknologi og drive utvinning av olje og gass på en miljøvennlig måte, ikke vokser og faller med utviklingen på norsk sokkel, men at de også lykkes i andre land. Og det gjør de i Angola, i Aserbajdsjan, i Venezuela, Brasil. Det er jo varierende farge på de regjeringene, men Statoil er med på utvikle olje- og gassressurser der. [min uthv.]
Jens, det er noen av oss her ute som prøver å få til en ny rød-grønn regjering. Noen ganger så føler jeg liksom ikke helt at du hjelper på entusiasmen.

Labels: , , , ,

11 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Fra Turkmenistan er der ikke direkte adgang til skibstransport. En olierørsrledning tværs henover Afghanistan vil derfor gøre videretransporteringen af olien mere profitabel. Om dette handler invationen i Afghanistan. Men hvordan Statoil er kommet ind i billedet der skal jeg ikke kunne sige...

September 04, 2009 8:19 pm  
Anonymous Dunk said...

Turkmenistan er et islamsk land, Norge er på god vei til å bli det. Hvorfor skulle det være problematisk for en politiker å gi sin tilslutning til å etablere seg i "ett av verdens kanskje mest fundamentalistiske regimer" når vedkommende allerede arbeider for å legge grunnlaget for et fundamentalistisk regime på hjemmebane?

September 04, 2009 9:18 pm  
Blogger mrtn said...

Whoa, folkens. Jeg er ekstremt allergisk mot konspirasjonsteorier og nå klør jeg over hele kroppen.

Norge er på ingen måte et islamsk land eller på vei til å bli det. Den kan du godt arkivere. Og jeg har aldri kjøpt ideen om at Afghanistan handler om olje.

September 04, 2009 9:25 pm  
Anonymous Dunk said...

Konspirasjonsteorier? Det hele koker ned til følgende: Stoltenberg og Ap bidrar ikke til å stoppe og reversere islamiseringen av Norge. Hvorvidt den manglende handlekraften skyldes konspirasjoner, tafatthet eller annet er mindre interessant, det som betyr noe er at hvis dagens utvikling får lov å fortsette, så vil Norge bli et islamsk land.

September 04, 2009 9:35 pm  
Blogger mrtn said...

Nei, det er virkelig ikke det. Jeg foreslår at du leser noe genuint, fagfellevurdert forskningsmateriale om disse spørsmålene. Ideen om islamiseringen av Norge lar seg ikke underbygge empirisk.

September 05, 2009 3:17 am  
Anonymous Anonymous said...

august 2001: den amerikanske ambasadør i Pakistan meddeler
talibanstyret i Kabul, at de, om de tillader en olierørsledning fra Turkmenistan at gå gennem Afghanistan, så vil Kabuls gader blive belagt med guld, og ellers vil gaderne blive belagt med bomber. En måned senere væltes tårnene i N.Y., og der er dermed opstået en begrundelse for en indgriben i Afghanistan. Den videofilm amerikanske soldater angiveligt finder i en hytte, og som vises for offentligheden, viser - i meget dårlig billedkvalitet - to fede mænd henslængt i samtale på et usselt gulv. Den mand, der skal forestille at være Usama bin Laden, har langt fra dennes karakteriske træk. Øjensyneligt har Usama bin Laden ikke været i live siden december 2001, ligesom der heller ikke findes sikre indicier på at han vitterligt står bag sprængningen af tårnene i N.Y.

September 05, 2009 8:50 pm  
Blogger mrtn said...

Jeg må visst ta på meg sølvpapirhatten min først. Fnord.

September 05, 2009 8:53 pm  
Blogger Sosialisten said...

Skal ikkje seie at eg følgjer så veldig godt med på Turkmenistan. Men var det ikkje der dei hadde han der galne diktatoren som kalla opp vekedagane etter mora si eller noko sånt? Trudde han døydde for eit par år sidan. Det har kanskje ikkje hjelpt stort. Men eg hadde vel i grunnen aldri inntrykk av at tidlegare regimeet var for fundamentalistisk å rekne, er det ei ny utvikling?

September 11, 2009 3:01 am  
Anonymous Turkmenbasji said...

I følge Transparency International sin liste over korrupsjon i verden, fra september 2008, rangeres Turkmenistan som verdens ellevte mest korrupte land.

I rapporten Its a gas fra organisasjonen Global Witness anslås det at 75% av det statlige forbruket går utenom statsbudsjettet, og styres av presidenten personlig. Blant annet skal store deler av petroleumsinntekten gå direkte inn på en tysk bankkonto som presidenten kontrollerer.

September 23, 2009 5:57 pm  
Anonymous mohammed ali said...

Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov forsvarer drap på kvinner som han mener er løse på tråden.

Jeg er glad for at du pisser på fienden til våre fiender.

Better to have you inside the tent pissing out, than outside pissing in .

The Shanghai Co-operation Organisation (SCO) was founded in 2001 by Russia, China and the Central Asia states except Turkmenistan. Importantly, it has been instrumental in calling for the closure of NATO bases in Central Asia.

Poloniummorderne i KGB

.I 1989 ramlet den demokratiske mur over dem. Det kommer de aldri over.

Russland er en oppstigende imperialistisk makt som med tid og stunder vil skape turbulenser i Europa og Skandinavia ,i særdeleshet i de norske nordområdene.

Av den grunn gjelder det å forstå Russland og ikke lansere det som Blåveispiken.

Sjakk har aldri vært noen nasjonalsport i skiløpernasjonen Norge. Det går an å si alt mulig om Russland ,men en kan ikke frata dem det at de er fabelaktige sjakkspillere.

Dmitry Shlapentokh ,som i Vesten rangeres som en av de beste analytikere av russisk strategisk tenkning, skriver at det er fryktelig vanskelig å forstå hva den russiske makten tenker fordi den er SUBTIL.
http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/KI09Ag01.html

The message is that for Russia to survive, it should return to its primordial values: Orthodoxy and strong power. Surrounded on all sides, Russia should deal with its enemies in the same way as they once dealt with it: Russia should use the West against the East, and the East against the West.

Jeg drar opp tre faktuelle saker fra Russisk internasjonal politikk det siste året:

1)Et enormt samarbeid med Tyrkia på alle nivåer, også innen kjernefysikk. Tyrkia fjerner seg fra USA-Israel aksen.

2) Et salg av våpen til Venezuela (USAs hovedfiende i Latin Amerika) på 2,2 milliarder dollar.

3) Og kanskje det viktigste av alt i vår debatt: i JULI 09 avholdt Iran og Russland en felles maritim militærøvelse i det KASPISKE HAV!!!!


I og med at det Kaspiske Hav er selve aksen for Vestens nye oljeambisjoner er dette et slag i ansiktet - ikke bare mot vestlig oljekonserner, men mot Pentagon ,Nato og hele pakka.

På den ene side gjør Russland alt de kan for å ruste opp Vestens og USAs fiender, samtidig som man ønsker å gi skinn av å være medløper for Vesten. Dette er sjakk på høyt nivå.

"Russia should use the West against the East,and the East against the West."

Pugg den setningen utenat. Det kan komme til nytte senere.

September 25, 2009 11:55 pm  
Anonymous Flooring Contractors Walnut Creek said...

Very thoughtful blogg

August 15, 2022 10:14 pm  

Post a Comment

<< Home