*

1.6.10

MIFFs "demokrati"

Sjeldent man ser så åpenlyst antidemokratisk argumentasjon i Israelspørsmålet som dette, men Med Israel for Fred (MIFF) har denne bisarre og autoritære plansjen åpenlyst på sine nettsider:
Arabernes "fred"

Araber-statene krever at de arabiske flyktningene fra 1948 får vende tilbake til selve Israel. Dermed blir "freden" uten mening, for det vil bli et "Israel" med arabisk flertall.

For Israel er det viktig å bevare et stort og stabilt jødisk flertall. På bakgrunn av jødenes historie i Europa og arabiske land burde det være selvsagt at jødene har en slik rett.
Med andre ord: Det er kun demokrati så lenge dem vi er enige med har flertall. Og med "dem vi er enige i" mener vi "kun jøder". Hvorfor har de den rettigheten? På grunn av holocaust.

Holocaust var forferdelig og en av verdens store grunnleggende urettferdigheter, men det er ikke derved en rettferdiggjøring for videre urettferdighet. Jeg var faktisk ikke klar over hvor lukket for argumentasjon MIFF var, men etter at jeg så leder Conrad Myrland på Dax 18 i dag argumentere for at det ikke er ernæringsproblemer og sultende barn på Gaza til tross for, vel, empiriske beviser i en rekke internasjonale rapporter fra utroverdige aktører som FN, Amnesty International, The Lancet og Human Rights Watch og vitnesbyrden til en lege som hadde vært på Gaza i programmet (Mads Gilbert), så var det tydelig at dette er epistemisk lukkethet. Det finnes ingen argumenter som kan overbevise her. Man kan visst bare sørge for at de ikke får støtte i befolkningen og at blokaden mot Gaza kan brytes nå.

Labels: , , , ,

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Det MIFF og de høyrevendte sionistene ønsker og forsvarer, er et etnokrati, ikke et demokrati. Dette er en stat som forutsetter at én bestemt etnisitet har makta (noe de får gjennom demografisk flertall i dette tilfellet). I Israel har det lenge vært snakk om "den demografiske bomben", faren for at palestinerne skal kunne bli i demografisk flertall pga. fødselsrate samt eventuell aneksjon av Vestbredden/Gaza. Dette er en rasistisk tankegang. Et demokrati kan aldri basere seg på etnokrati, da er det ikke et demokrati.

June 01, 2010 11:38 pm  
Anonymous Conrad Myrland said...

Jødene har vært en minoritet i arabiske land i over 1300 år. Erfaringene frister ikke til gjentakelse.
Les her: http://www.miff.no/nyheter/2009/03/18JoedenesHistorieIArabiskeLandFoer1948.htm

For 60 år siden var det ca. én million jøder i hele den arabiske verden - nå er det færre enn ti tusen igjen. Den arabiske verden hadde ikke, og har ikke, plass for sine jøder til å leve i fred, frihet og verdighet. Da er de flyktninger og trenger et nytt sted å bo, et sted hvor de kan være frie.
http://www.miff.no/nyheter/2009/04/08JoedenesFluktFraArabiskeLand.htm

Jødene vil raskt komme i mindretall i Israel dersom palestinerne får gjennomslag for sitt krav om «rett til å vende tilbake». Innflytting av minst fire millioner palestinere til Israel vil føre til at jødene kommer tilbake til den tilværelsen de flyktet fra: En minoritet uten en eneste flekk på verdenskartet som de kan kalle sin egen.
http://www.miff.no/nyheter/2010/01/14SituasjonenForMinoriteterIArabiskeLand.htm

June 01, 2010 11:48 pm  

Post a Comment

<< Home