*

22.7.10

Utstøtt og utnyttet

Hvis du noengang var i tvil om at Skandinaveres problematiske forhold til innvandring også konstrueres økonomisk, av vår økonomis behov for billig og uforpliktende arbeidskraft, look to Denmark!
Nydanskere skal kunne arbejde til halvdelen af mindstelønnen, som i dag er 100 kr.

Sådan lyder det nye forslag fra Venstre med integrationsordfører Karsten Lauritzen i spidsen.

Han begrunder forslaget med følgende til Politiken:

»Jeg kender mange nydanskere, der tilbyder virksomheder at arbejde gratis bare for at komme ind på arbejdsmarkedet. Og så risikerer de at blive udnyttet. Forslaget her skal ses som en hjælp til, at flere indvandrere kommer i job«.

Forslaget mødet opbakning hos de konservative.

»Det handler om at give folk, der har det svært, en chance. Nyankomne skal simpelthen have muligheden for at få noget på cv'et«, siger Naser Khader, integrationsordfører fra Konservative.
Rasismen og diskrimineringen manifesterer seg på de underligste måter, og har mange opphav. Dels så handler den om en reaksjon på moderniteten. Det plutselige kulturelle sjokket det innebærer å leve i en brått industrialisert, så post-industrialisert og globalisert økonomi skaper et behov for stabilitet og balanse. Etter en enorm omveltning av levemåter, institusjoner og verdier, blir ens selvforståelse ikke lenger mulig å basere på at de tyve generasjonene som kom før deg selv har levd ganske tilsvarende liv til dine egne. Samtidig kollapser de gamle felleskapene og sosiale møteplassene i kjølvannet av den postmoderne økonomien. De mest synlige tegnene på denne forandringen i kulturen, innvandrerne, som markeres med sin annerledes kultur, adferd og utseende, støtes ut. Man definerer seg selv negativt heller enn positivt. Ikke "vi er X", men "vi er ikke-Y".

Men denne forståelige reaksjonen på modernitet og en søken tilbake til et tapt felleskap forsterkes og får momentum av økonomiske og politiske interesser og krefter. Arbeidsmarkedets behov for å ha befolkning med færre arbeidsrettigheter, kortere opphold (hvilket innebærer at de ikke får bygget opp motstandsregimer mot økonomisk utbytting) og færre muligheter, så de lett kan både suges inn i økonomien og spyttes ut igjen når de må, begynner å kanalisere og kontrollere den instinktive rasismen. Dette siste danske utspillet er det mest synlige eksemplet på dette fenomenet, som man må bekjempe og kalle ved sitt rette navn.

Som min samboer tørt bemerket: "Ja, Danmark har jo en lang historie som slavemakt."

Labels: , , , ,

1 Comments:

Blogger Bjørn Stærk said...

Nå gjør du deg vrang. Dette handler jo bare om at høyre- og venstresiden har ulike oppfatninger om minstelønn. Venstresiden og sosialdemokrater ser på minstelønn som en beskyttelse av arbeidstagere. Å garantere minstelønn, (eventuelt implisitt som i Norge), er å gjøre de som jobber eller vurderer å jobbe i disse yrkene en tjeneste.

Den markedsliberale høyresiden ser derimot på minstelønn som et hinder for å komme inn i arbeidsmarkedet, et hinder som spesielt rammer unge, lavt utdannete - og, aller meste, innvandrere. De ser på lavtlønnete jobber som et viktig første trinn på stigen. Du hjelper ingen ved å sage bort det første stigetrinnet høyere.

Forslaget her går altså ut på å hjelpe innvandrere til å komme seg inn på arbeidsmarkedet, ved å gjøre dem en ordentlig tjeneste.

Du er selvsagt ikke enig i en slik forståelse av minstelønn. Men det finnes ingen unskyldning for å ikke forstå hvorfor noen kan finne på å støtte et slikt forslag. Og dette er jo ikke ukjente ideer, eller burde ikke være det.

Du kan jo svare for deg selv, men jeg lurer på hvor mange av de som har kritisert dette som faktisk ikke er klar over at mange på høyresiden helt ærlig mener dette, og hvor mange som tenkte "jess, en flott anledning til å trekke fram rasist-stempelet igjen".

Btw: En ting bør de kritiseres for, og det er at de bare vil gjøre dette for innvandrere. Det er dårlig gjort mot innfødte dansker som også finner det vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet.

July 22, 2010 6:00 pm  

Post a Comment

<< Home