*

19.2.12

Om hvordan PK-geriljaen nok en gang knebler folkets røst ved å foreslå at de argumenterer litt bedre

Never pick a fight with someone who buys ink by the barrel.

*

Etter at hin rådsnare Inger Merete Hobbelstad (som jeg fortsatt skylder et svar om det der greiene med Odyssevs) har skrevet en fin og interessant kommentar i Dagbladet med det, skulle man tro, rimelig betimelige spørsmålet "Hvor mye tid og krefter skal vi bruke på Hanne Nabintu Herland?" har det vært flokker av skrikende ramaer i sosiale medier. Og dette ramaskriket har vært preget av en merkverdig feiloppfatning, som jeg skal ta og kaldkvele her først som sist.

Men før jeg gjør det, la oss alle her et kort øyeblikk stoppe opp og reflektere over at HNH er en kvinne som er så fjern at hun i videoen under kan hylle president Hosni Mubarak fordi "han hadde over 80 prosent av stemmene ved de siste valgene" eller si at det aldri i historien har blitt begått så mange menneskerettighetsbrudd som under modernismen. Det er strengt tatt sant, men så oppfant vi jo menneskerettighetene under modernismen, da. Og hva gjelder Mubarak, så var det strengt tatt ulovlig å stille til valg imot ham. Og når det ble lovlig å stille til valg, så fusket han så han vant likevel.Dette er eksemplarisk for HNHs debattform. Usammenhengende argumentasjon, bablende inkoherens og kreativ bevisførsel som ville gjort Al Capones bokfører stolt: Er dette noe vi trenger å bruke den nasjonale oppmerksomheten på? Før du svarer: Husk at HNH er underholdende som bare juling, men at offentlighetens oppmerksomhet er en begrenset ressurs.

*

Men i svarene som Inger Merete har fått fra Twitter og kommentarfeltet på Dagbladet.no florerer det altså en viktig feil, og det er ikke at viktige nasjonale spørsmål om offentlighetens oppmerksomhet og den kritiske redigerings rolle straks starter en opphetet diskusjon på Db.no om ... innvandrere, muslimer og voldtekt.

Snarere er det en grunnleggende misforståelse av hva slags spørsmål dette er. Det Inger Merete snakker om er spørsmål om redigering og spalteplass i den massemediale offentligheten. Men alle som kommenterer henne tolker hennes kritikk som et angrep på ytringsfriheten. Åh, hvor godt vi har det her i Norge.

"DAGBLADET: GLITRENDE eksempel på forsøket på sensur som nettopp beskrives grundig i RESPEKT" skriver HNH på Twitter. Hun er glad i capslock. Så går hun litt amok og fortsetter: 

"DAGBLADET består av mange glitrende journalister som ønsker meningsmangfold i Norge. @inger_merete er tydligvis ikke en av dem."

DAGBLADET slipper til kommentator som IKKE ønsker løsninger på dagens etniske spenninger i det norske folk.

DAGBLADET fremhever gammeldags kommentator på kollisjonskurs med opinonen i det norske folk

kommentator ønsker ikke å etablere skillet mellom "kriminelle utlendinger" og "lovlydige utlendinger som fortjener RESPEKT"

@inger_merete ønsker å opprettholde APARTHEID i Norge heller enn å løse etniske spenninger slik at vi får mer RESPEKT for hverandre
Det er mer hvor det kom fra, for å si det sånn. Men underholdende som alt dette er, så er virkelig en hovedstrømning i kritikken av Inger Merete, fra HNH og sjokkerende mange andre at dette er sensur og at ytringsfriheten er under angrep.

Dette argumentet er latterlig og det er en fornærmelse mot dem som faktisk lever under ytringsfrihetsrestriksjoner og sensur.

*

Den sterkest formulerte versjonen av ytringsfrihetsargumentet kommer fra "Mohammed A" (@ibntufail) som skriver "Det er ikke alle som kan uttale seg bra eller fremme sitt standpunkt på 'akademisk' måte. Hvem er 'vi' som du nevner i art.?" Han påkaller også John Stuart Mills forsvar for ytringsfrihet som motargument.

Jeg er helt enig i at språklig kvalitet eller gode argumenter ikke skal være den eneste inngangsporten til offentligheten. Det er viktig at folk som ikke har en stemme eller formuleringsevne får en eller annen form for inngang og hjelp til å komme til orde i saker som angår dem og der de har et viktig budskap å komme med. Det er viktig. HNH er virkelig ikke en person som faller i denne kategorien. Hun er tvert imot en dyktig og aktiv selvpublisist som har evnet å være i norske aviser mellom 90 og 190 ganger per år de siste fire årene. Det er ikke snakk om å slippe til et budskap som ikke når frem. Snarere er det spørsmålet om hun ikke slipper til litt vel ofte.

foto: Paul Bernhard


*

Hva gjelder Mill, så var hans forslag om ytringsfrihet (legg merke til at jeg sier "forslag" ikke "forsvar for" – man hadde ikke ytringsfrihet den gangen) noe ganske annet enn dette. Den presenterer aller sterkest i en fotnote i kapittel 2 i On Liberty: 
... there ought to exist the fullest liberty of professing and discussing, as a matter of ethical conviction, any doctrine, however immoral it may be considered.
Poenget er at den ideen Mill presenterer her er en fantastisk og i sin tid ekstremt innovativ og radikal ide som idag er motoren som får hele det liberale demokratiet til å snurre rundt. Demokrati er informasjon og ytringsfriheten er motoren i distribusjonen og idekampen som animerer vår statsform.

Men å si at HNH bruker vår oppmerksomhet med sin banale og usammenhengende demagogi og kanskje ikke bør ha like mye spalteplass som hun har hatt før hun skjerper seg som skribent er noe annet enn en diskusjon om ytringsfrihet.

*

Mills ytringsfrihet sier at alle skal ha juridisk lov og frihet fra å hindres å tenke og ytre nøyaktig hva som behager dem. Med "frihet fra" mener Mill fravær av tvang som stanser deg fra ytring. "I deny the right of the people to exercise such coercion, either by themselves or by their government." Dette er en klassisk liberal rettighet, hvilket vil si at den baserer seg på negativ frihet. Det han ikke sier, fordi det var en så absurd problemstilling i hans tid at ideen aldri kunne ha falt ham inn, er at alle har krav på sitt eget massemedie. Han sier ikke at aviser trykke alt vi sender til dem. Han sier ikke at staten må kjøpe trykkerier og blekk til alle.

Det virkelig interessante med denne sammenligningen er jo faktisk at ytringsfrihet i Mills forstand har blitt masserealisert bortenfor Mill og Miltons villeste fantasier i vårt samfunn. Hvis noen ikke får slippe til i massemedia kan de faktisk starte en blogg og få sitt eget massemedie tilnærmet gratis. Jeg er sikker på at Hanne Nabintu Herlands absurde og usammenhengende meninger får like mye ufortjent applaus på bloggen hennes som de fikk på Oslo Freedom Forum i videoen over.

Det Mill ikke sier, altså, er det motsatte av frihetsbegrepet hans: At absolutt alle skal hjelpes over terskelen til offentligheten. Det ville han aldri ha argumentert for. Jeg tror ikke at ideen noengang ville falt ham inn at noen skulle argumentere for at norske redaktører ikke skulle redigere. Men det er det store deler av den kulturkonservative høyresiden sier nå, til forsvar for HNH. Det er et absurd skue. En illustrasjon av den radikale anti-intellektualisme som den radikale høyrefløyen står for.

*

I mellomtiden, mens HNH og hennes meningsfeller roper om sensur fordi noen våger å påstå at hun får for mye oppmerksomhet, så hyller hun altså Hosni Mubaraks anti-demokratiske tyranni, der sensur var et reelt, levd faktum. Og med det mener jeg at folk mistet jobben og kom i fengsel på hans ordre om de sa, trykket eller sendte feil type setninger til andre mennesker. Hvis hun virkelig synes så lite om meningspoliti, så er det litt rart å samtidig forsvare en mann som faktisk hadde et meningspoliti. Hvis knebling av meningsmotstandere ofte var helt konkret: en ragg i kjeften, mens det hemmelige politiet slo deg med kabler.

28 Comments:

Blogger Undre said...

Takk!

February 19, 2012 10:31 pm  
Anonymous Anonymous said...

Takk!

February 19, 2012 10:35 pm  
Anonymous Anonymous said...

Mye bra! Men hvem er denne "kulturkonservative høyresiden"du referer til?

February 19, 2012 11:17 pm  
Anonymous v36ar said...

Som Bob Baer (ex-CIA) sa:

"If you want them to be tortured, you send them to Syria. If you want someone to disappear, never to see them again, you send them to Egypt."

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Baer

February 19, 2012 11:35 pm  
Anonymous Ingeborg Senneset said...

Tusen takk for et kunstverk av et blogginnlegg! Igjen!

February 19, 2012 11:35 pm  
Anonymous Anonymous said...

Tror reaksjonene hos leserne av Dagbladet gikk på den stygge tittelen de hadde på artikkelen. "Vi trenger ikke HNH" eller noe i den stilen.

February 20, 2012 12:44 am  
Anonymous Anonymous said...

Skikkelig skivebom. Huff og huff

February 20, 2012 6:54 am  
Anonymous Anonymous said...

Herland har i de fleste av sine artikler kommet med usedvanlige og verdifulle kommentarer. Vel om Egypt og Libya hadde hun rett og analysen om dette i hennes nye bok var glittrende. Fantastisk dame som jeg ønsker meg mere av. Mye mere av.

February 20, 2012 6:57 am  
Anonymous Anonymous said...

En liten ting til. Det å ikke like stilen eller formen til en person er ikke akkurat noe godt argument for å nektes i media. Dette ble @inger_merete siste argument. Da hadde det ikke vært mange journalister igjen... ei heller Trøndere eller Bergensere..... Nei takk for Herlands stil og annerledeshet!

February 20, 2012 7:02 am  
Blogger Bjørn Stærk said...

Det finnes et nivå mellom sensur og ytringsfrihet, det går på om du bruker ytringsfriheten på en tolerant eller intolerant måte, som jeg skrev om nylig: http://www.minervanett.no/2012/02/06/moralsk-fordommelse/

Den intolerante måten går typisk ut å trekke linjen mot de uakseptable meningene som ikke bør få plass. Hobbelstad spiller litt på dette her, ikke minst når hun vinkler det slik at det sitter noen "vi" og aller nådigst tillater andre å slippe til. Og det er nok det de sinte reaksjonene mot dette handler om.

På den andre siden er det ikke meningene hun angriper, men evnen. Og der tror jeg hun vil få støtte fra en god del kristne verdikonservative, som er langt mer jordnære og fornuftige, men får mindre oppmerksomhet fordi de ikke spissformulerer seg på medievennlige måter. Så med litt mindre arrogante formuleringer ville dette ikke vært så galt.

Men mest av alt er det meningsløst å bruke spalteplass på hvorvidt det er riktig å bruke spalteplass på osv. osv. Det får være måte på. Greit å være uenig i at denne boken fikk så mye oppmerksomhet, men det står mer respekt av Aftenposten: Kombinere oppmerksomheten med en real slakt.

February 20, 2012 7:40 am  
Blogger mrtn said...

Jeg tar Bjørn Stærk først, siden hans innlegg har mest substans:

Jeg føler at vi argumenterer på forskjellige nivåer her. Du argumenterer om hva slags ytringsinnhold som man bør ha toleranse for. Det er ikke der jeg og Inger Merete diskuterer, hvilket du også ser ut til å si seinere i kommentaren din.

Når jeg snakker om tilgang til offentligheten er det et praktisk spørsmål, et spørsmål om håndverk, nærmest. Det ER faktisk sånn at noen sitter og slipper til folk og redigerer tekster. Og det ER faktisk slik at offentligheten ikke har mulighet til å lese mer enn så og så mange flater i en avis hver dag. Offentlighetens oppmerksomhet er en knapp ressurs, og hver gang HNH kommer på trykk så tar det vekk en flate som kunne vært fylt med fornuftige folk som deg eller en fin kritikk av norsk oljepolitikk eller hva pokker. Jeg hadde hatt samme reaksjonen om noen med tilsvarende ubehjelpelig argumentasjon fra venstresiden hadde kommet på banen, men jeg kommer ikke på noen eksempler i farten. Eller, Märtha Louise er vel et slags eksempel. Mye av det jeg skriver over gjelder også for dekning av Märtha Louise, selv om det pga. hennes grunnlovsfestete posisjon er litt mer relevant å dekke henne.

Anonymous 1: De er for mange til å liste opp, er jeg redd.

Anonymous 2: Brutalt, men sant, er jeg redd.

Anonymous 3 (HEY, VELG BRUKERNAVN, DERE!): Takk for ditt konstruktive innspill.

Anonymous 4: Da synes jeg du har for lav standard for hva du aksepterer. Hun er usedvanlig, ja, men jeg har ennå til gode å se et fornuftig argument i de aller fleste ting hun skriver. Jeg mener å huske hun skrev en artikkel jeg likte da vi gikk inn i Libya, forresten. Men ellers, nei.

Anonymous 5: Øh. Dette handler ikke om form, det handler om mangel på argumentasjon. Innholdet hennes henger ikke på grep.

February 20, 2012 11:14 am  
Anonymous Mohamed (Ibn Tufail) said...

Hei Martin!

Jeg skal bare besvare to punkter: 1) Hvorfor jeg (indirekte) forsvarte Hanne Nabintu Herland? 2) Hvorfor er vern av minoritetsmeninger i den offentlige debatten viktig? Men første en avklaring. Du skriver : "Men det er det store deler av den kulturkonservative høyresiden sier nå, til forsvar for HNH."

Her må jeg nok avkrefte ( i tilfelle det var rettet mot meg). Jeg er nok ikke "kulturkonservativ høyremann". Jeg identifiserer meg med sentrum-venstre.

1) Etter at jeg leste artikkelen "Kampen om spaltene", så bet jeg meg fast på artikkelforfatterens (spørrende) oppmuntring. Det at man skal vurdere å "utstenge" en aktør ikke bare fra å få spalteplass, men den norske offentligheten. Hvis Inger Merete Hobbelstad hadde bare skrevet: "Hvorfor skal vi (som Dagbaldet) gi HNH spalteplass" og ikke "hvor mye tid og krefter skal vi bruke på Hanne Nabintu Herland?", så hadde dette handlet ene og alene om en bestemt avis, en bestemt redaksjon. Da ville jeg ikke spurt hun om å lese J.S Mill (kanskje på nytt?) og jeg ville ikke brydd meg .

Men i den lille samtalen vi hadde på Twitter så skriver du og jeg forstår også Inger Merete som om det er snakk om offentligheten. Inger Merete selv nevner Aftenposten (en annen avis) som har i den siste tid brukt spalteplass på HNH, først og fremst p.g.a hennes boklansering. Når man til og med referer tilbake til en annen avis bruk av spalteplass så blir det klarere at det er snakk om "utstengelse" av en aktør. Jeg sier ikke sensur, men utstengelse og jeg skal forklare hvorfor dette er feil.

Først og fremst så er slike formuleringer uheldig og gagner ingen. Det er også å gjøre alle oss selv bjørnetjeneste.

Argumentet om at det finnes verdikonservative samfunnsdebattanter som er mer flinkere enn HNH holder ikke mål i det lengste. Det er en ting å ønske at man skal heve kvaliteten i den offentlige debatten, det er noe annet å si at dette bør gjøres ved å utstenge en aktør. Hvis man skal ha en slik "elitistisk" holdning til ens meningsmotstandere hvor man ikler seg rollen som en "smaksdommer" så for man en fattigere samfunnsdebatt i Norge. Jeg forsvarer ikke at HNH sier at Gaddafi eller Saddam Hussein hadde sine "gode dager" eller hennes ønske om at kristendommen skal ha mer innflytelse i Norge. Det jeg forsvarer er vår (som offentligheten) rett til å bli eksponert for HNH ytringer. Slik at vi kan gjøre oss opp en mening og debattere det.
Argumentet om at bruken av spalteplass på HNH vil kanskje føre til at andre ikke får mulighet holder ikke mål. Da bør man heller vurdere om man skal se på hvor mange som står for konsensusen i den offentlige debatten og hvor mange som sier det samme - mer eller mindre? Og heller ivareta (og verne) de som kommer med dissens.

February 20, 2012 12:15 pm  
Anonymous Mohamed (Ibn Tufail) said...

fortsettelse..

2) Når jeg leste artikkelen så var min første reaksjon (og tweet) til Inger Merete at hun burde lese J.S Mills "On Liberty", mer spesifikt kapittel 2 som du siterer. En smule arrogant av meg vil noen si (siden hva vet jeg om hun ikke har lest det allerede?). Men det var for en god grunn: å forstå verdien av minoritetsmening i den offentlige debatten. Og det er ingen annen filosof enn J.S Mill som formulerte dette på en eksemplarisk måte.

Martin skrev: Det Mill ikke sier, altså, er det motsatte av frihetsbegrepet hans: At absolutt alle skal hjelpes over terskelen til offentligheten. Det ville han aldri ha argumentert for.

Mitt svar: Det er akkurat det han gjør (og han gjør det allerede i begynnelsen av 2.kap). Det kan være dette er et tolkningsspørsmål, men jeg tviler sterkt. Passasjen som poppet opp i mitt hode og som var den fremste grunnen til at jeg anbefalte Inger Merete å lese dette essayet var følgende:

If all mankind minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind. Were an opinion a personal possession of no value except to the owner; if to be obstructed in the enjoyment of it were simply a private injury, it would make some difference whether the injury was inflicted only on a few persons or on many. But the peculiar evil of silencing the expression of an opinion is, that it is robbing the human race; posterity as well as the existing generation; those who dissent from the opinion, still more than those who hold it. If the opinion is right, they are deprived of the opportunity of exchanging error for truth: if wrong, they lose, what is almost as great a benefit, the clearer perception and livelier impression of truth, produced by its collision with error.

I dette avsnittet så sier Mill tre ting: 1) Viktigheten av minoritetsmeninger og 2) Viktigheten av sannhet. 3) Viktigheten av å bli eksponert for dissens. Ja, det Mill skrev var radikalt i hans samtid, men det samme har tidligere blitt sagt av filosofer som Spinoza. Poenget her er ikke å si at HNH har blitt utsatt for sensur (noe hun ikke har og jeg spurte om hun ikke overdriver i hennes Caps lock-rants?). Men å rope varsku når oppmuntring av utstengelse kommer. Til og med når denne oppmuntringen er fra en person.

Selv om du påpeker det faktumet at HNH har fått mye spalteplass de siste årene, så er ikke dette noe god grunn til å plutselig gå inn for eller oppmuntre for at "Vi trenger ikke HNH lengre". Når man samtidig påberoper seg retten til å snakke for "offentligheten". Å gå inn for slikt er å frata alle oss retten til være enig og uenig med HNH og retten til å utfordre det konsensus-samfunnet (og tro meg det lever i beste velgående i landet mot den evige sne) som vi har. Nå er det slik at HNHs meninger er ikke nødvendigvis en minoritet hvis man bruker almuen som en målestokk. Det er mange i almuen som støtter henne på flere av de temaene hun tar opp (hun er til tider "all-over-the-place og burde heller fokusere på spesifikke kampsaker - men dette er konstruktiv kritikk). Men når det kommer til de som er en del ("dominerende" i samfunnsdebatten så står HNH for en minoritetsmening. Derfor blir vern av hennes ytringer ekstra viktig.

Jeg håper dette gjør det hele mer forståelig - i alle fall fra mitt perspektiv.

med vennlig hilsen

Mohamed

February 20, 2012 12:23 pm  
Blogger Bjørn Stærk said...

Martin: "Jeg føler at vi argumenterer på forskjellige nivåer her. Du argumenterer om hva slags ytringsinnhold som man bør ha toleranse for. Det er ikke der jeg og Inger Merete diskuterer, hvilket du også ser ut til å si seinere i kommentaren din."

Ja, poenget mitt er egentlig at det er en del arrogante formuleringer som har gjort folk sinte. Denne "ja her sitter vi på innsiden og skal vurdere hvem som slipper til"-tonen. Men ut over det er hovedinnvendingen min mot kommentaren at dette ikke er viktig nok til å bruke spalteplass på. Det blir litt som når bloggere sitter og blogger og blogger om blogging. Vi synes det er kjempeinteressant, men det er ikke alltid at leserne bryr seg. Kjedelig meta.

Når det gjelder Herland, så tror jeg som sagt alle som er uenig med henne bør fryde seg over at det er hun som får oppmerksomhet, og ikke de langt hyggeligere og sakligere verdikonservative som havner i skyggen. Det er de som burde klage.

Ellers er jeg enig i at det er en vanskelig vurdering for mediene å finne ut hvor oppmerksomheten skal sendes. Jeg tenker det er tre grunner til at noen bør få oppmerksomhet:
- De er interessante stemmer i seg selv
- De er stemmer mange mener er interessante (f.eks. selger mange bøker)
- De representerer ideer mange er enige i

Nr 2 stemmer vel muligens for Herland, mens nr 3 kanskje tilsier at man burde grave frem noen mer representative verdikonservative. Men poenget er at mediene ikke bare påvirke hva folk bør synes er viktig, men også plukke opp de debattene og ideene folk faktisk synes er viktige. Her har man feilet mye.

February 20, 2012 1:32 pm  
Blogger Bjørn Stærk said...

..og med "mange" i forrige kommentaren, så mener jeg ikke _mange_, men f.eks. noe som tilsvarer sperregrensen i et stortingsvalg. Hvis 8% av befolkningen mener noe, så har det en verdi i seg selv å belyse dette, delvis ved å la de som mener det forklare seg selv, men selvsagt også med et kritisk blikk utenfra.

Dette handler bl.a. om demokratiet som arena for å avklare motsetningene i samfunnet. Dette handler ikke nødvendigvis om Herland, men om bl.a. kristne verdikonservative generelt, og andre minoriteter. Min påstand: Normalen er at svært få som ikke tilhører slike grupper har et godt bilde av hvordan de faktisk tenker.

February 20, 2012 3:28 pm  
Anonymous N.A said...

Jeg tilhører på ingen måte heiagjengen til HNH. Måten å håndtere hennes skriverier på er forbilledlig eksemplifisert av Amås sin anmeldelse i Aftenposten.

Når det gjelder Dagbladet så er saken en annen. Her demonstreres en grunnløs arroganse fra det som Hobbelstad i sin oppblåsthet oppfatter å være et intellektuelt og moralsk høyere nivå.

Det er i utgangspunktet positivt at en journalist i Dagbladet har kommet på ideen om å stille kvalitetskrav. Det hadde for eksempel vært et stort fremskritt for Dagbladet om Hobbelstad hadde stilt, la oss si halvparten så store krav til sin egen avis, som hun gjør til HNH.

Dagbladet har i de senere år gang etter gang utmerket seg med lurvete, uetisk journalistikk, basert på manglende faktasjekk, stereotyp tenkning, fordomsfulle resonnementer og en total mangel på ydmykhet.

Dommen mot Dagbladet i Schenken saken dokumenterer en journalistikk som holder et vesentlig lavere nivå enn det selv HNH klarer på sitt verste.
Link til saken, som viser Dagbladets ”kvalitet” vedlagt. Anbefalt lesning for alle, og kanskje aller helst for Hobbelstad hvis hun faktisk er opptatt av kvaliteten til sin egen avis.
http://www.domstol.no/upload/OBYR/Internett/Nyheter/Schjenken.pdf

Og dette er dessverre ikke atypisk. Marie Simonsens pinlige omgang med fakta i ”hore-saken” nylig er at av mange eksempler som illustrerer avisens totale dessinteresse for sannferdighet. Det er alltid pinelig å observere arroganse og smaksdommer fra aktører som ukentlig avkler seg selv.

Spørsmålet er nok heller om vi trenger Dagbladet, enn om vi trenger HNH.

Går Dagbladet konkurs er det fortjent, og knapt et tap for norsk offentlighet.

February 20, 2012 9:17 pm  
Anonymous Anonymous said...

Fra Arild Nordby:
Håper at Grüner Larsens begeistrete omtale av john Stuart Mill (en mann som for øvrig var sin samtids krasseste kritiker av britisk kolonivelde, slik Herbert Spencer var det en generasjon senere), gjør G.L LITT mer mottakelig, og akspterende for JSM (og HS) sin nattvekterstat-modell i sin alminnelighet.

Eller, ihertfall, eksplisitt aksepterer at denne klassiske liberalismen overhodet ikke har noen fellestrekk ved de senere politiske strømninger vi kjenner under navnet fascisme/nazisme.

Dersom venstreorienterte journalister kunne innrømme såpass, så får det på VÅR side utvikle seg en plikt til ikke å anse GL'ene som Stalin-og-Mao-klakører..

Det hadde jo vært en fin opprenskning av debattklimaet..:-)

February 20, 2012 10:17 pm  
Anonymous Anonymous said...

Fra Arild Nordby:
Håper at Grüner Larsens begeistrete omtale av john Stuart Mill (en mann som for øvrig var sin samtids krasseste kritiker av britisk kolonivelde, slik Herbert Spencer var det en generasjon senere), gjør G.L LITT mer mottakelig, og akspterende for JSM (og HS) sin nattvekterstat-modell i sin alminnelighet.

Eller, ihertfall, eksplisitt aksepterer at denne klassiske liberalismen overhodet ikke har noen fellestrekk ved de senere politiske strømninger vi kjenner under navnet fascisme/nazisme.

Dersom venstreorienterte journalister kunne innrømme såpass, så får det på VÅR side utvikle seg en plikt til ikke å anse GL'ene som Stalin-og-Mao-klakører..

Det hadde jo vært en fin opprenskning av debattklimaet..:-)

February 20, 2012 10:17 pm  
Anonymous Anonymous said...

Trist at du ikke klarer å forholde deg rasjoenlt og saklig i en debatt. At HNH ikke er den beste til å bære frem enkelte meninger, burde i seg selv ikke være et argument mot disse meningene (som hun frembringer).

På en annen side er det ikke så lett å være kritisk (mot annerledestenkende). Har for øvrig notert meg noen eksempler på forsøk på herkseteknikk i denne bloggen. Det er absolutt av interesse, og langt mer interessant enn boken "Respekt".

February 21, 2012 11:05 am  
Blogger Anders Sundnes Løvlie said...

Amen.

February 21, 2012 7:57 pm  
Blogger Konrad said...

På et nivå er disputten mellom Hobbelstad og Åmås en klassisk norsk metatulledebatt. Utgangspunktet (Herlands nye bok og tidligere bidrag av samme pinlige kvalitet) er en klassisk gigantbagatell, som så eskalerer i alle retninger ad absurdum og så tar det aldri slutt.

På et annet nivå er debatten god voksenopplæring fordi den anskueliggjør forskjellen mellom ytringsfrihet og redaktørens frihet. Poenget med en redigert publikasjon er nettopp at den er redigert, redaktøren bestemmer hva som skal på trykk eller på nett. Ytringsfrihet er ikke publiseringsrett og heller ikke trykkeplikt. Aftenposten eller Dagbladet kan suverent ignorere Herland eller andre. Og Dagbladet er i sin fulle rett når de kommenterer Aftenpostens redaksjonelle linje.

February 22, 2012 3:58 pm  
Anonymous Anonymous said...

Hanne Nabintu Herland har et ståssted som få andre har-hun er oppvokst store deler av livet i Afrika og har således endel interressante tanker og innsikter den vanlige ola og kari oppvokst her tillands ikke kan sette seg inn i i samme grad..eller drømme om for den saks skyld...hva med ; to listen and learn ? Jeg oppfordrer herved alle foreldre til å ta med seg barna på noen års utenlandsopphold. Minimum 3 år...det er nok av muligheter ute i verden for dere høyt utdannede smarte tenkende folk som deltar i debatten om henne ihvertfall..det var et kompliment:-)(M.v.h utenlandsbarn)

February 22, 2012 7:23 pm  
Anonymous Anonymous said...

Man kan lese seg til så mangt ,men det er noe langt overskridende erfaringsmessig å befinne seg med sjel og forstand i et klasserom i en skolebygning i et fremmed land mens sirissene synger og propanapparatene svikter når strømmen har gått for n`te gang mens man mest av alt bekymrer seg om hvorvidt de har melk til minsten og om skorpionene holder seg unna idag....så mye sand, så mange farer og så mange gjestfrie mennesker. Slikt lærer man ikke på kroppen på Blinder`n.

February 22, 2012 7:48 pm  
Anonymous Sivilisasjonens vugge og grav said...

M.a.o.;Travel and learn.

February 22, 2012 7:50 pm  
Anonymous Anonymous said...

www.tck.com
www.norut.no

About travel and learning.And possible problems.

February 22, 2012 8:17 pm  
Anonymous Anonymous said...

Hvorfor kalles naziregimet for høyre ekstremisme?. Flagget deres var knall rødt og de ønsket all privat eiendom overtatt av staten. Det høres ikke veldig høyreradikalt ut? Det var vel rett og slett en psykologisk metode for å skape avstand til det avskyelige at en eller annen presserådgiver (?)fikk politikerne til å kalle dette høyresiden istedetfor hva det strengt tatt var-venstrefascisme.Vel,vel ....menneskehet,du er svak,like svak som ditt svakeste ledd.
Årnar sæ se, i Fredrikstad...:-)

February 22, 2012 8:31 pm  
Anonymous Mett av lurendreierier said...

Nazismen-høyreekstremisme?
Som om jeg skulle skylde på faren min for noe morra mi har gjort.....eller skylde på naboen på vestsida av huset for noe naboen på østsida er skyldig i. U name it. Juks og bedrag er det uansett.Øst og vest er ikke til å ta feil av-vi har kompass.

February 22, 2012 8:56 pm  
Anonymous Fjomp fra skrubb said...

De virkelig kloke menneskene har det med å glimre med sitt fravær i slike debatter. De er vel way beyond "intellect only".
Antar jeg,lille fjompenissen fra skrubben.

February 22, 2012 9:14 pm  

Post a Comment

<< Home