*

13.11.08

Litt frihet fra eller til

Jonas Gahr Støre intervjues av Studentradioen. Nice going, Studentradioen. Sånne hotshots var det sjeldent vi fikk i studio da jeg drev på.

Til åpningsspørsmålet "er menneskerettighetene bedre ivaretatt idag enn for 60 år siden" svarer Støre ja. Det er en kolossal feilvurdering som jeg nesten ikke kan forstå. Til tross for at demokrati er langt mer utbredt og at millioner løftes ut av fattigdom hvert år så er verdensforskjellene økende og siden det blir stadig flere mennesker blir det også dermed stadig flere som lever uten ressurser. 95 % av verdens befolkning lever på under $10 om dagen og 3 milliarder mennesker lever på under $2.50 om dagen. Dette innebærer en grusom og umenneskelig levestandard og sørger for at de er ute av stand til å sikre seg selv de mest basale rettigheter i FNs menneskerettighetserklæring, som for eksempel det følgende utvalget:

Article 3.

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 21.

(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

(2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.

(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article 22.

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23.

(1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

(2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

(3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.

(4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article 24.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25.

(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26.

(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27.

(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

(2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

For ikke å snakke om disse to:
Article 2.

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 28.

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.
Problemet her er nok at Støre går i en klassisk felle som liberalere ofte gjør. Han har sannsynligvis vektlagt en forståelse av frihet som man kan kalle for negativ frihet. Det er en vanlig feil når man tenker på FNs menneskerettighetserklæring.

Negativ frihet er et begrep som kommer fra Isaiah Berlin. Han skiller mellom positiv og negativ frihet. Negativ frihet er frihet fra, altså at ingen kommer og blander seg inn i din frihet ved å begrense dine valg. Positiv frihet er frihet til, altså at du er bemyndiget, i kontroll og handlekraftig fordi du har ressursene til å handle slik du vil.

Klassiske liberale vektlegger gjerne negativ frihet, i tradisjonen fra John Stuart Mills On Liberty. Dermed glemmer de lett at man trenger ressurser og kontroll for å kunne uttrykke sitt eget liv slik man ønsker. Sosialister vektlegger ofte positiv frihet, og risikerer å undervurdere individets krav på frihet til fordel for statens behov.  

Mange som tenker på menneskerettighetserklæringen tenker på de sakene som for eksempel Amnesty International gjorde seg kjent på å kjempe for: Frihet fra undertrykkelse, frihet fra arbitrær straff og fengsling, frihet fra tortur og dødsstraff. Dermed glemmer de at halve erklæringen er positive rettigheter. Rettigheten til arbeid, til helse, til utdanning, til kultur og til selvbestemmelsesrett. 

Alle disse positive rettigheter er i elendig forfatning i størstedelen av verden, som tallene ovenfor rikt illustrerer. Skylden ligger på vår dypt urettferdige og umenneskelige fordelingssystem som avhenger av fundamentalistisk frimarkedskapitalisme og egoistisk utbytting av den tredje verden. Dette burde Støre ha sagt noe om. 

Labels: , , , , , , , , , ,

6 Comments:

OpenID vanskeligeviljar said...

Bra analyse! Det er bra at du drar frem denne distinksjonen mellom negativ og positiv frihet. Det ser absolutt ut som positiv frihet i stadig større grad blir glemt i dag. At det i dagens politiske paradigme ikke snakkes mer om disse to synene på frihet og deres sammenheng er veldig trist. Det er nemlig en sammenheng her, man kan ikke sikre negativ frihet uten å se den i sammenheng med den positive friheten og rettighetene vi har til å få oppfylt enkelte krav i våre egen liv.

November 14, 2008 11:15 am  
Blogger mrtn said...

Det er dessverre en problemstilling som bare dukker opp igjen og igjen. I sommer intervjuet jeg et par kinesiske intellektuelle i Stockholm. De nevnte alle sammen at Kinas regjering hadde en positiv rettighetsforståelse, selv om de ikke brukte det begrepet. Det er faktisk ganske utrolig at våre hjerner så lett lar seg lure til å tro at noen ting er viktigere enn andre ting når de har samme viktighetsgrad. Frihet og rettferdighet betinges av både positiv og negativ frihet, men avhengig av hvilket politisk ståsted man har så undervurderer man nesten alltid den ene framfor den andre.

Jeg burde forresten ha nevnt i posten at Amnesty har gått over til en mer positiv rettighetsforståelse i senere år.

November 14, 2008 1:23 pm  
OpenID Børge said...

Godt sagt!

Jeg vil tipse om denne flotte "animerte" videoen (ikke akkurat noe animasjon, men vet ikke hva annet jeg skal kalle det) om menneskerettighetene fra Human Rights Action Center. De har en underskriftskampanje her.

November 14, 2008 6:37 pm  
Blogger mrtn said...

Jovisst er det en animert video. Og fin er den.

November 15, 2008 10:16 pm  
Blogger Felipe said...

This comment has been removed by a blog administrator.

February 06, 2009 5:03 pm  
Blogger mrtn said...

I don't tolerate spam on this blog, Felipe. Please post on topic.

February 06, 2009 7:33 pm  

Post a Comment

<< Home