*

19.1.09

Ting Finn Jarle Sæle ikke vet

Og forresten drar Finn Jarle Sæle noen tall ut av fullstendig løse luften uten kildehenvisning her:
Vår presse later som om det ikke er slik. De to legene Mads Gilbert og Erik Fosse, som har gjort en innsats for lidende mennesker – har ikke informert om dette. Deres legetjeneste var faglig arbeid. Deres journalistikk brøt med alle presseetiske regler. De snakket om myrderier, om blodbad – som forutsetter at Israel aktivt har gått løs på sivile. Men tallene taler for seg. I et folketett område, er de sivile tapene de minste i krig til nå. Og prosenten sivile som ble drepet den første uken, var 25 prosent av antall drepte. Det er noe av det laveste som har vært i noen krig.
Sæle, tre ting:

For det første så tror jeg ikke på det tallet ditt på 25 %. Det kan simpelthen ikke stemme.

For det annet så er 25 % på ingen måte de laveste tapstallene blant sivile i krig til nå i det hele tatt, se kommentarer på posten over.

For det tredje så er ikke Gilbert og Fosse journalister, og har aldri hevdet å være det. De er øyenvitner, altså kilder. De skriver ikke sakene selv. Øyenvitner er, som du kanskje vet, siden du er redaktør for en norsk avis, noe man faktisk er pålagt å bruke som journalist når man ikke selv har sett noe.

Og vet du hvorfor journalistene ikke har sett noe og derfor må bruke øyenvitneskildringer? Fordi Israel ikke slapp inn journalister. Det opplever jeg som litt problematisk - gjør ikke du?

Labels: , , , ,

1 Comments:

Anonymous Thor said...

Au da, Sæle.

January 19, 2009 5:08 pm  

Post a Comment

<< Home