*

9.3.11

"Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket"

Det er den første linjen i Høyres prinsipprogram, et dokument fyllt av tilsvarende formuleringer: "liberale verdier", "frihet for individet", "frihet til å velge".

Høyre annonserte i kveld at de går inn for Datalagringsdirektivet.

Det er et direktiv som gjør at alle borgere blir overvåket i en eller annen forstand mer eller mindre konstant, hvor enn de går, hva enn de gjør — gjennom sine telefoner og PCer, gjennom lagring av deres personlige data. Datalagringsdirektivet er et mistillitsuttrykk til folket, et overgrep mot alle forståelser av klassiske liberale verdier, et av de største utvidelsene av statsmakten inn i personsfæren på mange tiår og en ordning som det i dagens samfunn ikke går an å velge vekk.

Alle bruker datamaskiner, alle bruker mobiltelefoner, alle bruker epost, til alt, alltid. Vi bruker dem til å organisere oss, til å jobbe, til å være med våre nærmeste, til å ytre oss og til å navigere samfunnet og livets mange utfordringer. Å invadere den digitale privatsfæren er å true enkeltmenneskets ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, bevegelsesfrihet og det grunnleggende personvern.

Da jeg i kveld googlet "Høyres prinsipprogram" var denne siden det første treffet jeg fikk opp. 404 siden finnes ikke.

Labels: , , ,

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jeg synes det er smått fascinerende at så mange er overraska over Høyres DLD-støtte. Sjøl er jeg absolutt skuffa, men overraska? Nei.

Overraskelsen ser ut til å bunne i en oppfatning av Høyre som et liberalt parti. Selv om en del Høyrefolk, særlig av den yngre garde, nok kan kalles liberalere, har jeg aldri oppfatta Høyre som noe liberalt parti. Høyre er, eller har i vært fall historisk sett vært, et overveiende konservativt parti.

Nå kan det naturligvis hevdes at DLD er et radikalt tiltak. At konservative partier støtter radikale tiltak for å beskytte rikets såkalte sikkerhet er imidlertid ikke akkurat noe nytt.

Er det én ting både Høyre-velgere og andre kan lære av DLD-saken, er det at økonomisk liberalisme verken kan eller bør forveksles med sosialt liberale verdier.

March 10, 2011 10:11 am  

Post a Comment

<< Home