*

15.8.11

til Orientering: Om hvordan man siterer ting så det høres ut som om noen mener det motsatte av det de mener

Det sto noen sitater om Klassekampen i Ny Tid i dag som kanskje bør kommenteres. Jeg skriver dette på egen hånd, ikke på vegne av min arbeidsgiver:

En kollega kom opp til meg i kantinen idag og sa at jeg var sitert i en sak om Klassekampen som sto på trykk i Ny Tid. Jeg skummet saken. Den argumenterte for at Klassekampen var motstandere av multikulturalisme og at vi ikke liker mangfold i kulturene. Under saken var det en sitatstripe fra Klassekampen og andre aviser der multikulturalisme diskuteres og kritiseres på forskjellig vis. Overskriften var "Dette skrev de før 22. juli 2011". Oi, oi! Hva skrev Klassekampen før de politiske vindene snudde? Der kunne man lese det følgende sitatet fra meg:

«Når det gjelder multikulturalisme, har jeg kritisert denne typen doktrine i over 20 år. Jeg har vært erklært kulturimperialist siden 1989.»
Klassekampen-skribent Martin Grüner Larsen, 07.05.11
Det var da fräscht og politisk ukorrekt av meg! Jeg har et par problemer med måten dette sitatet av meg er gjengitt på. For det første så ble det ikke satt på trykk 07. mai 2011, men den femte mai. For det andre ble det ikke publisert i Klassekampen, det ble publisert i Aftenposten, i et debattinnlegg. For det tredje så var det ikke meg som sa det. Det var Thomas Hylland Eriksen.

Sitatet sto riktignok på trykk den 7. mai i Klassekampen, i "SAKSA"-spalten, der vi siterer ting folk har sagt i løpet av uken. Alarmklokkene burde kanskje ha begynt å ringe dersom man så på mitt bylinebilde og konstaterte at jeg er under la oss si 40. For tyve år siden kunne mitt engasjement i multikulturalismespørsmål oppsummeres som "Ikke mobb kameraten min!" og i 1989 var jeg åtte gammel. (Det var forresten det året jeg flyttet til Norge og begynte å spre min imperialistiske danske kultur her.) Så burde alarmklokkene ring desto heftigere når man så at det rett under sitatet sto hvem som sa det og hvor.

Kort sagt: Journalisten kan rett og slett ikke ha sett på siden hun siterte. Dette er klipp og lim rett fra Retriever uten å ha lest artikkelen hun siterer. Dette var mitt møte med saken. Førsteinntrykket stemte.

Resten av saken var full av andre enorme journalistiske blundere og feilsitater. Det var tilfeldigvis to andre saker i sitatstripen som jeg var med på å sette på trykk som ble sitert, så la meg gjennomgå dem:

«Bruce Bawer hevder i to bøker og med stor styrke at Europa har overgitt seg til radikal islam.»
Klassekampens førstesidehenvisning [faktisk Bokmagasinets, red.anm], 15.08.09

«Svenske Andreas Malms bok «Hatet mot muslimer» er overveiende mer etterrettelig enn Bawer. Men kildebruken gjør det mulig å lese Malm nøye, og se at han ikke yter Bawer rettferdighet.»
Klassekampens bokanmelder 15.08.09

Sitatet er anonymisert av en eller annen grunn (noe Dag Herbjørnsrud, redaktør for Ny Tid, av en eller annen grunn legger vekt på når vi snakket sammen på Twitter om dette). Men den er publisert under fullt navn: Det er Tom Egil Hverven, hovedanmelder i Bokmagasinet som skriver det siste sitatet, og det var redaksjonen i magasinet som lagde forsidehenvisningen. Hva sier disse sitatene? I konteksten Ny Tid plasserer dem i, sier de at Bawer er en viktig tenker, at han med "stor styrke" hevder hårreisende dumme ting. Overskriften er "ORMEBOLET" og det er et bilde av en bok med slanger som kommer ut fra den. Snakker Klassekampen om muslimene? Er det dem som er ormebolet?

Jeg tror at hvis du bare ser forsiden på dette Bokmagasinet og kanskje liksom legger hodet litt på skakke og lukker det ene øyet mens du ikke leser saken som står inne i Bokmagasinet, så kan du få det inntrykket.

I mellomtiden, tilbake i den virkelige verden, så er artikkelen slik den faktisk står på trykk, en dunderslakt holdt i en saklig tone og avslører det jeg selv vil beskrive som Bruce Bawers islamofobe makkverk. Det er boka og fremmedfiendtligheten som er ormebolet:

Hans generaliseringer om europeiske muslimer mangler proporsjoner, likeså hans beskrivelser av europeisk offentlighet. Derfor blir bøkenes påstander... uten troverdige belegg i hans egne tekster.

...

Bawer argumenterer altså for at europeiske myndigheter med militær- og politimakt bør fordrive eller internere europeiske islamske troende. Til tross for sine ekstreme oppfatninger, blir han lest og anbefalt av mange seriøse debattanter, som Knut Olav Åmås i Norge.

...

Bawers to siste bøker hever seg på en svært uelegant måte over politiske og økonomiske forhold i samfunnet ... Spesielt grove blir tekstene fordi de har et så ekstremt overfladisk og eklektisk forhold til fakta ... Bawer gir ikke inntrykk av å ha lest alle bøkene han omtaler.

...

Og selv etter ti år i Norge har Bawer ikke fått med seg hvordan folk som Abid Raja bidrar til å endre innvandringsdebatten. Når Bawer er omtrentlig på områder som er så lette å sjekke, hvordan står det da til på områder som krever mer tid?

...

Ved nærmere ettersyn er det vanskelig å finne logisk konsekvens i Bawers tekster. ... fullstendig uten dokumentasjon ... generaliserer så grovt ... at de med god margin befinner seg på det samme nivå av løgn som han anklager imamene for.

...

Hans nærmeste likesinnede i Norge er Fremskrittspartiet. De nærmeste ukene vil avgjøre hva slags makt partiet får til å gjøre Norge etnisk og kulturelt reinere.


Det andre sitatet jeg var med på å sette på trykk var også en tekst av Hverven, en anmeldelse av Ole Jørgen Anfindsens rasistiske anti-multikultibok Selvmordsparadigmet med et etterord av den nå notoriske Fjordman. Ingressen siteres:

«Har afrikanere for lav IQ til å bo i Norge?»
Ingress i Klassekampen 08.05.10, i bokanmeldelse av Ole Jørgen Anfindsens bok Selvmordsparadigmet.

Sitatet gir selvsagt et inntrykk av at Bokmagasinet faktisk i fullt alvor stiller dette spørsmål, i stedet for det vi faktisk gjør: Å påpeke at dette er et hårreisende og rasistisk utsagn. Og her har du hva Tom Egil Hverven skriver:
Bokas argumentasjon for å begrense innvandring til Norge smuldrer bort i tankemessig inkonsistens ... Anfindsens tanker går mye lenger inn i det som vanligvis kalles «rasisme» ... [Han] gjengir i tillegg avisdebatter på et utmattende, kverulerende detaljnivå. Boka er ikke tilstrekkelig redigert ... Også høyreekstremt tankegods fortjener grundig representasjon i et velfødd demokrati. Men «Selvmordsparadigmet» skusler bort egne muligheter, paradoksalt nok gjennom uærlighet.
Med andre ord har alle de sitatene jeg selv har kjennskap til i saken blitt tatt fullstendig ut av kontekst og misrepresenterer det faktiske innholdet i saken. "Når Bawer er omtrentlig på områder som er så lette å sjekke, hvordan står det da til på områder som krever mer tid?" skrev Tom Egil. Man kunne stille samme spørsmålet til Ny Tid.

Likevel velger Ny Tids redaktør Dag Herbjørnsrud – etter at jeg påpekte disse feilene til ham – å forsvare artiklene på Twitter:

martingruner:
@DagHerbjornsrud Sitatene fra sakene jeg kjenner er ekstremt villedende ute av kontekst.

martingruner:
@DagHerbjornsrud Bawersaken og Andfindsensaken var t.d skarp slakt av @tehve. Slett håndverk.
DagHerbjornsrud
@martingruner Din gjengivelse av @RafiaZaheer sin sitat-&tallbelagte sak er ukorrekt & tendensiøs

martingruner:
@DagHerbjornsrud Jeg vil i så fall gjerne at du utdyper intensjonen bak å trykke sitatene fra @tehve sine artikler.

DagHerbjornsrud
@martingruner Ny Tids journalister har ikke navngitt @tehve , det er det du som gjør. Du synes det var en fin magasinforside på Bawer-boka?

martingruner
@DagHerbjornsrud Hallo, leste dere saken? Det var en slakt av Bawers tenkning. *Islamofobien* var ormebolet.

DagHerbjornsrud
@ervl Ny Tids @RafiaZaheer mfl har 10 s artikkel m sitater og tall fra norske medier - inkl #Ny Tid,VG, KK osv. Det liker ikke @martingruner

I tillegg er resten av argumentasjonen i saken ganske merkverdig. Den prøver å formulere et ståsted der vi, siden vi skriver mye om multikulturalismen, på en eller annen måte er imot multikulturalismen. Det fordømmende bevismaterialet er et sitat fra sjefsredaktør Bjørgulv Braanen der han definerer multikulturalisme på en annen, og langt mer negativ måte, enn andre i saken, og derfor snakker om noe helt annet. Han snakker om samfunn uten felles verdier, mens resten av saken snakker om et syn som fremmes av Cora Alexa Døving, der det defineres som samfunn der det tilrettelegges for flere kulturer. Denne begrepsutglidningen mellom hva Braanen står for og hva saken prøver å framheve gjør at hele saken ikke henger sammen.

Argumentet er dessuten absurd. Med denne argumentasjon er antimultikulturalismens høyborger i Norden Antirasistisk Senter og det antirasistiske tidsskriftet Expo – det er jo dem som skriver mest om dette? Klassekampen har en tradisjon for å ta fremmedfiendtlig tankegods på alvor og konfrontere det. Særlig kollega Åse Brandvolds arbeid har vært storartet her. Mens andre avisoffentligheter gir plass til og ofte roser relativt ekstreme aktører som Hege Storhaug og Bruce Bawer, har vi gått deres utsagn og bøker etter i sømmene på en kritisk måte. Vi har i en årrekke tatt opp multikulturalismen med en flerfoldighet av stemmer og vinklinger. At Ny Tid er så langt nede på disse statistikkene de publiserer viser kanskje at de har kommet i bakleksa når det gjelder de islamkritiske skribentene. Skal de nå idealisere sin egen (manglende) dekning som en unnskyldning for at de ikke har dekket disse spørsmålene? Hvordan vil de dekke problemene med høyreekstremisme i et multietnisk samfunn? Det gir Ny Tid ikke noe svar på, så vidt jeg kan se.

Labels: , , , ,

27 Comments:

Anonymous Dag Herbjørnsrud said...

Martin: Emosjonelt & vakkert skrevet, men tror du på det selv? Er dette en reell gjengivelse av Rafias og Carimas nyhetsartikler over 10 sider i siste Ny Tid, eller en avledning ved å vise til et par sitater fra én faktaramme? Tittelen er dog alle enige om: "Om hvordan man siterer ting så det høres ut som om noen mener det motsatte av det de mener..." Mer å fare med? mvh DH

August 16, 2011 12:15 am  
Blogger mrtn said...

Hei, Dag.

Om jeg tror på det selv? Emosjonelt? Jeg synes ikke du svarer på spørsmålene jeg stiller, og jeg synes du svarer useriøst.

Jeg har påpekt fire konkrete, feilaktige framstillinger i artikkelen som jeg mener er graverende. Du har ikke kommentert dem.

I tillegg har jeg – noe du kanskje ikke merket da du leste igjennom, ut fra svaret ditt – stilt spørsmålstegn ved gyldigheten til det sentrale analytiske grepet i artikkelen: Å antyde at siden Klassekampen skriver mest om dette, er det en indikasjon på at vi er motstandere av multikulturalisme slik det defineres i artikkelen av Døving.

At artikkelen går over ti sider er i denne sammenhengen ikke et hedersmerke. Ei heller at journalisten vet hvordan man gjør søk på Retriever (forresten uten å ha silt ut faktabokser, På Teppet-saker, sitatspalter og andre gjentakelser fra søket sitt). Dessuten har jeg kun lest og reagerer på de fire sidene som handler om Klassekampen.

Med andre ord: Du har fortsatt ikke svart på mine spørsmål. Det synes jeg godt du kan gjøre.

Vennlige hilsener,
Martin

August 16, 2011 7:26 am  
Anonymous Dag Herbjørnsrud said...

Kjære Martin og Braanen:
Dere bedriver gode strategiske avledningsmanøvre, inkl feilaktige påstander om våre journalisters nyhetsjournalistikk (jamfør også dagens Profil-kommentar). Er det noen som feilsiterer og feilgjengir, så er det jo dere.

Hvorfor sitererer dere aldri fra artikkelen til Rafia Zaheer? Braanen kommer selv godt til orde og sier der at KK har "spilt en ledende rolle i å advare mot den framvoksende rasistiske nyfascismen". Og det er ikke Ny Tid som retter noen anklager mot KK, det siteres kun kritikk som har stått på trykk i KK. Anklagene går kun én vei - fra KK mot Ny Tid.

Det anbefales å lese magasinet, men her noen utdrag:
"De siste tre ukene har mediene brukt mye plass på den siktedes meningsfeller på internett:
Pseudonymet Fjordman (alias Peder
Jensen), Hans Rustad (redaktør for Document, der den siktede skrev) og Ole Jørgen Anfindsen (forfatter og redaktør for det islam-kritiske nettstedet Honest Thinking).
....
Databasen til Mediearkivet viser at den omstridte debattanten (Anfindsen) har fått hele 139 artikler eller intervjuer på trykk i Klassekampen de siste årene, inkludert lanseringsintervju
og omtale av fjorårets selvutgitte bok. Anfindsen har i Klassekampen fått like mye omtale som i Aftenposten, Dagbladet, VG,
NTB, Dagens Næringsliv og Dagsavisen til
sammen. Klassekampen er også den avisa i Norge hvor Rustad og Document har fått mest
spalteplass. Og det er her begrepet «multikulturalismen
» og angrepet på denne har
fått utspille de siste par årene. 209 ganger har avisa brukt begrepet, dobbelt så mye
som dagsavis nummer to på lista – de to utgavene av Aftenposten...
De hyppige i Klassekampen-intervjuene med ekstreme debattanter, som åpent erklærer
at de er rasister og mot mangfold,
har også før terroren vakt reaksjoner. I april i fjor skrev Antirasistisk Senters leder, Kari
Helene Partapuoli: «Klassekampen har 23. april et tosiders
intervju med Ole Jørgen Anfindsen, som i sin bok Selvmordsparadigmet» går inn for raseideologi. Det er lett å tenke at også ekstremisme som dette bør omtales. Den faktiske konsekvensen er midlertid at Anfindsen bygges opp som en skikkelse av betydning, en skikkelse som kan – og i noens
ører bør – lyttes til..."

Og så videre...
Det er ikke bare uredelig å feilgjengi andre avisers nyhetsjournalistikk. Det er også feigt ikke å forsvare eller forklare egen avis' policy - men isteden gå løs på faktabudbringeren, journalisten.

Klassekampens reaksjon mot Rafia Zaheer og hennes artikkel sier mye. Vi legger merke til at VG svarer og reagerer langt mer profesjonelt i/på saken "VG innrømmer feil", på siden før i 12.08-utgaven. Alt av vår journalistikk kan leses via databaser på www.nytid.no ("Om Ny Tid")

August 16, 2011 10:25 am  
Blogger Erlink said...

Til DH:
Å bli omtalt er ikke det samme som "å få artikler (...) på trykk". Verken i den konkrete forståelsen av at man har skrevet saken selv eller om det forstås som at avisen har vært talerør for vedkommende. Å skrive at: "den omstridte debattanten (Anfindsen) har fått hele 139 artikler eller intervjuer på trykk i Klassekampen de siste årene" er i beste fall tendensiøst.
Det gir et inntrykk i at KK har vært nyttige idioter når de i realiteten har gitt oss som daglig kjemper mot fremmedfrykt kjøtt på beinet i møtet med denne typen argumentasjon.

August 16, 2011 12:16 pm  
Anonymous Z said...

Hva er egentlig det underliggende moralske imperativet i saken, Herbjørnsrud? At Andfindsen, Bawer et al. burde vært fullstendig fortiet?

August 16, 2011 2:27 pm  
Anonymous Dag Herbjørnsrud said...

Kjære KK-venner:

Gode innspill og spørsmål fra både Erlink og Z: Slikt bringer nok debatten videre, mer enn ren utskjelling av vår journalist.

Undertegnede ønsker ikke blande seg opp i krangelen mellom Braanen og hans kritikere. Heller ikke for mye i KKs utskjelling av våre journalister, som siterer de ulike parter + stiller kritiske spørsmål til alle kilder (NT kan dog med rette kritiseres for ikke å ha gitt Antirasistisk Senter rett til samtidig imøtegåelse 12.08. etter sterke anklager).
Jeg el Ny Tid har ikke seg opp en mening om hvordan disse ekstrem-høyre-folka bør presenteres/omtales, det er jo også forskjellig fra redaksjon til redaksjon - og bl.a. Dagsavisen/Utrop/NT har vel da valgt en annen linje enn KK, påviser Rafia Zaheers artikkel m ulike tallgrafer. Det er ikke Ny Tid som kommer med kritikk av Braanen/KK, det er kun andre - jamfør innlegg i KK 24.06., der det sto: "Risikoen med Braanens tilnærming er at man gir autoritet til enhver alarmistisk profet, i siste instans til Tybring-Gjedde..."
Dette er nok ingen enkel debatt - tror dog nettopp viktigere at noen våger ta den også etter 22.07., gjerne uten offentlig utskjelling av journalister som bare gjør jobben sin/stiller spørsmål (redaktører er det mer naturlig å mislike ;-). Vi skal ikke utelukke at NTs journalister kunne ha laget en enda bedre sak 12.08. (vi har beklaget overfor Martin Grüner Larsen at hans navn ved en feil ble tatt inn i en faktaramme, noe som også rettes 19.08.), men debatten her er altså hvordan islamhatere/rasister er blitt presentert i enkelte aviser før/etter 22/7. Et innlegg fra KK 03.04.08: "Det virker som Klassekampen lenge har gitt den brunsvidde Ole Jørgen Anfindsen fast spalteplass i avisa, mens en annen stakkars faen med røde flammer i sitt hvite hår blir refusert titt og ofte."
NT-sakene siterer fra VG, MB, Dag og Tid, KK, og den viser også Ny Tids bidrag til debatten - det er nok ulike meninger i alle redaksjoner om hvordan problemstillingen mht ekstreme utspill kan løses. Personlig ønsker jeg KK alt godt, det er en god avis - og Braanen har min dypeste sympati (selv om evnen til selvkritikk og balansert omtale av NT kan ha et visst forbedringspotensial) - det er dog jobben min også å forsvare våre kvinnelige journalister når de utsettes for hersketeknikker og offentlig utskjelling for vanlig journalistisk praksis. Siste ord er nok ikke sagt i saken, og regner med at NTs journalister bringer ytterligere nyanser/info til saken framover. For interesserte kan man følge med i ukeavisa, el evt på www.nytid.no. Tips kan sendes tips@nytid.no, innlegg kan sendes til debatt@nytid.no

Alt vel,
mvh
DH
ansv. red.
Ny Tid

August 16, 2011 4:30 pm  
Anonymous Anonymous said...

Å hevde å ha blitt utsatt for en hersketeknikk er også en hersketeknikk.

August 16, 2011 10:59 pm  
Blogger mrtn said...

Kjære Dag,

Takk for utførlig svar, men jeg synes fortsatt ikke du besvarer mine spørsmål, og jeg synes du svarer med å snakke om andre ting.

Det er litt rart å bli beskyldt for feilsitering rett etter jeg blir forvekslet med Thomas Hylland Eriksen og der fire forskjellige saker (BM-forsiden, Bawer-saken, Anfindsen-saken og sitatet fra ”meg” er alle dårlige sitater) mispresenteres.

Hvorfor jeg ikke siterer fra artikkelen? Vel, jeg tenkte at jeg ville være litt kortfattet, men ok. La meg gjenta kritikken jeg kommer med i slutten av bloggposten.

Du gjør flere ganger et poeng ut av at artikkelen er ”tall og sitatbelagt”. Ja. Men tall og sitater er ikke bra nok i seg selv. Man må alltid vise at metoden fungerer og måler det den skal.

Artikkelen gjør det som kalles kvantitativ innholdsanalyse, og den begår kvantitativ innholdsanalyses klassiske feil: Man finner kvantitet av forekomster i et datasett uten å ta hensyn til kontekst. For eksempel er minst 1/5 av alle sitatene om Rustad latterliggjøring i ”På teppet”-spalten. Mange av sitatene er duplikater – faktabokser, særlig.
Men videre så løsrives datamaterialet fra sin kontekst. ”Lanseringsintervjuet” med Anfindsen, for eksempel: Er det en artikkel som ødelegger eller en artikkel som bygger opp? Jeg ville si at det er en artikkel som er sterkt diskvalifiserende for å ta Anfindsen alvorlig som stemme. Det samme med Tom Egils anmeldelse av Bawers bøker. Å telle disse artiklene sammen med t.d. debattinnlegg fra Rustad, debattinnlegg fra Anfindsen ,er metodisk svakt. Å ha noe på trykk er ikke nødvendigvis bra for saken din. All PR er faktisk ikke god PR.

Det er heller ingen tolkning av det komplekse utsagnet som dannes av summen av disse artiklene. Den debatten er innviklet, og artikkelen var ikke et godt innspill i den debatten.
La oss gå videre til noen sitater:

"Klassekampen er også den avisa i Norge hvor Rustad og Document har fått mest
spalteplass. Og det er her begrepet «multikulturalismen
» og angrepet på denne har
fått utspille de siste par årene. 209 ganger
har avisa brukt begrepet, dobbelt så mye
som dagsavis nummer to på lista – de to
utgavene av Aftenposten. Den flerkulturelle
avisa Utrop og det globale ukemagasinet Ny
Tid, som forsøker å prioritere mangfolds-
Norge, har i kontrast knapt brukt ordet
«multikulturalisme» de senere år."

Angrepet på multikulturalismen utspiller seg hos KK? Leser noen hos dere Aftenposten noengang? Vi har hatt en robust debatt, ja, men jeg tror det er en grunn til at Hans Rustad omtaler oss som ”al-Klassekampen.” Enda et sitat:

”I Klassekampen, som har partiet Rødt som hovedeier, sto på det på lederplass 11.
februar at avisa støttet de nye utspillene fra
de høyrekonservative. ... Vi er heller ikke tilhengere av ’multikulturalisme, skrev ansvarlig redaktør Bjørgulv Braanen”."

Her er fortsettelsen på lederartikkelen det sitatet er
hentet fra:

"Vi er heller ikke tilhengere av «multikulturalisme», hvis man med det mener at kulturelle grupper skal leve side om side uten kontakt og uten ambisjoner om at alle, uansett hudfarge, politisk oppfatning, religiøs overbevisning eller kulturell bakgrunn, skal inngå i det fellesskapet som et samfunn er."

Med andre ord den samme variable definisjonen av multikulturalisme som i resten av artikkelen. Artikkelen gir et sterkt inntrykk med dette grepet av at Braanen er imot mangfold som sådan.

Videre:

For Sarkozy, Merkel og Cameron er oppgjøret med «multikulturalismen» forbundet med moralsk fordømming av ulike kulturelle praksiser og høylytte krav om skarpere lut og «hard kamp» mot holdninger i innvandrerbefolkningen. ... Men utfordringen i integreringspolitikken er ikke manglende fordømmelse, men manglende deltakelse fra alle lag i befolkningen, uansett bakgrunn og religiøs tro"

Er standpunktet til Braanen rettferdig gjengitt? Er det virkelig slik at han ”støttet de nye utspillene fra de høyrekonservative”, slik det står i Ny Tid?

August 16, 2011 11:44 pm  
Blogger mrtn said...

Hva gjelder din insistering på at jeg ”[går] løs på faktabudbringeren, journalisten”, og at du flere ganger i dag har bedt meg ”beklage dine personangrep på journalist @RafiaZaheer og feilgjengivelsen av hennes artikkel”, så klarer jeg ikke å ta det på alvor. Du kommer også med ikke særlig dulgte antydninger om at dette handler om Rafia Zaheers kjønn: ”det er ... jobben min også å forsvare våre kvinnelige journalister når de utsettes for hersketeknikker ”. Eller når du på Twitter skriver om at jeg har drevet med ”patriarkalske hersketeknikker”. Dette er så dumt at jeg ikke gidder annet enn bare å påpeke at det er dumt, særlig når du ikke belegger det med konkrete sitater.

Det er ingen personangrep her. Hvis Rafia Zaheer opplever det slik at jeg angriper henne personlig, så vil jeg gjerne høre fra henne hvorfor hun opplever det slik, så jeg kan forklare hva jeg mener.

Jeg kritiserer henne ikke som person. Jeg påpeker at noen ting hun skrev og du satte på trykk var uholdbare, berørte og misrepresenterte en institusjon og en gruppe mennesker som jeg er glad i. Noen metoder dere brukte var misvisende i å gjøre dette. Du har ikke svart på mine innvendinger, men velger i stedet å bruke avledningsmanøvrer og villedende argumenter for å unngå å svare på mine spørsmål.

Inntil du har svart på disse spørsmålene tror jeg at vi må konkludere med at denne debatten er over.

August 16, 2011 11:44 pm  
Anonymous Rune Berglund Steen said...

Jeg har ikke noe ønske om å inngå i en (u?)vennskapelig krangel mellom Ny Tid og Klassekampen - mellom folk jeg stort sett er svært så enig med. Men siden mitt navn allerede er inne i dette (og Braanen ikke akkurat har gitt sitt bidrag til den nye, norske kjærligheten), er det vanskelig å unngå det helt... Ser jo at Braanen-uttalelsen om meg ikke er blant de sitatene som påstås feil gjengitt:)

Uansett - debatten jeg nylig hadde med Braanen er én ting, debatten om Klassekampen og andre mediers dekning av Anfindsen m.fl. noe helt annet. Debatten med Braanen handlet om ærlige uenigheter. Som jeg trodde alle forsto - jeg har åpenbart aldri antydet at Braanen og Tybring-Gjedde er av samme ulla. Det er uheldig hvis Braanen ikke har forstått hva han og jeg faktisk debatterte. Uansett - det er konkrete sider ved Braanens argumentasjon som jeg er uenig med, det tilsier stadig potensiale for en forhåpentligvis meningsfull debatt.

Når det gjelder dette med dekningen av Anfindsen, er det et uhyre komplisert spørsmål hvordan man best kan håndtere ekstremister som dette, og jeg skal ikke påstå at vi sitter på en fasit. Vi skrev et innlegg i Klassekampen etter et spesifikt intervju med Anfindsen, vi har derimot aldri vurdert Klassekampens generelle dekning av være seg Anfindsen eller andre, og har heller ikke oversikt nok til å ha noen mening om det.

Vår innvending mot medias omgang med Anfindsen har vært mer generell. Hvem var Anfindsen før media bygde ham opp? Der er jeg imidlertid ikke sikker på hvem som var først ute, når han egentlig ble et navn. Klassekampen har utvilsomt fremvist ham som ekstremisten han er. Samtidig er det en diskusjon hvor balansepunktet går - hvor dekningen blir større enn at det tjener hensikten. Det er ikke bare negativt for Anfindsen med så mye dekning som han har fått på tvers av medieverdenen. Dette mener jeg kan fortjene en debatt - alt innenfor vennskapelige rammer.

August 17, 2011 12:04 am  
Anonymous Dag Herbjørnsrud said...

Fint, godt poeng Berglund Steen:

Her er vi ved sakens kjerne - hvordan mediene skal eller ikke skal omtale ekstremister.
Greit nok at KK heller vil debattere Ny Tids journalister, det må de gjerne gjøre (våre spalter er åpne - og hvis det er kun påvist én feil, den som rettes på s. 52. Braanen er sitert utførlig og skriftlig godkjent i artikkelen, vil anbefale han å kontakte redaksjonen el PFU hvis det skulle være noe reelt problematisk i saken).

Rafias artikkel dokumenterer hvor ofte + hvordan ekstremistene er blitt omtalt - og her viser både kvantitative og kvalitative fakta at KK skiller seg ut (ingen andre aviser har latt Anfindsen få to siders oppslag, ei heller tittelen "- Ja, jeg er rasist") - og artikkelen siterer reaksjoner på dette. Det er i 12.08.-artikkelen ikke hentet inn noe ny kritikk etter 22/7 på KK-dekningen, Rafia har kun sitert kritikken KK selv har trykket tidligere.

Ny Tid tar som sagt ikke stilling til hva som er rett el galt for dagsavisene å gjøre med Anfindsen/Rustad & co (men blir jo fordummende debatt når Braanen bevisst nekter å svare på spørsmålene fra Rafia Zaheer, men begynner med (noen vil mene direkte usanne) anklager mot henne - både i spalter, twitter og på mail).

Er innspillene fra Martin/Bjørgulv da et tegn på at de mener norske aviser generelt da kan/bør sitere mer fra deres gode, antirasistiske dekning av Anfindsen & co før 22/7? Eller skal vi kvele debatten (som var før 22/7) og diskutere demagogen Rafia isteden?

Hmm, beklager, merket at jeg her kom ned på et velkjent retorisk nivå hvor vi ikke ønsker være (til har jeg ikke planer om å gjøre som Braanen, å begynne å skjelle ut hans journalister på lederplass)

Ok, de som vil kan fortsette NT-utskjellingen så lenge - send gjerne innlegg om det el dekningen av Honest Thinking/Document.no til debatt@nytid.no

mvh
DH

Rune: Og nei, det er ikke påvist noen andre feil enn det at Grüner Larsens navn kom med på ett sitat. Jeg skjønner derfor at han ble opphisset, selv om det var svært uprofesjonelt å oute sin egen skribent. Braanens demagogi-anklager mot journalist Rafia Zaheer (s. 2 i KK i går) er så uvanlige fra en redaktør i norsk mediesammenheng at vi lar det ligge, det sies at dette ikke har injurierende kraft. Langt viktigere da å debattere hvordan Rustad/Anfindsen/Fjordman osv best kan presenteres - og da gjerne med lærdom fra tiden før 22/7. Jeg avventer med å ha noen mening i saken, vil heller la journalister finne fakta/synspunkter.

www.nytid.no

August 17, 2011 12:37 pm  
Blogger Erlink said...

Demagogiske anklager mot person? Jeg leste artikkelen på side 2 som en påstand om slett journalistisk arbeid. En faglig diskusjon, verken demagogisk eller heksejakt.

Er det feil at NT skriver at Braanen nekter å la seg intervjue på telefon? Er det usant at Braanen aldri har blitt kontaktet på noe annet enn e-post?

Begge deler kan ikke være sant.

August 17, 2011 12:53 pm  
Blogger Erlink said...

Og en liten ting til som sikkert er flisespikkeri, men som irriterer meg voldsomt:

Når du åpner et innlegg der du svarer flere (bl.a. meg) med "Kjære KK-venner:" er det ufin bruk av hersketeknikker. Kanskje spesielt synes jeg mitt innlegg som retter oppmerksomheten mot en setning som inneholder dårlig språkbruk, altså en relativt nøytral observasjon ikke gjør meg fortjent til stempelet "KK-venn".

Hvorfor er dette et problem? Jo, fordi det insinuerer at jeg først og fremst er en venn av Klassekampen i en debatt mellom disse to avisene. Altså er jeg ingen (tilnærmet) objektiv debattant. Det undergraver autoriteten i utsagnet mitt uten belegg og hinter til at mitt utgangspunkt er at jeg vil forsvare KK, og dermed altså ikke det jeg selv mener, at jeg har sett deler av debatten og påpeker at innholdet i setning er misvisende.
Da hjelper det ikke å rose meg for å være konstruktiv, når du allerede har putta meg i båsen "tilhører motstander, fargede synspunkter deretter".

Jeg orker ikke gå i detalj nå, men dette er ikke den eneste setningen i dine innlegg som inneholder slike insinuasjoner. Bruken av "kvinnelig" og "patriarkalsk" helt ute av kontekst er et annet eksempel.

Fra en veldig emosjonell start med mye rotete argumentasjon og en åpenbar forsvarsposisjon, synes jeg du har tatt et langt skritt i å rydde opp i debatten på egne vegne, og håper du fortsetter med det.

Jada, jeg kan sikkert beskyldes for å gjøre det samme i dette innlegget (diskreditere alt en forfatter står bak ved å gå på person), men jeg mener jeg har belegg for påstanden og jeg mener også at folk skal fortsette å ta deg seriøst. Iallefall om du slutter med de små tendensiøse stikkerne.

(om noen skulle være i tvil er denne rettet mot DH)

August 17, 2011 1:09 pm  
Anonymous Dag Herbjørnsrud said...

Erlink mfl:

Ja, det er 100 % usant (evt "løgn" for de som bruker slikt språk) at Bjørgulv Braanen aldri er blitt kontaktet på annet enn e-post av Rafia (så ekstra interessant at du viser til dette). Rafia framviser sms-melding fra Braanen (etter hennes sms til han), og etter at hun hadde ringt ham. Braanen ringte aldri tilbake. Og han gjør det heller ikke denne uka.

Er vi overrasket over at slike usannheter mot NTs journalistikk kommer på trykk? Nei.
Gjør vi noe med mer ut av slik usann ryktespredning? Neppe. Rammer det NT mer enn KK at det står slikt på trykk på s. 2 fra redaktøren? Your call.
Braanens kommentar er dog svært interessant lesning opp mot teksten + den skriftlige dokumentasjonen journalisten har.

Apropos begrepet "KK-venner": Jau, kan gjerne beklage hvis det forstås feil, var ikke ment nedlatende, men inkluderende for oss alle (inkl Berglund Steen, meg, NT-lesere og evt andre).
For evt interesserte:

Til Grüner Larsen: Hvis du/Braanen/KK har noen spørsmål ang Ny Tids avslørende journalistikk - og hvorfor Rafia/Carima m.m. også også rettet lyset mot på VG/KK/mediene (og ikke kun Frp/Ap + Rustad/Anfindsen), så lar de/vi seg sikkert intervjue om saken.
Slike debatter er vanlig å ta i pressen (spesielt når KK velger å gå ut mot en nyhetsjournalist og kalle hennes "demagog" og "fordummende"), ikke på din blogg.
Da kan det evt bli mer faktajournalistikk, ikke kun kommenterende utskjelling.

mvh
DH

www.nytid.no
www.twitter.com/DagHerbjornsrud

August 17, 2011 2:31 pm  
Anonymous Dag Herbjørnsrud said...

Erlink:

Hvis du ser nøye på Braanens påstander mot journalisten på s. 2, vil du se at han ikke direkte skriver slik at det "er usant at Braanen aldri har blitt kontaktet på noe annet enn e-post?"
Men det er uklart formulert, så din lesning er rimelig/naturlig.
Det er dog verre feil der, men inntil videre får anklagene stå for KKs regning - bevisbyrden hviler på dem. Dette får KK ta med journalistene - tror/håper vi andre har viktigere ting å gjøre,

mvh
DH

August 17, 2011 3:12 pm  
Blogger Bjørgulv Braanen said...

Come on, Herbjørnsrud!! Jeg har aldri fått noen SMS fra Rafia. Jeg har blitt kontaktet på epost, og bedt om å svare på den, ganske bryskt, innen klokken 12.00 neste dag.

Til Rune Berglund Steen: Jeg må innrømme at jeg trodde Ny Tid hadde intervjuet deg særskilt og på nytt, og at de konfronterte meg med nye påstander, og jeg svarte deretter. Vår "gamle" diskusjon har jeg ingen problemer med, og jeg hadde ikke noe behov for å svare på ditt siste innlegg i Klassekampen. Den uenigheten/nyansen får vi la stå "å dirre". Jeg ser gode argumenter på begge sider.

Ettersom dette nå er blitt en offentlig debatt, legger jeg her ved mitt siste svar til Rafia

BB

---
Rafia

Jeg har ikke sett noen sms fra deg, og i eposten du sendt, ba du meg å svare på den innen et klokkeslett. Men ok.

Du må forstå at jeg ikke går til angrep på deg. Jeg forsvarer meg mot et angrep fra Ny Tid.

Dere har gått til angrep på Klassekampen, med påstander om at vi er på linje med Sarkozy, Merkel og Cameron, at vi har bidratt til islamofobi og fremmedfrykt (og indirekte til terroraksjonen, fordi dere henviser til den i ingressen) fordi vi har brukt ordene "multikulturalisme", "Rustad" og "Andfinsen" mest av alle aviser i norske presse - uten å holde muligheten åpen for at dette kanskje har fungert helt motsatt av det dere insinuerer i saken (altså til å avsløre den rasistiske høyreradikalismen og gjøre folk oppmerksom på den).

Videre velger dere fullstendig å karikere min kritikk av multikulturalismen, (for eksempel ved å kutte definisjonen av multikulturalisme i sitatet i den lederen dere siterer fra, og ved å late som om dere ikke forstår at lederen var et angrep på høyrekonservatismen - og ikke en støtte til den). Dere har også valgt å klippe inn sitater fra Alexandra Døving, som overhodet ikke retter seg mot min kritikk av multikulturalisme. I tillegg velger dere å ikke ta med mine henvisninger til Thomas Hylland Eriksens likelydende kritikk, noe som kanskje hadde gjort at leserne hadde blitt satt på sporet av hva dette handler om.

Kort sagt mener jeg artikkelen deres er manipulerende og fordummende.

Det har jeg redegjort for så godt jeg kan i dagens Klassekampen. Hvis det er noe i den artikkelen du er uenig i, eller reagerer på, eller noe du eller din redaktør har å si om den eller det arbeidet dere selv har gjort, må du/dere skrive et innlegg om det, enten i ditt eget blad, eller i Klassekampen. Det er slik det fungerer.

Jeg håper du bruker denne saken til å lære noe. Det viktigste jeg kan råde deg til er å framstille det du vil kritisere i en sak mest mulig korrekt og i sin sammheng, helst slik at de du kritiserer selv kan identifisere seg med hvordan du gjengir dem. Først da kan kritikken begynne.

Beste hilsen
Bjørgulv

August 17, 2011 11:16 pm  
Anonymous Dag Herbjørnsrud said...

Kjære debattanter:

Før dere fortsetter uenigheten - et lite tips om morgendagens utgave av Ny Tid:

Ukeavisas nyhetsjournalister har der fått fram flere nye fakta om hvordan IQ-teoretikere og islamofobe er blitt presentert i norske medier før/etter (noe som har vært temaet hele tiden, tross alle påstander om det motsatte).

Undertegnede trenger ikke forsvare Zaheer mot Braanens anklager, hennes journalistikk står seg også sist uke (og kan ikke se at noen journalist så langt i 2011 har sitert Braanen mer utførlig enn det Rafia gjorde 12.08. Rafia er ellers blant de NT-journalister som har avslørt utsendingen av Rahim Rostami til Evin-fengslet, en sak også omtalt i KK, så forsøkene på å belære henne vitner om begrenset kunnskap, jmf: http://www.nytid.no/nyheter/artikler/20110620/nye-opplysninger-pa-verdens-flyktningdag/)

Dog: Bjørgulvs påstand om at journalistene Rafia og Carima "har gått til angrep på Klassekampen" fordi de gjengir artikler/fakta/tdl kritikk mot aviser/KK, faller på sin egen urimelighet: De bedriver nyhetsjournalistikk - og har funnet fakta på hvordan avisene før og nå har presentert ekstremister, like it or not (well, seems like a lot don't...) Dog: Ingen i NT har ennå tatt stilling i saken.

Interesserte kan selv lese Braanens side 2-kommentar 16.08., og så journalistenes 10-siders-sak 12.08., og se hvem som har mest troverdighet.

Braanen fikk i NT uimotsagt si/skrive at "Klassekampen har spilt en viktig, for ikke å si ledende rolle i å advare og argumentere mot den framvoksende rasistiske nyfascismen i Norge".

Mange vil nok mene Braanen har rett - NT-journalistene viste dog at en del bl.a. i KKs spalter hadde en noe annen oppfatning før 22/7.

Når Braanen i siste NT-utgave ber Berglund Steen "snarest vurdere å bytte jobb" - så skrives det etter korrekt/vanlig kontakt fra journalisten (basert på den debatten Braanen selv har satt på trykk i egen avis).

Hvis det er blitt noe høy temperatur etter NT-journalistenes dokumenterte nyhetssak, så skyldes det ikke NT (som ikke har lagt noe på nett), men KK-ansatte selv som fra mandag av gikk ut på twitter/nett/papir med sterke/udokumenterte anklager mot journalistenes arbeid.

Gladnyhet 1: Rafia Zaheer har fått beklagelse fra KK-skribenten som ble outet av KK. Hun fikk mailen:
"Beklager at jeg bidro til en
feil gjengivelse på twitter."

Slikt er ikke bare høflig og redelig, det gjør at journalister lettere kan gjøre jobben sin. De to andre anklagerne har ennå ikke svart henne.

Gladnyhet 2: I morgendagens NT-utgave (lekkasje :-) har journalistene bl.a. intervjuet en forsker som sier dette om KK-oppslagene med Anfindsen/Rustad: "Klassekampen har stort sett kritiske lesere. Jeg anser det ikke som så farlig om de slipper til meningsytrere som for eksempel fremmer islamofobi. Det hadde vært mer problematisk om VG eller NRK gjorde det."

Personlig undring: Blir dette første gang at KKs tidligere kritiserte (av andre, aldri av NT) Anfindsen-dekning forsvares på trykk, unntatt i KK?

Se mer i morgendagens utgave av Ny Tid, hvori opptatt Orientering (vil dog vel så mye anbefale NT-journalistenes avsløring av de høyreekstreme - og der er det en TV-kanal som omtales...)

Mer på www.nytid.no + i magasinformat.

Stay tuned - uten feilaktige anklager kan det være muligheter for en lang, nyansert og viktig debatt.

Alt vel, og vi ser alle fram til Bokmagasinet/På teppet m.m., Martin/Bjørgulv :-)

mvh
www.twitter.com/DagHerbjornsrud

August 18, 2011 2:50 pm  
Blogger mrtn said...

Dag, jeg tror strengt tatt Tom Egil "outet" seg selv da han publiserte sakene under fullt navn?

August 18, 2011 3:32 pm  
Anonymous Rune Berglund Steen said...

Braanen,

Den er god! Da blir vi ved våre lester. Det blir sikkert mer debatt - dette er komplekse spørsmål med mange nyanser, og det er bra med debatt selv blant folk som sikkert tenker likt om mye, om ikke alt...

Mvh Rune Berglund Steen

August 18, 2011 8:14 pm  
Anonymous Dag Herbjørnsrud said...

Vel overstått helg: ny uke, nye muligheter :-)

Siden dette er en mindre sak i NT, men blitt en større sak for KK-redaksjonen - som fortsetter å bruke sterkere anklager mot Ny Tids journalister enn det de fleste andre får, og siden KK til nå ikke har tilbudt Rafia Zaheer/NT tilsvar mot anklagene i sine spalter ved å gi intervju, får vi her bruke noe plass for evt å få svar på de spørsmål NTs journalist ikke får svar på.

For: Med foregående innspill over kan vi nok komme tilbake til saken, altså ikke KKs mange anklager mot Zaheers nyhetsjournalistikk (som det ennå ikke er påvist feil ved), men hvordan mediene de senere år har presentert og framhevet noen av de mest kontroversielle personer i vår midte. Og spm er hva også KK har å si til kritikken (fra andre enn NT) om at man mer eller mindre ukritisk har latt disse personene komme til orde.

Det er ikke noe nytt at Braanen/KK får kritikk for gjengivelse av ekstremisters verdensbilder. Ei heller er det nytt at de som viderebringer kritikken blir stemplet som "uredelige" og "demagoger" - det inngår i et vekjent mønster - som her fra Braanens innlegg i Dagbl. 7/7-2005:

"MINORITETSFORSKER Randi Gressgård (Dagbladet, 2. juli) har fått det for seg at Klassekampen, i stedet for å være venstresidas avis, har lagt seg tett opp til den reaksjonære høyresida. Hun begrunner dette blant annet med at Ole Jørgen Anfindsen fra nettstedet HonestThinking har hatt «fri adgang» til Klassekampens spalter for å spre «innvandringsfiendtlig skremselspropaganda». Dette er en åpenbart uredelig framstilling..."

Også Rafia Zaheer og NT blir nå stemplet som "uredelig", nå for å gjengi en debatt og stille spørsmål. Ny Tid-saken 19.08., og de nyanserte uttalelsene der, bekrefter nok nødvendigheten av å reise debatten (Braanen lar dog 20.08. en av sine skribenter igjen kalle journalistikken til Rafia for "uredelig", ved å vise til ett sitat fra én faktaramme 12.08., men uten å referere til 19.08-artikkelen eller selve hovedsaken 12.08.)

Man kan jo undre: Hvis bl.a. Gressgård, Rafia Zaheer og Marte Michelet er "uredelige" eller "korttenkte", hvordan vil da Braanen nå omtale f.eks. Anfindsen/Rustad?

Spørsmålet er om Braanen snart vil svare på spørsmålene på journalisten, eller kun fortsette med anklager?

I Braanens kommentar 16.08. påstår han: "Selve premisset for Ny Tids oppslag er at all kritikk av multikulturalisme som ideologi er identisk med fremmedfiendtlighet og rasisme."

Som man kan se også av artikkelen i ukas utgave, 19.08., er Braanens anklage ikke bare en forvrengning av faktagjennomgangen av den debatt som har vært før 22/7, men den aktualiserer problemstillingen enkelte ser ved å gjøre "multikulturalisme som ideologi" til en fiende (Gladnyhet 3: I tiden rett før 22/7 har vel ikke Braanen svart på utbredt kritikk - muligens for å bevare en "spenning", som det skrives over - men om ikke annet har NT-oppslaget tydeligvis skapt et svar/motangrep og en mulig debatt om et svært ømtåelig tema).

Det blir vel å merke visse utfordringer for å få til en åpen debatt når Braanen møter spørsmål på denne måten, som sitert i NT 19.08.:

"Ny Tids journalist hadde visse utfordringer med å få til en samtale med Braanen. Forrige uke definerte han «multikulturalisme» som «en ideologi der ulike kulturer lever side om side med
ulike særrettigheter, uten ambisjoner om et sammenbindende
fellesskap». Ny Tids journalist sendte han spørsmålene: «Hva
legger du egentlig i «særrettigheter»? Og hvem er det som gjør krav på disse særrettighetene?»
Braanen skriver tilbake: «Problemet er vel at du ikke forstår hva diskusjonen om multikulturalisme handler om...»

(to be cont. ...) DH

August 22, 2011 2:46 am  
Anonymous Dag Herbjørnsrud said...

...... (fortsetter fra foregående):

Etter dette skriftlige svaret (se over) har NTs journalist fått midlertidig fritak fra flere KK-red.-intervjuer (hun hadde vel å merke hadde dyp respekt for Braanen før dette. Minner ellers om Martin Grûner-tweet 15.08. som startet det hele: "Rafia Zaheer. Ikke hørt om før, men dette var ikke noe godt førsteinntrykk." Og Braanens tweet 16.08.: "@RafiaZaheer Mener du det er usannheter, belegg det. Våre spalter står åpne." (virker dog som KKs redaksjonelle spalter ikke står åpne for alle.)

Ny Ny Tid-journalist på saken - om "multikulti" og ekstremister - er da Carima Tirillsdottir Heinsen (carima@nytid.no) (og før hun evt også latterliggjøres, dette er journalisten som denne uka har snakket med Vigrid, SIAN og NDL - og denne helgen blitt sitert på denne saken: http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/medlemsboom-for-hoeyreekstreme-3562095.html).

For forhåpentlig å unngå nye krangler mellom KK-redaktøren og NTs journalister, viderebringer undertegnede her spørsmålene, som da kan besvares til ny NT-journalist (se over), helst til tirsdag kl. 12:

1. Hva er din kommentar til kritikken som de senere år har kommet mot det å vie mye spalteplass til ekstremister og deres verdensbilde? KK har ifølge databasene omtalt bl.a. Anfindsen mer enn alle de fleste andre dagsaviser tilsammen - hva er fordeler og evt ulemper med slike prioriteringer?

2. Hva er ditt svar på de spørsmål som stilles fra andre i Ny Tid 19.08.?

3. Hvilke kritiske spørsmål har f.eks. O.J. Anfindsen fått av KK, som f.eks. i intervjuet v/ boklansering 23.04.10 med intro: "Hevder i ny bok at vi må erkjenne at det er systematiske raseforskjeller: – Ja, jeg er rasist"? Hvordan ble Anfindsens IQ-påstander i intervjuet evt imøtegått i ettertid?

Ok, da kan vi muligens komme tilbake på sporet av en tapt debatt.


mvh
DH
www.nytid.no
www.twitter.com/DagHerbjornsrud

August 22, 2011 3:00 am  
Blogger Bjørgulv Braanen said...

1. Svaret på det spørsmålet har du fått, delvis gjengitt i ditt eget blad: "Klassekampen har lenge fulgt en redaksjonell linje der vi har ønsket å konfrontere anti-muslimske stemmer i offentligheten. Det betyr også et stykke på vei å slippe dem til i spaltene. Jeg oppfatter at flere den siste tida har tatt til orde for samme strategi. Noen har også tatt selvkritikk for at venstresida i for liten grad har konfrontert anti-muslimske standpunkter, slik for eksempel integreringsminister Audun Lysbakken gjør i Klassekampen onsdag 10. august. Det er min beskjedne mening at Klassekampen over lang tid har spilt en viktig, for ikke å si ledende rolle i å advare og argumentere mot den framvoksende rasistiske nyfascismen i Norge.

2 og 3. Til dine andre spørsmål: Forholdet er nå sånn at Ny Tid har skrevet en kritisk artikkel om Klassekampen, som jeg har svart på en Fokus-artikkel tirsdagen etter. Vanlig kotyme er da at Ny Tid, hvis bladet ønsker, svarer, enten i Klassekampen eller i eget blad. Så får jeg vurdere om jeg skal svare på det igjen.

Lev vel
Bjørgulv

August 22, 2011 11:05 am  
Anonymous Dag Herbjørnsrud said...

Bjørgulv:

Vel, her virker du å være noe på tynn is. Nyhetsjournalistikk handler ikke om "et angrep på Klassekampen" el andre:

Carima/Rafia har hatt de samme kritiske spørsmålene til f.eks. VG og TV 2 (jamfør SIAN-reklamen), og deres redaktører har svart journalistene på vanlig måte - det er kun KK som har valgt en annen strategi og fortolket spørsmål som "angrep".

Jobben til journalistene er å stille spørsmål rundt "tidens brennende spørsmål" - og det er det vel enighet om at dette temaet er.

Det er ikke NT, men kun andre kilder som har kommet med kritikk av KK/medier som har prioritert Anfindsen & co - det er da deres jobb å formidle også dette - og du har fått full anledning til å svare, dog med begrenset hell for våre journalister.

Vanlig kutyme er at redaktører/ledere av bedrifter svarer på de spørsmål som pressen stiller (og i dette tilfellet er det altså ikke NT som har "funnet på" problemstillingen - det har vært mange innlegg også i KK gjennom årene om framstillingen av "islamkritikerne").

En åpen og fordomsfri debatt kan vanskelig føres i dette landet hvis ledere/redaktører/ytringsfrihetsforkjempere nekter å svare på journalisters spørsmål ang ytringer/debatter, men isteden repliserer ved å skjelle ut spørsmålsstillerne uimotsagt i egen/annen publikasjon.


Det er ikke slik at Ny Tids journalister kan "svare" deg på kommentarplass i KK/NT - da deres oppgave er å stille spørsmål, ikke forsvare et spesielt standpunkt.

Undertegnede/andre ønsker heller ikke bruke kommentarplassen til å kritisere KKs/andres journalistikk - andre får heller forsvare/kritisere (se siste NT). Det ville dog vært problematisk dersom mediekritiske røster ikke fikk slippe til orde også i august 2011.

Så igjen en oppfordring om å bidra til det offentlige ordskiftet (og "vurdere å svare") ved å gi svar på spørsmålene 2+3 fra Carima (se over, kan mailes henne).

Det kan virke noe spesielt hvis vi i pressen gir inntrykk at vi vil kneble en debatt om ytringsfrihet, bare fordi problemstillingen også angår oss selv...

alt vel,
stå på,
mvh
Dag

www.nytid.no

August 22, 2011 2:42 pm  
Blogger Bjørgulv Braanen said...

Skriv innlegget du, Dag!

August 22, 2011 4:22 pm  
Anonymous Dag Herbjørnsrud said...

Bjørgulv,

Ikke noe slett lune, vel? :-)

Skjønner ikke hva du mener med "skrive innlegg", men vi kan gjøre en "deal":
Hvis du svarer på spørsmålene som stilles til deg, fra forskere + journalister, så kan jeg evt vurdere å gjøre meg opp en mening om KKs journalistikk og annet dere måtte lure på - både om hvordan islamofobe er blitt presentert/imøtegått i norske medier de senere år og hvordan enkelte i mediene reagerer på journalistikk/kildeutsagn (hvis jeg måtte svar nu, så ville jeg antagelig forsvare f.eks. KK, også fordi NT-folk ofte har en politisk korrekt trang til å forsvare de sterkt kritiserte. Kom gjerne til multikulti-debatten på Blindern i dag kl. 16, så kan vi evt gå gjennom hva andre mener om det dere/vi har skrevet, og så kan vi se ;-)

Og så tilbake til spørsmålene til KK/Braanen, det som står igjen ubesvart og flere lurer på:

1. Fra NTs 19.08.-utg., Berglund Steen:
* "Hvorfor velger redaktøren i Klassekampen å bygge opp under det som først og fremst er en høyrepopulistisk strategi for å underminere sine motstandere? Kan han i det minste fortelle meg hvem disse ekstrem-multikuluralistene er, hvem iblant oss som argumenterer for et segregert samfunn?"
* Og: "Eksisterte det egentlig et behov for å kontrontere Anfindsens rasetenkning, eller oppsto det først når man begynte å dekke ham så bredt og grundig?"

2. Thomas Hylland Eriksen: "Multikulturalisme har har ideologiske undertoner og konnotasjoner i retning av segregering og pluralsamfunn... og passer dårlig på norske og de fleste europeiske samfunn"?

3. Hvilke kritiske spørsmål har f.eks. O.J. Anfindsen fått av KK, som f.eks. i intervjuet v/ boklansering 23.04.10 med intro: "Hevder i ny bok at vi må erkjenne at det er systematiske raseforskjeller: – Ja, jeg er rasist"?
Hvordan ble Anfindsens IQ-påstander i intervjuet evt imøtegått i ettertid?

Vi får ta ting i riktig rekkefølge: Når klarer du svare på dette? (til denne el neste ukes utgave?)

morsom debatt :-)
(selv om den vel ikke har startet ennå)

alt vel,

mvh
DH

www.nytid.no

PS: For den som evt ennå vil kritisere NTs ene artikkel fra 12.08. mer enn man vil debattere de siste ti års mediedekning av islamofobe og IQ-teoretikere: Send innlegg til debatt@nytid.no - våre spalter står åpne, og vi retter gladelig mer enn det ene navnet på s. 52 sist).

August 23, 2011 2:46 pm  
Anonymous Dag Herbjørnsrud said...

Braanen,

Verken Rafia Zaheer eller Carima T. Heinesen har til nå fått svar på spørsmålene ang dekning av IQ-teoretikere m.m. som ble stilt i august.
Journalist Torbjørn Tumyr Nilsen skal visstnok nå ta kontakt. Han kan nås på torbjorn@nytid.no.

For de interesserte i nyhetsjournalistikk på medienes dekning av det mangfoldige Norge, se bl.a. disse sakene:

* Om undersøkelsen som Aftenposten baserte seg på for å lage oppslaget "Se, en sporty pakistaner" 27.09.11: http://www.facebook.com/groups/2314614676/

* Om "TV 2 hjelper deg... og SIAN", 30.08.11: http://www.nytid.no/nyheter/artikler/20110830/tv-2-hjelper-deg-og-sian/

* Slik tjener VG, Dagbl og Aftenposten penger på nettrasismen (i NT 27.08.2010): http://www.nytid.no/nyheter/artikler/20100827/avslorer-norske-aviser/

mvh
DH
www.nytid.no
www.twitter.com/DagHerbjornsrud

October 04, 2011 4:38 pm  
Anonymous Dag Herbjørnsrud said...

Ultimo november:

Og nå er sakene på nett:

http://www.nytid.no/nyheter/artikler/20111119/vg-innrommer-feil/

mvh
DH
www.nytid.no

December 05, 2011 11:09 pm  

Post a Comment

<< Home