*

25.4.09

Malm og Storhaug

Langt og interessant intervju med Andreas Malm i Dagbladet.no. (h/t Ali Esbati).

Malm har skrevet boka Hatet mot muslimer. En bok som, spør du meg, er blant de viktigste skandinaviske sakprosautgivelsene de siste 10 årene. Den er en skikkelig debattstopper av en murstein, nesten 800 sider lang, med 2.100 fotnoter. Den påviser og dokumenterer møysommelig en rasistisk diskurs mot muslimer. Utrolig interessant lesning, selv om den er veldig omstendelig. Den viser hvordan karakterer som Hege Storhaug - som man etter hvert ser framstår som en særdeles uoriginal spreder av islamofobi, selv om hun kun nevnes så vidt i en fotnote så langt jeg har kommet i boka - fordreier og vrir på virkeligheten for å skape konsentrert hets mot muslimer.

I øvrig er det utrolig pinlig at Storhaug, en uetterettelig synser, blir motstanderen til Malm. Et klassisk eksempel på at journalister skal ha "det motsatte synet" inn i artikkelen, selv om det andre synet ikke hører hjemme noe sted. "Shape of the Planet: Opinions Differ"

Etter artikkelen er det et nettmøte med Malm, der han svarer morsommere enn de aller fleste nettmøtedeltakerne jeg har lest. Selv på de mest vanvittige spørsmålene.

Klassekampen har invitert Malm til Sigrid Undset-dagene på Lillehammer. Jeg gleder meg allerede til debatten.

Labels: , , , , , ,

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Anbefaler Babel på SVT hvor en svært engasjert Malm debatterte boken for ikke lenge siden (finnes på SVT Play).

April 25, 2009 7:52 pm  
Anonymous Bartis said...

du sier: "Etter artikkelen er det et nettmøte med Malm, der han svarer morsommere enn de aller fleste nettmøtedeltakerne jeg har lest. Selv på de mest vanvittige spørsmålene."

Malm unngår mange av spørsmålene. Han kommer bare med hånlige og nedlatende kommentarer. Det å kalle alle kritikere av islam for islamofober er bare hersketekninkk. Det er det han gjør. De som er mest høylytte innen islam, er de som ønsker å ha hijab i politiet, muslimske gamlehjem, bønnerom på arbeidsplassen og andre tilpassede situasjoner. Det er også dette de fleste kritikere reagerer på. Det er ikke islamofobi, men et uttrykk for at man ikke ønsker å tilpasse samfunnet til islam. Hvorfor skal islam ha særbehandling? Det er grunnen til at så mye dreier seg om islam i dag, for det det er muslimer som går ut og krever det ene og det andre. Det er dem selv som skaper dette.
Det er dessuten latterlig at han kaller boka "hatet mot muslimer". Om noen er redde for eller mistenkelige til islam, eller kritiske, betyr ikke det at de hater muslimer. Nok en hersketeknikk.

April 26, 2009 4:17 pm  
Blogger mrtn said...

Anonymous: Ja, så det! Interessant klipp, men boka er bedre.

Bartis: Noen spørsmål er det korrekt å unngå. For eksempel når spørsmålsstilleren oppmuntrer til folkemord.

Det å kalle kritikere av "islam" for islamofober ser jeg ikke som et problem. Islam er et heterogent kulturelt kompleks som dekker over 1.2. milliarder menneskers dagligliv. Om du kritiserer "islam" så er det en meningsløs størrelse. Man kan ikke kollektivt kritisere 1.2 milliarder menneskers kulturelle praksis uten å gli over i banal rasisme.

Jeg synes dessverre at innlegget ditt bærer på den samme diskursen som Malm dokumenterer så grundig i boka sin. Du spør hvorfor samfunnet skal tilpasse seg til islam. Da spør jeg deg: hvilket samfunn, og hvilken islam? Samfunnet tilpasser seg til mennesker og man framforhandler et kompromiss mellom de forskjellig menneskenes behov. Som vi alltid har gjort. Det finnes ikke noe a priori "samfunn", heller. "Samfunn" er mer verb enn substantiv.

Ideen om at muslimene selv går ut og skaper et hat er meningsløs. Dels fordi muslimer selvsagt ikke handler kollektivt, og dels fordi alle mennesker har lov til å stille krav til samfunnet. Hvorfor skal de benektes den retten? Hatet rettes mot dem, og av og til, når man finner unnskyldninger, blusser hatet opp. Hver gang en muslim gjør noe ondt så er det på grunn av islam. Det er ingen som ville forestille at Kjell Inge Røkke er umoralsk fordi han kommer fra en kristen kultur.

Grunnen til at så mye dreier seg om islam er fordi vi har skapt en rasistisk diskurs som skal avvise islam. Vi snakker om hijab i politiet i stedet for å snakke om de viktige tingene (finanskrise! Global oppvarming! Global fattigdom! 26.000 barn dør hver dag av årsaker som lett kan forhindres!). Weapons of mass distraction.

Derfor blir jeg skuffet over dine anklager om hersketeknikk. Hersketeknikken er den diskursen som du dessverre velger å gi stemme til i ditt innlegg. Det er maktspråk av verste sort. Slutt med det.

April 26, 2009 8:13 pm  

Post a Comment

<< Home