*

7.8.11

tjueførste juli, to tusen og elleve

Noen påminnelser om noen ting som noen folk har sagt før og etter noe som skjedde for noen uker siden.

*

Aldri må vi akseptere at vanlige muslimer blir holdt ansvarlige for radikale islamisters handlinger og meninger. Det er en viktig presisering som jeg alltid har vært opptatt av.

Siv Jensen, formann i Fremskrittspartiet, Dagens Næringsliv, 06.08.2011

*
Fremskrittspartiets formann, Siv Jensen, advarer mot det hun kaller snikislamisering av Norge.

— Det må vi sette en stopper for. Hvis Frp får fornye Norge, er det norsk lov og norsk styresett som skal gjelde. Vi vil ikke tillate særkrav for noen enkeltgrupper, slo hun fast i sin tale til landsstyret i dag.

Hun tegnet et dystert bilde av hva som vil skje dersom man tillater særbehandling. Hun viste til Malmö der svensk lov, ifølge Jensen, er erstattet av Sharia-lovgiving i deler av byen og hvor svensk politi knapt våger seg inn i enkelte bydeler.

— Dette er ikke skremselspropaganda. Dette er en hverdag som ikke får komme til Oslo, sa Jensen.

Siv Jensen, Dagbladet 21.02.2009: ""Siv Jensen advarer mot snikislamisering"
*

- Er det enkeltbegreper som du angrer på at du har brukt?

- Ja, det er det sikkert. Men jeg tror ikke jeg skal utsette meg for den heksejakten. Jeg tror jeg først og fremst skal konsentrere meg om å bidra til verdigheten som en nasjon trenger for å komme gjennom denne sorgen, sier Frp-lederen.

(...)

Siv Jensen vil ikke utdype hvilke begreper hun angrer på, eller peke på politiske temaer der det er viktig å trå varsomt.

Men Frp-lederen sier hun er engstelig for hvordan hun skal gå inn i høstens skoledebatter, og hvilke ord og formuleringer hun kan og ikke kan bruke.

- Vi som lever av å bruke ord, må mer enn noen gang tenke over de ordene vi bruker fordi ord som var naturlige og riktige tør vi ikke å bruke lenger, fordi de fremstår som støtende. Det må gjøre noe med oss alle i våre formuleringer.

(...)

- Kan Frp bruke begreper som «snikislamisering» fremover?- Jeg kommer ikke til å ta i noen politiske spørsmål nå. Jeg er opptatt av at vi får litt tid til å få avstand fra disse brutale hendelsene, sier Siv Jensen.VG har ikke oppnådd kontakt med Christian Tybring-Gjedde.

Siv Jensen, VG: "Siv Jensen angrer på ordbruk i debatter", 02.08.2011.

*
- Tross tilsynelatende vellykket integrering enkelte steder, så er det slik at alle som blir tatt for forsøk på terror er personer med ikke vestlig-bakgrunn. Disse blir blant annet rekruttert blant andre generasjons innvandrere. Felles for alle sammen, er at de har vokst opp i et vestlig samfunn, og likevel blitt indoktrinert til å hate vestlige verdier, sa Jensen bekymret.

Videre tok hun opp Channel 4s avsløring av hvordan muslimskoler driver og lærer hatideologi. Siv Jensen mente standpunktet og oppgavene i en slik sammenheng er enkel.

- Vår jobb er å hindre spredning av hatideologien. Derfor har vi ikke tid til Arbeiderpartiet skal sette ned et eller annet utvalg, som en eller annen gang i fremtiden kanskje skal gjøre noe med situasjonen.

Siv Jensen, "Lanserte tiltak mot terrorisme", 19.02.2011

*
It came as stunning news that Norway had been attacked by a blond, blue-eyed, anti-Islamic terrorist. It should not have been: Several of us who have written about the rise of Islam in Europe have warned that the failure of mainstream political leaders to responsibly address the attendant challenges would result in the emergence of extremists like Breivik.

(…)

Norway, like the rest of Europe, is in serious trouble. Millions of European Muslims live in rigidly patriarchal families in rapidly growing enclaves where women are second-class citizens, and where non-Muslims dare not venture. Surveys show that an unsettling percentage of Muslims in Europe reject Western values, despise the countries they live in, support the execution of homosexuals, and want to replace democracy with Shariah law. (According to a poll conducted by the Telegraph, 40% of British Muslims want Shariah implemented in predominantly Muslim parts of the United Kingdom.)

Muslim gay-bashing is driving gays out of Amsterdam. Muslim Jew-bashing is driving Jews out of Gothenburg, Sweden. And let's not forget about the shameful trials of politician Geert Wilders in the Netherlands and historian Lars Hedegaard in Denmark, which demonstrate how the fear of Muslim wrath is squelching the freedom of speech of those who dare to criticize Islam.

There is reason to be deeply concerned about all these things, and to want to see them addressed forcefully by government leaders who care about the preservation of individual liberty and human rights. But this cause has been seriously damaged by Anders Behring Breivik.

In Norway, to speak negatively about any aspect of the Muslim faith has always been a touchy matter, inviting charges of "Islamophobia" and racism. It will, I fear, be a great deal more difficult to broach these issues now that this murderous madman has become the poster boy for the criticism of Islam.

Bruce Bawer, ansatt i Human Rights Service, Wall Street Journal,"Inside the Mind of the Oslo Murderer", 25.07.2011

*

Europe is being held captive. Yet just as Shawn Hornbeck, who had a cell phone and computer, was in theory perfectly free to flee his captor or contact his parents, European officials have a clear route out of this nightmare. They have armies. They have police. They have prisons. They’re in a position to deport planeloads of people every day. They could start rescuing Europe tomorrow. Yet how have they responded to the gangsters who are holding it hostage? In precisely the same way Shawn Hornbeck apparently did: like prisoners under lock and key. They’ve been incredibly docile, compliant, submissive.

Bruce Bawer, ansatt i Human Rights Service: Europe's Stockholm Syndrome, 26.01.2007

*
- Du dedikerer boka til «motstandsmann og pappa ...». Sammen med retorikken i resten av boka får jeg et inntrykk av at du identifiserer deg med motstandsmenn?

- Ok. Hvis jeg blir nødt til å gjøre som pappa under krigen, å dra på skauen, så gjør jeg det. Det er jeg villig til.

- Det høres veldig dramatisk ut?

- Ja, men situasjonen har bygget seg opp til å gå i den retningen. Stadig nye personer i Europa tvinges under jorda. Nå er en filosofilærer på flukt i Frankrike med dødstrusler hengende over seg etter en artikkel i avisen Figaro om islams voldelige sider. Jeg dedikerte boka til pappa fordi han deltok i en frihetskamp. Det gjør også jeg, men på en helt annen måte. Jeg er stolt av at pappa vervet seg som 18-åring, villig til ofre sitt eget liv.

Hege Storhaug, ansatt i Human Rights Service, "Krigsklar", Dagbladet, 30.10.2006

*
Intervjuer: De innspillene som [Hege Storhaug] nå har kommet med, hvordan vil de bli tatt videre i [Frps programprosess]?

Per Sandberg: Ja, nå er det jo sånn at det aller meste faktisk er ivaretatt [i Frps program], i forhold til det Hege Storhaug og Human Rights Service er opptatt av. Noen små nyanser har vi, i forhold til dette med helseundersøkelser og søskenbarn og så videre. Men se ikke bort i fra at når Hege har holdt dette foredraget her, så vil vi få noen nye innspill fra tillitsvalgte og folkevalgte her på konferansen. Se ikke bort ifra det.

Per Sandberg, nestformann, Frp. "Hege Storhaug på besøk hos FrP", 18.02.2009


*

Jeg vet jo at ikke alle muslimer er terrorister, men at alle terrorister er muslimer, det har vi jo sett, sier [Carl I.] Hagen og peker på angrepene på bl.a. London og New York.

- Du bruker aldri eksempler fra Nord-Irland eller Baskerland, for eksempel. Hvorfor skal du bare ta islam?- Det du nevner er nasjonale konflikter, som ikke har noe med dette å gjøre.- Du sa i utspørringen at du vil innføre tiltak mot folk som sprer frykt.

– Tror du Fr.p.s politikk kan spre frykt?

- Nei, nei, overhodet ikke. Vi kjemper for demokrati og ytringsfrihet

Carl I. Hagen, "Hagen: Alle terrorister er muslimer", Aftenposten, 27.02.2008
*
Muslimer boikotter norskprodusert kylling, fordi de mener slaktingen ikke foregår i henhold til islamsk lov.

- Jeg er luta lei alle muslimske særkrav, sier Per-Willy Amundsen.

Islamistiske gruppers iver etter å forme Norge i sitt eget bilde, er grenseløs. Den siste tiden har muslimske ledere og organisasjoner i Norge oppfordret til boikott av norsk kylling, fordi kyllingene ikke blir slaktet på halalvis.

(...)

Amundsen mener norske myndigheter og politikere må lære av feil som andre europeiske land har gjort. Han refser ”dumsnillheten” til det politiske flertallet, som nekter å innse at ettergivenhet vil skape og forsterke konflikter i fremtiden.

- Det er på tide at regjeringen og andre åpner øynene og setter ned foten mot slike særkrav. Gir man etter for alle krav, vil man til slutt få et ugjenkjennelig Norge, der landets kultur og gode tradisjoner blir utvisket, avslutter Amundsen.

Per Willy Amundsen, innvandringspolitisk talsmann i Frp: ”Lut lei muslimske særkrav”, pressemelding fra Frp, 08.09.07

*

I sin tale til partiets landsstyremøte trakk [Siv Jensen] en parallell til den beryktede bydelen Rosengård i Malmö, et sted der selv ambu-lansesjåfører, brannvesen og politi nøler med å rykke ut.

– Også Oslo nærmer seg den utvikling vi ser i Malmö, sa hun og omtalte situasjonen i Rosengård slik: –Sharialoven har tatt over fullstendig. Svensk lov er satt til side.

– Frykter du at vi får svenske tilstander i Oslo?

–Ja, vi ser flere tegn til det allerede. Det er bedre å stoppe før det er for sent, sier Jensen til Aftenposten.

Siv Jensen, "Advarer mot muslimske ghettoer i Oslo", Aftenposten, 22.09.2009

*
Oslo (ANB): Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen reagerer kraftig på at det synges muslimske sanger i flere av Oslos barnehager.

– Dette er snikislamifisering. Vi kan ikke godta at slike forkynnende sanger sniker seg inn i barnehagene, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

(...)

– Jeg er rystet over at det synges slike sanger. Det er ganske spesielt at muslimsk forkynning blir en del av hverdagen i barnehager. Dette kan ikke være tilsiktet, og jeg tviler på at dette er i tråd med loven, sier Amundsen.

(...)

– Vi må bli flinkere til å integrere barn med innvandrerbakgrunn i vår norske kultur. Disse muslimske sangene signaliserer snarere det motsatte, altså at det er norske barn som forsøkes integrert i ikke-vestlig og islamsk kultur. Slik kan vi ikke ha det, sier Amundsen.

(...)

– Vi må ta debatten slik at vi ikke skaper nye problemflater. Vi kan ikke tillate at islam blir dominerende. Det vil være farlig å dulle seg inn i en tro på at dialog skal løse alt. Vi må ha et bevisst forhold til disse islamske kreftene, sier Amundsen.

– Her virker det som at det skjer en snikende islamifisering som ingen myndigheter har kontroll på. Vi kan ikke ha andre kjøreregler for islam en kristendom. I disse sangene blir barn bedt om å hylle Allah og be til ham fem ganger om dagen. Hvis vi hadde fått en tilsvarende utvikling med kristendom, så er jeg sikker på at det hadde blitt reaksjoner, sier Amundsen. (ANB)

Per Willy Amundsen: "Barnehager hyller Allah med sang", Siste.no, 27.08.2009

*

For kort tid siden fremmet FrP et forslag om å ikke tillate byggingen av moskeer som finansieres av totalitære islamistiske regimer. Partiet går nå videre, og ønsker også å nekte innreise av imamer fra samme typer regimer. Forslaget blir fremmet i Stortinget fredag 19. november.

- Dette er en mørk og menneskefiendtlig ideologi som sprer seg utover Europa. Vi som samfunn kan ikke akseptere dette, og vi må sette foten ned. Det er dokumentert at imamer kommer hit og sprer hat mot vesten, og de sprer også antisemittisme. Vi kan ikke tolerere at norske verdier settes under press, sier Amundsen.
Amundsen mener det er på tide at man nå stopper spredningen av det han kaller hatsk ideologi.

(...)

- Begge forslagene fra FrP kan demme opp for dette. Regjeringen gjør på sin side ingenting. De sier at man ikke kan tolerere en slik ideologi, men samtidig har de ingen virkemidler for å stoppe den. Det nytter ikke å blåse opp i media at de er bekymret, når de ikke gjør noe med det, forklarer han.

(...)

- Jeg er sikker på at hvis nazister hadde gjort det samme, altså prøvd å spre en totalitær og fiendlig ideologi, så hadde Gahr Støre og resten av regjeringen satt foten ned.

(...)

FrPs stortingsrepresentant synes for øvrig det er feil å karakterisere islamisme som religion.

- Dette er en politisk ideologi som gjemmer seg bak det å være en religion. Dette er farlig, for det gjør at de kan dure på. Dette fører igjen til et integreringsmessig mareritt, siden muslimer i Norge og andre land blir radikalisert. Dette har vi fått dokumentert gjennom reportasjer på TV, sier han, og legger til:

- Det blir vanskeligere å integrere folk i samfunnet, og dette blir igjen et sikkerhetsmessig problem. Dette kan føre til økt terrorfare.

Per Willy Amundsen, innvandringspolitisk talsmann i Frp: "Vil nekte imamer innreise", pressemelding fra Frp, 18.11.2010

*

- Med unntak av enkelte overtramp har vi ikke hatt et klima i islamdebatten som har vært uvanlig hardt eller uanstendig. Vi må kunne diskutere islam på samme vis som vi diskuterer andre ting, og kan ikke holde kjeft i frykt for å trampe folk på tærne.

Ola Borten Moe, Klassekampen, "Advarer mot konformitet", 03.08.11

*
Ola Borten Moe: ... Den største trusselen er mangelen på bevissthet. Tyskland var vår fremste kulturnasjon på 1870-tallet, likevel degenererte de og fikk det verste regimet jorda har sett. Vi har vært blåøyde og naive og har akseptert at det foregår kjønnslemlestelse. Vi har store utfordringer i møte med fremmede kulturer, og vi skal ikke være redde for å si at det er våre regler som gjelder. Det skal ikke være lov å banke ungene sine. Vi har ikke mye å lære av den arabiske verden. Vi kan med stor bravur, og uten å være brune, heise flagget og si at vårt samfunn er overlegent andre samfunnssystem.

Per Sandberg: Det var meget godt sagt.

Ola Borten Moe, nå Olje- og energiminister, Senterpartiet, og Per Sandberg, nestleder Frp: Adresseavisen, «Vi har ikke mye å lære av den arabiske verden», 06.07.2010

*
Tidlegare har store deler av den venstreintellektuelle eliten stått på barrikaden for demokrati og menneskerettar. Mot diskriminering av kvinnar og minoritetar. I dag allierer dei seg gladeleg med den islamske sida i den kampen som utspelar seg no på fleire kontinent. Det er uhyggeleg men i det nye hundreåret ser vi det klart: Alliansen mellom venstresida og det ekstreme islam visar seg i stadig nye land. Det er trist men sant: sosialistene i Europa omfavner no den reaksjonære islamismen.

(applaus)

Det skjer fordi det felles grunnleggende hatet – hatet mot USA og Israel overskygger alt annet.
Tidligere stortingsrepresentant for Høyre Hallgrim Berg – tale på Oslo Symposium.

*
... Det betyr ikke at vi automatisk på en måte må legge oss flate, eller likestille Koranen og Bibelen. For innholdet er ganske forskjellig på en god del områder. Vi kristne er veldig opptatt av barn. 'La de små barn komme til meg', sa Jesus. Jeg kan ikke skjønne at Muhammed kan ha sagt det samme. [latter] I tilfelle han måtte ha sagt det samme, måtte det være 'La de små barn komme til meg, slik at jeg kan utnytte de i min kamp for å islamisere verden.'

Det er jo det også som skjer. Barna blir jo aktivt brukt. Når man sender tolv-fjortenåringer med masse steinkast og sånt noe i Intifadaen, også andre, så er det jo nesten at man ber om at en av de skal bli skutt. Slik at man kan få det på CNN og NRK i beste sendetid. Altså de bruker jo barna, og hva med en moral, en religion, som sier at for foreldrene er det en kjempeting å få barna til å bli drept av Israelere, for da blir de martyrer, og da får foreldrene stor heder og ære. For de har ofret sitt barn, i kampen.

(...)

Og da er jeg litt engstelig for den langsiktige utviklinge. Fordi islamiseringen - og når jeg snakker om islamisering så snakker jeg om fundamentalistene. Det er mange gode, skikkelige folk som er muslimer, som mange her er kristne uten at de er i kirken hver eneste søndag.

(...)

Og de har, på lik linje med Hitler, klarlagt for lenge siden, at den langsiktige planen og det langsiktige målet er islamisere verden. De er på god vei. Kommet langt inn i Afrika. De er på god vei nå i Europa. Og da må kunne begynne å ta til motmæle.

Ordførerkandidat i Oslo, daværende formann i Frp, Carl I. Hagen, tale til Levende Ord 13. juli 2004, transkripsjon her.

*
Vi registrerer endringene rundt oss, og vi hører til stadighet at de er til det bedre. Men det er noe som skurrer, noe umusikalsk. Og vi ønsker derfor å stille etterkrigstidens samfunnsarkitekt, Arbeiderpartiet (Ap), noen spørsmål;

Kjære Arbeiderpartiet:

1: Hva var så galt med min Norske kultur, at dere vil bytte den ut med noe dere kaller "flerkultur"?

2: Hva er egentlig MÅLET med å opptre som kulturquislinger og angripe kulturen min i ryggen på denne måten?

3: Hvilket land bruker dere som suksessmodell for det flerkulturelle sosiologiske eksperimentet - siden dere er sikre på at det kan lykkes?

Tre viktige spørsmål jeg ønsker klare svar på siden Arbeiderpartiet har makta, og er pådriveren for dagens politikk og det store kultursviket i Norge: Det er Arbeiderpartiets landsmøte som "sier klart ja til det flerkulturelle Norge".
Det er Ap som har åpnet grensene til tross for innvandringsstoppen. Det er Ap som gir oss tusenvis nye nordmenn fra ulike kulturer og ukulturer hvert eneste år. Det er Ap som sørger for at norskkulturelle rømmer flere av Oslos bydeler, og etterlater seg enklaver hvor muslimsk enfold, dogmatisme og intoleranse får stadig sterkere grobunn.

(...)

Men, vil vi hjelpe Arbeiderpartiet med å bytte ut norsk kultur med «flerkultur»? Aldri! Vil vi bidra til kultursviket? Ikke om noen satt opp plakaten «skutt blir den som ...»! Vil vi noen gang føle oss «flerkulturelle»? Aldri i verden!

For vi tror ikke noe på flerkultur. Vi tror det er en drøm fra Disneyland. Rotløshet satt i system. Idioti på lang sikt, og vi tror det kan komme til å rive landet vårt i filler.

Christian Tybring-Gjedde, leder Oslo Frp og Kent Andersen, styremedlem Oslo Frp: ”Drøm fra Disneyland, Aftenposten, 27.08.2010
(Obs: jeg har her sammenklippet en uredigert og redigert versjon av artikkelen. Den uredigerte er her.)
*
«La oss vente med å trekke konklusjoner. Dette er uansett en tragisk hendelse hevet over smålig partipolitikk. Det er i stunder som dette vi alle bør stå sammen for frihet og demokrati, uavhengig av partipolitisk ståsted»

Per Willy Amundsen, Facebook, 22. juli 2011 (profilen er nå slettet)
*
“Jeg håper at min sønn kan leve opp med den samme friheten som jeg tar som en selvfølge. Denne helgen er jeg alenepappa, det er herlig. Men jeg håper at han får oppleve den samme friheten som meg. Dessverre er jeg ikke sikker. Jeg frykter for at et nytt korstog blir nødvendig.”

Per Willy Amundsen: Facebookstatus, 01.04.2011 (ytringen ble etter kort tid slettet)
*
The American anti-Islamic bloggers who show up in the manifesto have waxed indignant at the suggestion that their work might have inspired him to violence; to which an ex-C.I.A. officer replied:

It would be unfair to attribute Mr. Breivik’s violence to the writers who helped shape his world view. But at the same time, he said the counterjihad writers do argue that the fundamentalist Salafi branch of Islam “is the infrastructure from which Al Qaeda emerged. Well, they and their writings are the infrastructure from which Breivik emerged.”

“This rhetoric,” he added, “is not cost-free.”

New York Times: "Killings in Norway Spotlight Anti-Muslim Thought in U.S", 24.07.2011

Labels: , , , , , ,

3 Comments:

Anonymous Ingeborg said...

Tror ikke mange angrer mer enn Carl. I. for den feilslåtte muslim-terrorist-generaliseringen.

August 07, 2011 10:37 pm  
Blogger mrtn said...

Tja, han har jo ikke akkurat kuttet ned på retorikken sånn i etterkant, da. Men det er veldig fint om han kommer ut og sier noen ord om ting han har sagt tidligere.

August 07, 2011 10:50 pm  
Anonymous Anonymous said...

Det drøyeste sitatet som helt riktig er hentet fram igjen her, er Tybring-Gjeddes beskyldninger mot "kulturquislingene" i Arbeiderpartiet. Og Siv Jensen mener at debatten om "islamisering" ikke har vært spesielt hard i språkbruken? Vanligvis ville det å bli kalt Quisling regnes som relativt hardt, tror jeg....

Det er vanskelig å forstå hva slags kultur Tybring-Gjedde føler angrepet. Kjenner han i det hele tatt til den norske kulturtradisjonen - fra Henrik Wergelands kamp for åpnere grenser og toleranse mellom kristendom, islam og jødedom, til Vinjes påminnelse om at hele verden er "berre vårt store fedreland"...

August 08, 2011 10:59 am  

Post a Comment

<< Home