*

20.5.09

Oslopolitiets nye narkostrategi: "tilbake til 60-tallet!"

Hvor dypt skuffende og foruroligende er det ikke at Oslo-politiet nå "erklærer krig" mot ... marihuana? 

Dette er så grensesprengende, hårreisende dumt at man nesten ikke kan ta det alvorlig. Hør hva Kåre Stølen, stasjonssjef på Grønland politistasjon, sier: 

Det er allerede gitt bøter i 10000 kronersklassen for slike forbrytelser. I verste fall kan folk som blir tatt for slikt kjøp, miste omsorg for barn.
–Ja, ett av våre virkemidler er å sende bekymringsmelding til barnevernet når vi kommer over foreldre som kjøper narkotika. Så får de vurdere om folk som har så lemfeldig omgang med rusmidler, er skikket til å ha omsorg for barn, sier stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønland politistasjon.

Han maner til krig mot narkotikasalget i Oslo, og han vil ikke la kjøperne slippe billig.
–Det er viktig å ta dem. Forsvinner kjøperne, er det ikke penger å tjene for selgerne, da forsvinner markedet. Det er vårt mål. Derfor kommer vi til å slå knallhardt ned på kjøpere.
–Å kjøpe litt hasj er da ganske udramatisk?
–Er det? Spør de slitne brukerne utenfor Oslo S hvor de begynte. Alle begynte med hasj og svakere stoffer! I tillegg er hasjsalget med på å finansiere organisert kriminalitet. Og ettersom det sprer seg inn i bomiljøer og til skoler og ungdomsklubber, ødelegger det nærmiljø. Derfor er det ikke udramatisk å kjøpe narkotika.
Så for å oppsummere:

(a) Vi går tilbake til å angripe narkotikaproblemet ved å føre krig mot brukerne. Kjempemessig! Det funket jo så bra i USA! Her er statistikken som viser den enorme suksessen fra landet som på grunn av sin narkopolitikk – i likhet med den nye Oslo-politikken også beskrevet som en "krig mot narkotika" – fengsler en større andel av sin befolkning enn noe annet land på planeten:

YEAR | MARIJUANA ARRESTS
1992 | 342,314
1993 | 380,689
1994 | 499,122
1995 | 588,963
1996 | 641,642
1997 | 695,200
1998 | 682,885
1999 | 704,812
2000 | 734,498
2001 | 723,627

Dette viser tydelig at det amerikanske politiet tar en større og større andel av forbryterne hvert år! Snart har de vel tatt alle? Forresten heter et av underoverskriftene på Wikipediasiden for the War on Drugs "war on drugs as cyclic creation of a permanent underclass". En annen heter "war victims".

(b) Vi skal nok en gang skape et regelverk som under mindre demokratisk orienterte regjeringer – la oss si en Frp-regjering – kan brukes til når som helst å frata foreldreretten eller arrestere opptil 40 % av hovedstadens befolkning:
Nær hver tredje nordmann har gjort som Ap-leder [Nå statsminister, bloggers anm.] Jens Stoltenberg: De har brukt hasj. Og det er flere femtiåringer som har prøvd enn
tenåringer. Det viser en ny undersøkelse gjort for Dagsavisen.

(...)

Oslo er det fylket der hasj er mest utbredt. 4 av 10 i hovedstaden har prøvd hasj. På landsbasis har tre av ti forsøkt viser en ny meningsmåling gjort av Visendi A/S for Dagsavisen.
("Hver tredje nordmann har prøvd å røyke hasj", Dagsavisen, 25.11.2006
(c) Vi har visst ennå ikke helt klart å gjøre koblingen mellom at hasj drives av organisert kriminalitet og det faktum at hasj er ulovlig, til tross for at det ikke er påvist noen helsemessigeeffekter som er drøyere enn alkohol.

(d) Tilbake til "skråplanteorien"! Hurra!

There is no conclusive evidence that the drug effects of marijuana are causally linked to the subsequent abuse of other illicit drugs.
Janet E. Joy, Stanley J. Watson, Jr., and John A Benson, Jr., "Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base," Division of Neuroscience and Behavioral Research, Institute of Medicine (Washington, DC: National Academy Press, 1999).

Our key findings were that 1) there are no unique factors distinguishing the gateway sequence and the reverse sequence — that is, the sequence is opportunistic; 2) the gateway sequence and the reverse sequence have the same prognostic accuracy; and 3) a sizable proportion of substance users begin regular consumption with an illicit drug. These results, considered in the aggregate, indicate that the gateway sequence is not an invariant pathway and, when manifest, is not related to specific risk factors and does not have prognostic utility. The results of this study as well as other studies demonstrate that abusable drugs occupy neither a specific place in a hierarchy nor a discrete position in a temporal sequence. These latter presumptions of the gateway hypothesis constitute what Whitehead referred to as the 'fallacy of misplaced connectedness,' namely, asserting 'assumptions about categories that do not correspond with the empirical world.'

Source: Tarter, Ralph E., PhD, Vanyukov, Michael, PhD, Kirisci, Levent, PhD, Reynolds, Maureen, PhD, Clark, Duncan B., MD, PhD, "Predictors of Marijuana Use in Adolescents Before and After Licit Drug Use: Examination of the Gateway Hypothesis," American Journal of Psychiatry, Vol. 63, No. 12, December 2006, p. 2139.

The gateway hypothesis holds that abusable drugs occupy distinct ranks in a hierarchy as well as definite positions in a temporal sequence. Accordingly, substance use is theorized to progress through a sequence of stages, beginning with legal, socially acceptable compounds that are low in the hierarchy, followed by use of illegal 'soft' and later 'hard' drugs ranked higher in the hierarchy. One of the main findings of this study is that there is a high rate of nonconformance with this temporal order. In a neighborhood where there is high drug availability, youths who have low parental supervision are likely to regularly consume marijuana before alcohol and/or tobacco. Consumption of marijuana prior to use of licit drugs thus appears to be related to contextual factors rather than to any unique characteristics of the individual. Moreover, this reverse pattern is not rare; it was observed in over 20% of our sample.

Source: Tarter, Ralph E., PhD, Vanyukov, Michael, PhD, Kirisci, Levent, PhD, Reynolds, Maureen, PhD, Clark, Duncan B., MD, PhD, "Predictors of Marijuana Use in Adolescents Before and After Licit Drug Use: Examination of the Gateway Hypothesis," American Journal of Psychiatry, Vol. 63, No. 12, December 2006, p. 2138.
Selv mistenker jeg at om det finnes noen kausalrelasjon mellom marihuanabruk og la oss si heroin, så har det noe å gjøre med det faktum at man må komme i kontakt med kriminelle miljøer for å kjøpe marihuana – fordi det er ulovlig, dummkopf.

Labels: , , , , , , ,

1 Comments:

Blogger Konrad said...

Såvidt jeg husker er det empiri som tyder på at tobakksrøyking er viktigere inngangsport enn hasj/marihuana til harde stoffer, korrelasjonen mellom tobakksrøyking og heroinmisbruk kan også skyldes egenskaper ved personen (altså at noen personer lettere blir avhengige enn andre eller at de er mer mottakelige for rusmidler).

Data fra det amerikanske forsvaret viste (basert på min feilbarlige hukommelse) at praktisk talt alle soldater i Vietnam røykte cannabis, mange prøvde også sterkere stoffer, men andelen som ble avhengige (fortsatte med stort/jevnlig narkoforbruk som veteraner) var ikke noe større enn i befolkningen ellers. "Inngangsporthypotesen" har ikke allverdens støtte.

May 24, 2009 3:36 pm  

Post a Comment

<< Home