*

18.10.09

Again with the hijabs?

Den synliggjør religiøs tilhørighet, identitet og et bestemt syn på kvinnens plass i samfunnet, sier [rektor Atle] Fasteland til Bergens Tidende.
Rektoren på Ny Krohnborg skole i Bergen ivrer for skoleforbud mot hijab. Det er ureflektert av ham.

Mens jeg setter pris på Fastelands tydelige engasjement for integreringen av sine elever, så er det på tide at vi legger denne nonsensiske ideen i seng. Hijaben betyr ikke en ting. Den er et komplisert kulturelt tegn som har betydd alle ting til alle tider. Om man vil ha litt forskning på dette, foreslår jeg at man prøver denne artikkelen her:
- Den norske hijab-debatten gjør kvinner med slør til uforståelige ekstremister, sier Berit S. Thorbjørnsrud. Hun minner om at hijab symboliserer alt fra fromhet til motstand, frigjøring og tvang.
Det å forby religiøs utfoldelse som ikke er til vesentlig belastning for andre synes jeg i øvrig er illiberalt og udemokratisk. Å mene at det å synliggjøre religiøs tilhørighet er noe uakseptabelt eller problematisk er en dårlig holdning i et liberalt demokrati.

Rektor Fasteland argumenterer også for skoleuniform i utspillet. Det er det mange gode grunner for (utjevning av klassemarkører), og mange gode argumenter imot (utjevning av identitetsmarkører). Men å bli kvitt hijaben er ikke et godt argument. Det bør ikke være derfor vi eventuelt gjør eller ikke gjør det. Og ved å benekte disse elevene sin religiøse identitet sender Fasteland dessverre et sterkere signal enn han nok tror, om at de ikke er velkomne i samfunnet.

Men for Guds skyld: la oss ikke ha denne debatten igjen. Det gikk dårlig nok første gangen. Og da jeg gjorde noen analytiske søk i pressearkivet Retriever for noen måneder siden så kom jeg fram til at vi i 2008 diskuterte hijab mellom fem og åtte ganger så mye som vi diskuterte klimakrisen. Dette er og blir en distraksjon fra de virkelige integreringsspørsmålene og de virkelige problemene i den norske skolen som Fasteland sikkert har nærkontakt med i hverdagen sin.

Labels: , , , ,

1 Comments:

Blogger Konrad said...

På'n igjen :)

Ja, hijab synliggjør religiøs tilhørighet. Det er slett ikke det eneste tegnet som synliggjør slik tilknytning (sikhenes turban er bare ett mange eksempler), så hvorfor er man så opptatt av hijab? Vi har dessuten religionsfrihet, det betyr at man har frihet til å leve etter det man oppfatter som religionens påbud (så lenge det ikke skader andre). Religionsfriheten innebærer vel også at det er lov å misjonere, selv har jeg fått invitter fra både Jehovas og mormonere. Forøvrig er det også lov å mene at kvinnen skal ha en bestemt rolle i samfunnet.

Ja, det signaliserer også identitet. Selv bruker jeg briller og utslitte Levis, og signaliserer dermed tydelig min identitet som slaskete akademiker. Noen går i bunad på 17.mai, det handler jo nesten bare om identitet.

October 19, 2009 4:53 pm  

Post a Comment

<< Home