*

TWITTER | @martingruner

  29.3.11


  On March 18th, Ragnfrid and I had a beautiful little baby daughter, delivered with some urgency through c-section. She's 11 days old, still nameless, and is lying asleep next to me on the couch, after having kept her parents awake all night. She seems like the most interesting person in the world, and we're both looking forward to getting to know her.

  9.3.11

  Kvalitet (åpen tråd)

  Kunsterisk og litterær kvalitet er subjektive fenomener, ikke objektive. Diskuter.

  "Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket"

  Det er den første linjen i Høyres prinsipprogram, et dokument fyllt av tilsvarende formuleringer: "liberale verdier", "frihet for individet", "frihet til å velge".

  Høyre annonserte i kveld at de går inn for Datalagringsdirektivet.

  Det er et direktiv som gjør at alle borgere blir overvåket i en eller annen forstand mer eller mindre konstant, hvor enn de går, hva enn de gjør — gjennom sine telefoner og PCer, gjennom lagring av deres personlige data. Datalagringsdirektivet er et mistillitsuttrykk til folket, et overgrep mot alle forståelser av klassiske liberale verdier, et av de største utvidelsene av statsmakten inn i personsfæren på mange tiår og en ordning som det i dagens samfunn ikke går an å velge vekk.

  Alle bruker datamaskiner, alle bruker mobiltelefoner, alle bruker epost, til alt, alltid. Vi bruker dem til å organisere oss, til å jobbe, til å være med våre nærmeste, til å ytre oss og til å navigere samfunnet og livets mange utfordringer. Å invadere den digitale privatsfæren er å true enkeltmenneskets ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, bevegelsesfrihet og det grunnleggende personvern.

  Da jeg i kveld googlet "Høyres prinsipprogram" var denne siden det første treffet jeg fikk opp. 404 siden finnes ikke.

  Labels: , , ,