*

10.2.09

Nøytralitet og tvang

Min venn Trygve blir ved med å fortelle meg at jeg burde skrive færre blogginnlegg og flere avisinnlegg, der folk faktisk kommer til å lese dem. Jeg hater å innrømme det, men han har et poeng. Så her er et innlegg jeg hadde på trykk i Bergens Tidende idag. Jeg trodde bare det ville bli etterspill, men det viste seg dessverre å få fornyet relevans, siden Storberget nå ser ut til å vingle i saken.
Nøytralitet og tvang

Det kom to ualminnelig ureflekterte utsagn på trykk i saken ”Lovens lange skaut” i Bergens Tidende torsdag, 5. februar. Her får en rekke uttalelser om politikvinners bruk av skaut flagre i vinden. Til grunn for uttalelsene ligger noen tankefeil jeg har lyst å påpeke.

Først sier Politiets Fellesforbunds leder Arne Johannesen at politiet ”skal symbolisere nøytralitet” og derfor var avgjørelsen om at skaut var lov problematisk.

Det samme argumentet kunne bli brukt andre veien. Politiet skal symbolisere nøytralitet, og derfor ekskluderer man ikke visse grupper med mennesker fra å delta i politiet. Mange vil oppleve det faktum at det er personer med en annen hudfarge i politiet som et nøytralitetsbrudd. Jeg vil vedde en månedslønn på at det fantes mange, mange mennesker i Norge som syntes at nøytraliteten til politiet gikk rett ut vinduet når kvinnelige betjenter ble vanlig.

Politiet framstår aldri nøytralt. Bare det å ta på uniformen er et utsagn. Det utsagnet sier: Alle skal ha lov til å leve livet sitt uten innblanding fra andre. Politiet sender derfor et langt sterkere uttrykk om nøytralitet ved å tillate alle norske borgere å delta enn ved å ekskludere dem.
Den andre merkverdige uttalelsen inntraff kun to spalter til venstre, der justispolitisk talsmann i Frp presterer å si ”Det har gått for langt når minoriteter kan kreve at politiet skal rette seg etter deres religion.” Her er det visst halen som logrer med hunden. Det som skjer her i den hypotetiske situasjonen der skaut ikke blir tillatt er jo det stikk motsatte: Politiet krever at borgerne skal rette seg etter dem, ikke omvendt.

Det er da litt merkverdig at en justispolitisk talsmann ikke ser forskjell på hvor tvangen kommer fra. Tvangen i denne situasjonen ville jo komme fra institusjonen politiet, ikke fra politikvinnen. Når det er politiet som innfører restriktiv tvang mot politikvinnens rett til å leve slik hun vil trenger de en veldig god grunn.

Dermed tvinger det følgende spørsmålet seg fram: Hvor lenge skal Frp få lov til å hevde at ”Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti” helt i toppen av partiprogrammet, når de samtidig bryter med liberalismens mest grunnleggende prinsipper?

MARTIN GRÜNER LARSEN,
OSLO

Labels: , , , , , ,

21 Comments:

Blogger Markus Gaupås Johansen said...

Vel, ja og nei. Både og.

Jeg synes hijab bør tillates, men ikke av nøyaktig de samme grunnene som du.

Man kan ikke sammenlikne det å gå i hijab med hudfarge eller kjønn. Religion er noe man har valgt, noe man må stå inne for - et livssyn.

Du kan si at politiet aldri er nøytralt, ikke som ide en gang, og du kan også si at ingenting er nøytralt. Jeg er ikke uenig, men en viktig forutsetning for politiet er at de OPPFATTES som nøytrale.

Én form for nøytralitet er å tillate mange forskjellige former for religiøse og politiske symboler, en annen er å nekte alle andre symboler enn statens. Det er den franske varianten, og har røtter i en sterk liberalistisk tradisjon.

Personlig er jeg for hijab av praktiske årsaker mer enn prinsipielle. Det vil nok gjøre det lettere for politiet å kommunisere med muslimske miljø. Å ha muslimske kvinner i politiet må jo være gull verdt.

February 10, 2009 6:01 pm  
Blogger Sara said...

Det er en grov generalisering å si at hijab er et religiøst symbol, det er litt det samme som å si at alle homser er femi. For mange europeiske muslimer er hijaben et symbol på kulturell identitet, ikke på et reaksjonært kvinnesyn eller en konform religiøsitet.

February 10, 2009 6:49 pm  
Blogger Markus Gaupås Johansen said...

Sara: Det er selvfølgelig riktig at hijab ikke er uløselig tilknyttet islam. (det er vel opprinnelig en kristen skikk som muslimske damer tok til seg lenge etter profetens død)

Men de fleste som bruker hijab gjør det for å utrykke at de lever fromme, gudsfryktige liv. Å si at det bare er et kulturelt symbol er som å at ingen homser er femi.

Jeg har ikke sagt eller ment at de gjør det fordi de har "reaksjonært kvinnesyn eller en konform religiøsitet."

February 10, 2009 9:31 pm  
Anonymous Anonymous said...

De fleste norske muslimske kvinner bruker ikke hijab daglig og derfor er ikke hijab noen egentlig hindring for rekruttering av innvandrer-kvinner til politi-yrket - men det finnes nok mange imamer og sjalu ektemenn som gjerne skulle sett alle muslimske kvinner bli tvunget til å bruke hijab.
Et annet faktum er at de mest ivrige til å bruke hijab også (ofte) er de som mest ivrig har unngått f.eks. svømmeopplæring, og hvordan skal de kunne utøve aktivt vern av liv i et land hvor vann og sjø er sentralt i veldig manges fritidsliv? - Politi forventes å kunne drive aktiv liv-redding!

February 10, 2009 10:29 pm  
Blogger Markus Gaupås Johansen said...

Hvor er gartneren?

February 11, 2009 2:11 am  
Blogger mrtn said...

Er det meg du snakker om, Markus? Sorry treigt svar, men jeg har ikke vært på nett idag.

Jeg er forsåvidt enig med Markus i at hijab er et religiøst symbol, men vi må anerkjenne at det ikke er påtvunget religiøst symbol i like utstrakt grad som det har blitt vanlig å tro. Om innvandrerkvinner skal ha lov til å gå med hijab bør det vel være både av kulturelle og religiøse grunner. Poenget er vel at de bryr seg nok om klesplagget til å komme med forespørslen, og da må vi ha en rimelig grunn til å si nei. Det har jeg så langt ikke hørt.

Jeg mener tvert imot, som jeg sa i innlegget mitt, at det er et langt sterkere symbol på at "STATEN NORGE ER FOR ALLE I NORGE" at politikvinner går med hijab, og har like stor autoritet som dem som ikke gjør det.

Her vil jeg altså insistere på det klassiske liberalistiske "harm principle". Det skader ikke, derfor må vi ha en god grunn til å forby det.

February 11, 2009 10:53 am  
Anonymous Anonymous said...

hva med kippa?

February 11, 2009 12:49 pm  
Blogger Markus Gaupås Johansen said...

Martin: Men du ser jo at vi raskt vikler oss inn i prinsipielle spørsmål her.

Politiet har vært veldig strenge med å nekte andre former for symboler. Til og med hårlengden blant menn er kontrollert slik at ingen skal ta håret for å være symbol.

Du kan være helt sikker på at hvis man åpner for hijab, vil det komme andre grupper og kreve liknende ting.

Derfor mener jeg det er feil å argumentere for det av prinsipielle spørsmål, men heller spørre: Hva godt kan vi få ut av å tillate hijab i politiet?

February 11, 2009 3:04 pm  
Blogger mrtn said...

Jeg har ingen prinsipielle problemer med kippa eller yarmulke heller, nei. (Men de hadde uansett havnet under luen. :P) Eller samelue eller whatever.

Når folk har politilogoen på uniformen så er det den man respekterer. Da har personen en representasjonsrolle på vegne av den norske staten. Alt annet er uvesentlig. Så lenge et signal ikke er politisk (man kan verken gå med hakekors eller Ap-logo), men enten religiøse eller kulturelle, så ser jeg ingen vesentlige prinsipielle grunner til å nekte noe som helst.

Det som er problemet her er at kritikerne konsekvent snakker om det som om den norske staten skal være nøytral og ikke signalisere noe, men den norske staten er bygget opp av alle slags folk - menn, kvinner, kristne, muslimer, jøder, buddhister, hinduister, etc. Noen av dem er til og med politifolk.

Det er derfor to signaler du kan sende her:

1) Vi er imot hijab i politiet (kan leses: fordi vi ikke liker muslimer, uansett hvor gode intensjoner vi har)

2) Vi driter i om du har på hijab, så lenge du er lojal og profesjonell i din rolle som representant for den norske staten.

Jeg vet godt hvilken av de to signalene jeg helst vil sende. Og jeg har ennå ikke sett ett eneste legitimt argument fra politifaglig hold om at hijaben vil vanskeliggjøre politiets oppgave. Alle personlige uniformspørsmål i politiet burde jo først og fremst handle om sikkerhet og operative evner, slik det alltid har gjort. Men om det er greit for forsvaret, og for tollvesenet, da ser jeg ingen grunn til at det ikke skulle være greit for politiet også.

February 11, 2009 4:44 pm  
Blogger Mikkel said...

Hijab i politiet!! Nei nå har jeg aldri!! Hva blir det neste!!!! Kommer her og angriper ytringsfriheten!!! Det neste blir vel at politifolk skal straffes når de kveler negre også og jeg vet snart ikke hva!!! Si din mening i kommentarfeltet under!!!! Sterke følelser om dette emnet!!!! Veldig viktig å markere at jeg føler meg krenket over hijab i politiet!!!! Krenket sier jeg!!!!!!!!!

February 11, 2009 5:01 pm  
Blogger Lena Seim said...

Jeg kan berolige den bekymrede anonyme med at politiet slett ikke forventes å kunne drive aktiv livredning på sjøen.

February 11, 2009 9:24 pm  
Blogger Markus Gaupås Johansen said...

martin: nei, nei. det er ikke så enkelt.

Man tillater jo ingen andre former for religiøse symboler. Du ser jo ingen gå rundt med store kors utenpå uniformen. Hadde jeg sett det, hadde jeg tillagt denne personen mange verdier (i tillegg til alle de andre fordommene jeg har mot mennesker i uniform).

Man kan være for hijab, men vi må ikke tro at det er uproblematisk.

February 11, 2009 11:28 pm  
Blogger mrtn said...

Ha ha ha - jo, jeg ser faktisk ALLE gå rundt med kors på uniformen, Markus. Korset er en del av det norske politivåpen. Samme i militæruniformen, som har et norsk korsformet flagg, og der det er lov å gå med både synlig kors (særlig om man er kappelan), yarmulke og hijab.

Politiuniformen er FULL av symboler. Det var litt det jeg prøvde å påpeke i brevet over. Den er ikke semantisk nøytral på noen måter.

Men poenget er at du har blitt lurt av et vikarierende argument. Jeg tror egentlig ikke du synes dette er så vanskelig om du zoomer litt ut.

Vi kan ha to former for stat. Vi kan ha en fransk modell, der stat = det franske, sekulære. Man kan ikke ha hijab på seg når man jobber i butikk og man kan ikke gå med hijab i skolen. (Og hva er det i øvrig som hindrer andre fra å si at hijab er forbudt, om politiet gjør det? "Vi i 7-Eleven ønsker at våre kundebehandlere skal fremstå nøytrale, og kun representere 7-Eleven" osv osv.) Den franske måten å håndtere det flerkulturelle samfunn på funker jo som bare det i forstedene utenfor Paris, synes du ikke?

Eller vi kan ha en åpen, inkluderende stat. Der medlemskap i staten avhenger kun av statsborgerskap. Der statens offisielle politikk overfor hvilken religion du har er "vi driter i det, så lenge du støtter felleskapet". Personen i politiuniformen er en borger med den norske stats symbol på brystet. Det er DET du respekterer. Alt det andre er bare staffasje i en debatt som handler om at det norske samfunn ikke liker muslimer.

February 12, 2009 8:17 am  
Blogger mrtn said...

La oss kalle siste alternativ "den engelske modellen". Det vi står overfor her, er altså et valg mellom en ekskluderende, nasjonalstataktig løsning og en kosmopolitisk, flerkulturell stat. Britene ser ut til å klare dette bedre enn franskmennene, så jeg går for deres løsning.

February 12, 2009 9:53 am  
Blogger Markus Gaupås Johansen said...

For å presisere: Politiuniformen er ikke nøytral. Den er grei. Men det er lik for alle. På den måten spiller ikke korset i uniformen samme rolle som hijaben. Det er en vesensforskjell.

Når jeg sier kors utenpå uniformen, mener jeg I TILLEGG til uniformen.

At det står så mye bedre til i de engelske forstedene enn i de franske, er jeg neimen ikke sikker på.

Det er å tillegge folk meninger de ikke har å si at dette er et spørsmål om man liker/ikke liker muslimer.

For min del handler det om at jeg mener det er galt at religion skal markeres i alle mulige sammenhenger. Hadde jeg hatt å gjøre med en politimann som tydelig viste sin kristne/muslimske/jødiske tro, hadde jeg helt klart lest denne personens handlinger i lys dette. Og ikke si at du ikke ville gjort det samme.

Jeg er en sterk tilhenger av at staten skal være religionsnøytral. Derfor ønsker jeg at den skiller lag med kirken, at vi får krl-faget ut av kirken osv.

I USA kan vi jo se hvordan en slik form sekulær lovgivning har klart å holde Intelligent Design ute av naturfagstimene, og bønn utenfor skolen. Det er en bragd, og jeg gir den sekulære staten æren.

Prinsipielt synes jeg det er vanskelig å se at det er like enkelt som du vil ha det til. Og det er mange andre, både muslimske politikvinner (på TV 2 i går) og Sv-ere som ser det dilemmaet.

For å tydeliggjøre: Jeg kunne ikke argumentert for hijab i politiet på et rent prinsipelt grunnlag. Men av praktiske årsaker kunne jeg kanskje gjort det.

February 12, 2009 4:43 pm  
Blogger Markus Gaupås Johansen said...

krl-faget av SKOLEN skal det selvsagt være.

February 12, 2009 4:46 pm  
Blogger camilla said...

Jeg er enig med sara når det gjelder bruk av hijab som del av kulturel identitet like mye som et religiøst symbol.

Når det gjelder franske forsteder, er det sant at hijab brukes mer og mer.
Ikke nødvendigvis for å identifisere seg kulturelt, men for å beskytte seg. Der har de siste årene vært en oppblomstring av kvinnediskriminasjon i disse forstedene. Kvinner blir trakasert, antall voldtekter er i konstant oppgang. Ved bruk av hijab blir kvinner respektert av menn. Så bruk av hijab har ofte ingenting med frihet eller valg å gjøre. Og i de land hijab er obligatorisk er jo dette helt klart knyttet til et spesielt kvinnesyn.

I større byer i land som Tunis og Marokko vil ikke unge kvinner gå men hijab. Jeg mener t.o.m at bruk at hijab er reglementert i Tunis (i adm o.l.).

Jeg er enig med fransk lovgivning på dette området. Jeg synes kippa, hijab og store trekors untenpå genseren kan ligge hjemme.

February 13, 2009 9:37 am  
Blogger mrtn said...

Markus: Jeg synes du argumenterer godt, og selv om vi er uenige i om det er prinsipielle eller praktiske spørsmål til grunn, så er vi enige i konklusjonen, så det trenger vi vel ikke å gå nærmere inn på.

Det STÅR bedre til i de engelske forsteder. I de franske er det opptøyer og ghettoisering. Det er mange problemer og utfordringer i Storbritannia, men de er mindre.

Jeg sier selvsagt ikke, som du vet, at DU ikke liker muslimer, jeg sier at det er det samfunnsdebatten egentlig handler om. De eneste som debatterer dette på prinsipielt grunnlag er politikere og nørder som oss. Jeg synes vi er tjent med å være ærlige om hva debatten egentlig handler om, jmf. dagens oppslag på side 4 i KK.

Din sammenligning med USA gir ikke mening for meg - der er problemet jo nettopp at skillet mellom kirke og stat ikke opprettholdes (og at ID har blitt undervist i public schools), ikke at individer ikke får uttrykke sin egen religion innenfor statlige rammer (noe amerikanerne stort sett er flinke til å få til - men når det er sagt, så er hijab forbudt i minst en stats politistyrker som jeg vet om).

Camilla: Hvis du er den Camilla jeg tror, så er du vel også jurist? Da vet du jo at vi har rimelig omfattende lovgivning mot tvang, trakassering og voldtekt både i Norge og Frankrike. Hvorfor er ikke den tilstrekkelig for å slå ned på dette problemet? Jeg tror at det henger sammen med at samfunnet rundt problemet gir støtte til undertrykkelsen. Da må vi løse samfunnet.

Norge har absolutt ikke obligatorisk hijabbruk. Tvert imot - vi er et sekulært demokrati. Da må vi tillate alle former for uttrykk, såfremt de ikke bryter The Harm Principle.

At det finnes tvang og terror for kvinner er et problem som må løses. Men å blande det inn i denne diskusjonen er såvidt jeg kan se litt på siden. Er ikke argumentasjonen du bruker nå mye det samme som å si at man skal forby sex, fordi noen kvinner blir voldtatt og seksuelt trakassert? Problemet er tvangen, ikke hijaben. Mitt inntrykk, etter interaksjoner med de muslimske miljøer her i Oslo, er at hijaben blant kidza stor sett er et symbol på kulturell solidaritet og tilhørighet, ikke underkastelse og tvang. De unntakene som finnes, finnes stort sett blant førstegenerasjonsinnvandrere.

Problemet i Frankrike, og grunnen til at det er en oppblomstring av fundamentalisme, totalitarisme og trakassering er da NETTOPP at det er gnisninger og rasisme i det franske samfunn, altså at det skapes steile kulturelle fronter som bryter kraftigere og kraftigere mot hverandre. Studier i England, Egypt, Danmark, Tyskland og Frankrike viser jo nettopp at unge menn tiltrekkes fundamentalismen når de føler seg fremmedgjorte og utstøtt fra samfunnet rundt seg.

Vi er nødt til å finne fram til en kulturell detente. Å tillate hijab er et skritt i riktig retning, og er i fullstendig samsvar med moderne, multikulturelle, kosmopolitiske verdier.

February 13, 2009 10:16 am  
Blogger Markus Gaupås Johansen said...

Mener du at det står bedre til i engelske forsteder, vil jeg gjerne ha litt mer kjøtt på beinet. Jeg sier ikke at du tar feil, men gettofisering og opptøyer er også store problemer i England. Muslimsk ekstremisme og terrorisme er i alle fall et større problem i England enn i Frankrike.

Sammenlikningen med USA gir mening fordi det handler om at staten er (forholdsvis) religionsnøytral. Rett etter jeg postet den siste kommentaren, hørte jeg en sak på radioen som omtalte en rimelig fersk dom som avgjorde at ID ikke kan undervises ved amerikanske skoler.

Reportasjen trakk frem de sekulære verdiene ved den amerikanske
stat som en viktig motvekt til religiøst press. Dette i et land hvor 95% (tror jeg det var) sier de er religiøse.

Jeg vet ikke hvilken samfunnsdebatt du snakker om, men all den jeg har fått med meg har vært rimelig prinsipiell. Det har vært et og annet oppgulp fra mørket, og det er å forvente - muslimhatere vil selvsagt hoppe på denne saken. Men jeg mener det er positivt galt å hevde at dette egentlig er blitt en debatt fordi folk hater muslimer.

Jeg, medlemmer av ditt eget parti og mange muslimer har uttrykt at de ser de problematiske sidene ved dette forslaget.

February 13, 2009 7:23 pm  
Anonymous Maritha Sivertsen said...

Hei!

Jeg holder på med en oppgave om religiøse hodeplagg i Religion og Etikk- faget. Jeg har lest litt om et innlegg fra Bergens tidene som du refererer til her på bloggen din, men jeg kan ikke finne det noen steder. Har prøvd å søkt på www.bt.no, samt google, men finner ikke artikkelen noen steder.

Husker du hva artikkelen heter, eller kan du hjelpe meg på noen måte å finne den?

October 20, 2011 1:10 pm  
Blogger mrtn said...

Hei, Maritha!

Den heter "Lovens lange skaut", og sto på trykk den 05.februar 2009 i Bergens Tidende. Den er ikke på nett, men finnes i mediearkivet Retriever, som de fleste skoler, høyskoler og universiteter har tilgang til. Hvis du ikke får tak i den der, så skriv en ny kommentar her, eller send meg en mail på martin punktum gruner punktum larsen alfakrøll gmail punktum com, så skal jeg fikse det.

Alt godt,
M

October 20, 2011 1:50 pm  

Post a Comment

<< Home