*

10.8.09

Ankerløse

Hans Rustad svarer – på en måte – på mitt innlegg om irrasjonalitet og Aslak Nores kronikk for nylig. Han skriver at. Vel, les selv:
[Legitimering av irrasjonalitet] er hans [min] betegnelse på Nores forsøk på å påpeke at Arbeiderpartiet er ved å miste grepet. Det er selve forsøket på å beskrive virkeligheten som Larsen kaller "irrasjonalitet". Selv stoler han mer på SSB som kan fortelle at krimininaliteten er den laveste på 14 år.

(...)

At Larsen setter SSBs "fakta" opp mot virkeligheten er illustrerende og ikke så lite morsomt, for dermed setter han akkurat fingeren på SSBs rolle.
Jeg vet liksom ikke helt hvor jeg skal begynne. Seriøst? SSB leverer "fakta" i scare quotes? Jeg har egentlig aldri riktig giddet å følge med på kvernen inne på Document.no, men hvis dette er representativt har jeg ikke har gått glipp av noe. Jeg forstår ikke hvorfor tilsynelatende seriøse folk som Lars Gule diskuterer noe som helst med folk som kan avskrive SSB som useriøse på den avfeiende måten. Jeg svarer nå fordi Rustad og co. tilsynelatende har mange folks øre, og fordi de snakker om noe jeg skrev, men det framstår for meg som uforståelig at denne formen for virkelighetsfjern aktivisme tas på alvor .

Tidligere i dag leverte Rustad exhibit A i en bloggpost om Vigrid og NorgesPatriotene burde boikottes. Her leverer Rustad følgende skarpskodde analyse:
Men det finnes også en annen grunn til å holde NorgesPatriotene/Vigrud utenfor. (At deler av ytre venstre fører en like sterk retorikk, er ikke noe argument. At Marte Michelet er debattredaktør i Dagbladet, er ikke noe argument for å slippe til Øyvind Heian.)
Nei, det er klart at ting faller på plass med en lett og ledig sammenligning og sidestilling mellom en mann som er dømt for å ha drapstruet justisministeren og som er så fullstendig rablende vanvittig at han driver et parti som mener at Frp er forrædere mot det norske folket fordi de er for snille med innvandrere og omtaler muslimer som "en pest". Her er et herlig sitat (fra nevnte posten til Hans Rustad i øvrig!):
Vår tids pest heter islam. Smittekilden som spredde (!) svartedauden var rotter, de fremste pestsprederne av islam er FrP. De tillater denne grufulle pesten å spre seg ved å føre oss nordmenn bak lyset med grove løgner som kan ha dødelig utgang for deg og dine etterkommere. Ved å avsløre disse løgnene vet vi at du som norsk patriopt tar farvel med FrP og gir din stemme til NorgesPatriotene i årets valg.
Ja, det er jo nett det samme som å lese Marte Michelets helt k-r-a-z-y artikler om den norske velferdsstaten. Rustads argumentasjonsteknikk ser ut til å handle om å definere sin egen virkelighetsbeskrivelse og argumentere ut fra den i falske syllogismer: "Venstresiden er antisemittisk. Marte Michelet er på venstresiden. Dermed er Marte Michelet det samme som Adolf Hitler."

Labels: , , , , , ,

24 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jeg går ut fra at Rustad ved å refererer til når han sier at leverer "fakta" i scare quotes er disse mye debatterte sidene ved SSBs praksis:

- SSB fører kun statistikk over innvandrere ut fra sin egen definisjon av hva en innvandrer er: kun første og andre generasjon.

- SSBs befolkningsfremskrivninger består av tre graderinger: høy, middels og lav innvandring. Disse graderingene og det presenterte resultatet oppleves som irrelevante siden antall innvandrere og asylsøkere i dag allerede er vesentlig høyere enn høyalternativet til SSB.

Jeg tviler ikke på at SSBs statstikk holder vann innenfor rammene de er definert å gjelde. Men det er disse rammene som SSB selv har definert som gir grunn til å sette spørsmålstegn ved SSBs prognoser.

Grunnen til at innvandrere kun defineres som statistisk gruppe i første og andre generasjon er en antagelse om at de deretter ikke vil skille seg ut fra den øvrige befolkning. Men erfaringer fra land der utviklingen er kommet lenger enn hos oss tilsier noe annet, spesielt for muslimske innvandrere. Denne gruppen holder hardt på sin egen kultur, noe som fører til segregering, og de er årsak til stor grad av familiegjenforening. Alt i alt hander dette om den tikkende demografiske bomben som overhodet ikke nevnes i norske medier:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/5994047/Muslim-Europe-the-demographic-time-bomb-transforming-our-continent.html

Når det gjelder Marte Michelet er jeg enig i at det er drøyt å sammenligne henne med Vigrid utover det at hun representerer det mest ekstreme i denne sammenhengen.

August 11, 2009 1:23 pm  
Blogger Konrad said...

Å avskrive SSB ved insinuere at byrået har en slags politisk rolle er jo gigantisk vrøvl. Man kan selvsagt diskutere definisjoner og metodesvakheter, men jeg er _sterkt_ i tvil om Rustad bare ved å se ut av vinduet og bla litt i VG kan servere mer solide fakta enn SSB.

SSB bruker f.eks. ulike datakilder for å anslå omfanget av vold og kriminalitet i Norge. Politiet er en kilde, spørreundersøkelser er en annen, de har litt ulike svakheter og gir dermed et balansert bilde (se eks på min blogg).

Det blir litt tøvete å snakke om tredje og fjerde generasjons innvandrer. Kong Harald er f.eks. andre generasjon (Olav V var danskfødt). Et sted må man trekke grensen, f.eks. en person der begge foreldrene er født utenlands.

August 11, 2009 3:11 pm  
Anonymous Anonymous said...

Her rører du fælt. Kong Harald var vel ikke en ikke-vestlig innvandrer med en helt annen kultur som er konteksten her?

Jeg kan ikke se at det er tøvete å snakke om tredje- og fjerdegenerasjons innvandrer så lenge disse er del av samfunn i samfunnet som vokser fortere enn resten av samfunnet, og der de nesten utelukkende gifter seg med hverandre og henter ektefelle fra hjemlandet slik erfaringen viser fra andre land.

At innvandrere etter andre generasjon ikke lenger skiller seg fra den øvrige befolkningen er en antagelse basert på ønsketenkning og ideologi.

August 11, 2009 3:34 pm  
Blogger Konrad said...

Helt klart. Det finnes en rekke måter å klassifisere folk på, f.eks. når man registrerer et lovbrudd. Vi kan f.eks. registrere om gjerningsmannen var homo, pinsevenn, venstrehendt, tunghørt, kommunist eller 6.generasjons innvandrer fra Sverige. Det er bare fantasien som setter grenser.

Tater, fant eller "reisende" var en pop kategori for noen tiår siden. Kanskje vi bør registrere personer der minst 3 av 4 besteforeldre var "reisende". Politiet selv er ikke så sofisitikerte så de begrenser seg gjerne til merkelapper som "neger" eller "sigøyner".

Selv er jeg 12. generasjons tysk-dansk innvandrer. Flere av mine forfedre hentet seg kone hjemmefra, slik holdt de liv i den nordtyske kulturen. Blir jeg arrestert vil jeg insistere på å bli registrert som innvandrer.

August 11, 2009 3:57 pm  
Anonymous Anonymous said...

Konrad, jeg ser poenget ditt, og jeg forsvarer da heller ikke Rustad fullt ut. Jeg er enig i at begrepet "innvandrer" er ganske ubrukelig for å forbedre SSBs materiale, så jeg ser hvorfor de har definert som de har. Men SSB har ikke kommet opp med et alternativ eller en definisjon av en undergruppe av innvandrere som kan brukes til å forbedre prognosene og forklare og måle segregeringen og veksten av en ny befolkning i befolkningen. Derfor mener jeg ser at det er grunn til å ta SSBs prognoser med en stor klype salt, spesielt befolkningsfremskrivningene. Les Telegraph-artikkelen over, så forstår du kanskje hva jeg sikter til.

Det er langt mer interessant at denne bloggen avviser den demografiske utviklingen som "tilbakevist" og tar avstand fra å få en debatt om en så rask og omfattende endring av samfunnet som vi eller våre barn står overfor.

Min frykt er at menneskenes ibonende trang til å definere hverandre som oss/dem vil få veldig stygge utslag en gang i fremtiden. Spesielt hvis det blir nedgangstider eller knapphet på en eller annen form for ressurser.

August 11, 2009 4:19 pm  
Blogger Konrad said...

Iboende trang? Det er jo par anonyme kommentarer her som insisterer på at vi skal klassifisere hverandre ihht hvor vi kommer fra i 3, 4 eller 5 generasjoner.

Når det gjelder befolkningsfremskriving: Den opphetede diskusjonen tidligere i sommer gjaldt muslimer. Idag har vi ca 2 % muslimer i Norge, hvordan dette skal bli til flertall i løpet av 2 generasjoner er jo et gigantisk mysterium (altså tilbakevist). Urtegata og Tøyenbekken har kanskje muslimsk flertall allerede, på samme måte som Karasjok har samisk flertall.

August 11, 2009 6:26 pm  
Anonymous Jeppe said...

Gang på gang viser det seg at skremselspropaganda om arabisk eller muslimsk overtakelse av Europa, s.k. Eurabia-journalistikk, er ufundert, ulogisk og i beste fall mangelfull når det gjelder kildehenvisninger. Allikevel slukes slike artikler rått av individer med brungrumsete svinn på skogen.

Heldigvis har vi Tabloid Watch som vet å sette skapet rett:

http://tabloid-watch.blogspot.com/2009/08/telegraph-runs-muslim-takeover-of.html

Anonymous: Synes du virkelig at denne artikkelen i Telegraph var så god at det var verdt å referere til den to ganger?

August 11, 2009 11:25 pm  
Anonymous Anonymous said...

Jeppe: Ja, jeg synes den artikkelen var veldig informativ og skremmende.

Hvis du mener alt som har med muslimsk vekst er ufundert, ulogisk og mangelfult så kan du jo starte med å fortelle hva som ikke stemmer i artikkelen så vi kan lære noe her i stedet for å bare høre på dine forutintatte holdninger og anekdoter om hvordan det henger sammen.

August 12, 2009 9:49 am  
Anonymous Anonymous said...

Beklager, jeg leste ikke artikkelen du linket til før jeg postet.

Dette er ikke enkelt: de som frykter konsekvensene av innvandring synes de offisielle prognosene er ufullstendige, så de lager prognoser og kommer frem til resultater som de finner skremmende.

Innvandringsoptimistene peker på at statistikkene er ufullstendige, og at disse prognosene derfor ikke stemmer (men de sier merkelig nok at de offisielle prognosene er fullstendig pålitelige).

Problemet oppstår idet innvandringsoptimistene bruker dette til å konkludere med at dette betyr at alt går bra og at det kommer til å ordne seg til slutt. Konklusjonen er feil, for de har jo et like dårlig statistikkgrunnlag å forholde seg til.

En riktigere konklusjon måtte være at vi rett og slett ikke aner hvordan dette kommer til å gå...

August 12, 2009 10:14 am  
Anonymous Jeppe said...

Anonymous: Folks eventuelle innvandringsskepsis bør vel være fundert på pålitelige fakta og holdbar statistikk. Hva ellers mener du folk bygger sin skepsis til innvandring på? Fordommer?

August 12, 2009 11:22 am  
Anonymous Anonymous said...

Det samme kan man si andre veien:

Folks eventuelle innvandringssoptimisme bør vel være fundert på pålitelige fakta og holdbar statistikk. Hva ellers mener du folk bygger sin optimistiske holdning til innvandring på? Forutintatte holdninger?

August 12, 2009 2:15 pm  
Anonymous Anonymous said...

Tro hva dere vil, vi er utrydningstruet:

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

August 12, 2009 8:16 pm  
Anonymous Anonymous said...

Kødda. Den videoen er grundig tilbakevist bl.a her:

http://www.snopes.com/politics/religion/demographics.asp

Jeg kastet meg inn i diskusjonen for å påpeke at vi har grunn til å tvile på foreliggende statistikk, og at vi har satt i gang store endringer av samfunnet uten å vite noe særlig om hva det innebærer. Jeg forsvarer ikke de mest tendensiøse motsvarene på dette, men mener at det er viktig å unngå polarisering i denne debatten og at begge "sider" bør være villig til å se litt nærmere på hvilket grunnlag de egentlig har for sine meninger - eller fordommer om man vil.

Uansett, takk for meg, og lykke til videre med et åpent sinn.

August 12, 2009 8:28 pm  
Blogger mrtn said...

Synes det har vært interessant å følge denne diskusjonen.

Jeg ser hva du sier, Anonymous. Og jeg er enig i at det er store forandringer på gang i samfunnet. Men det merkelige for meg er denne overfokuseringen på innvandrerne som problemet. At man leter sånn etter problemene, overfokuserer på dem. Men selv om jeg er uenig eller vil problematisere mye av det som er sagt her så kan jeg kun dele din frustrasjon over de manglende fakta i det offentlige ordskiftet om innvandring.

Men det er viktig at dette ikke bare blir concern trolling. Det må være gode, velvillige tolkninger, og det må ikke være statistisk fusking. Det må være gjort skikkelig. Jeg ser det dessverre alt for sjeldent i debatten. Nå til dags nesten aldri.

August 14, 2009 12:36 am  
Anonymous Anonymous said...

Dette er en vanskelig debatt, og det er godt vi kan være enige om at det er lite hjelp å hente i statistikkene.

For meg personlig er det revnende likegyldig hvilken farge folk har på huden eller hvor de kommer fra.

Min bakgrunn er at jeg har gått fra å jobbe med å hjelpe innvandrere i en innvandrerorganisasjon til å bli ganske overveldet over hvor raskt samfunnet endrer seg og lure på om det ikke er på tide å sette på bremsene. Dette forandrer ikke mitt syn på at vi skal behandle de som er her likeverdig. Men jeg ser at det såkalte "multikulturelle prosjektet" baserer seg på ganske blind ideologi fremfor f.eks. gode statistikker, et realistisk syn på samspill mellom grupper, erfaring fra andre land. Venstresidens motstand mot faktabasert vitenskap som evolusjonspsykologi er også problematisk i denne sammenhengen.

Jeg setter enormt stor pris på den vestlige verdens frihet og tankesett, og jeg er derfor skremt over at religion e r i ferd med å få en stadig mer fremtredende rolle i samfunnet - direkte og indirekte. Denne utviklingen skyldes både (fra deres synspunkt helt foreståelige) krav fra innvandrergrupper hvor religion er veldig viktig, men også at Norges og Europas relativistiske syn som gjør oss ettergivende og villige til å fire på viktige prinsipper.

Jeg tror rett og slett at fokuseringen eller overfokuseringen på innvandrere skyldes at folk ikke forstår motivasjonen bak dette, og reagerer på at samfunnet endrer seg så raskt? Det er jo et par ting er ganske ulogiske og som gir grunn til ettertanke:

- Vi tar imot innvandrere fordi vi vil hjelpe mennesker i nød. Men antallet kvoteflyktninger som er den klarest definerte gruppen av hjelpetrengende er latterlig lavt i forhold til antall familiegjenforeninger og asylsøkere.

- Vi har de siste tredve årene tatt imot veldig mange mennesker med veldig forskjellige kulturer uten at vi på forhånd hadde tenkt nøye gjennom hvordan det ville påvirke samfunnet.

Selv finner jeg ikke noe tilhørighet i dagens grupperinger for og imot, ettersom jeg opplever den gjeldende holdningen i de partiene unntatt frp og de offisielle statistikkene som forutintatt og dårlig fundert. De bruker mer tid på å bortforklare negativ utvikling i land der utviklingen er kommet lenger enn her enn de bruker på å forstå og forklare den. På den annen side er jeg enig med en del av kommentarene her at de fleste innvandringskritikerne og frp overdriver like mye den andre veien, og ofte like dårlig fundert og forutintatt. Denne polariseringen er veldig problematisk, og jeg er helt sikker på at svaret ligger et sted mellom de to. Den gruppen som har mest å vinne på å ta dette innover seg er sentrumspartiene. Løsningen er at vi må få de fryktede "danske tilstander" også her i den forstand at vi må tåle å se fakta i øynene, diskutere både det som er bra og problematisk, og ikke være så raske til å tillegge hverandre holdninger vi kanskje ikke har.

Til slutt vil jeg gjerne legge til at det som er blitt gjentatt flere ganger her om at tilfeller av skremselsinformasjon om demografisk utvikling er grundig tilbakevist, og at den demografiske utviklingen derfor ikke er skremmende ikke er en gyldig logisk konklusjon. Den riktige konklusjonen er kun at det som sies i de gitte tilfellene er feil. Man kan ikke konkludere med at utviklingen ikke blir så "skremmende" (i mangel av et bedre ord i farten) som det påstås, bare at enkelte av faktaene ikke underbygger påstanden. Demografene sier selv at faktagrunnlaget er for dårlig og at små endringer i befruktning og politisk vilje til fortsatt høy innvandring kan påvirke dette, men at en konklusjon kun blir gjetning.

Det bør altså være mulig for innvandringsoptimistene å forstå at frykten for utviklingen ikke bygger på rasisme eller er noe så banalt som "fremmedfrykt" som den kanskje var for 15-30 år siden, men at denne i dag baserer seg på observasjoner av at samfunnet endrer seg veldig fort og at folk føler seg fremmedgjort mange steder i eget land (se bare på Osloskolene og prosentandelen med ikke-norsk bakgrunn under 18 år).

August 14, 2009 12:32 pm  
Blogger Konrad said...

Anonym:
Her var det mange ting å gripe tak i.

Selv har jeg aldri forstått hva som er poenget med å trekke inn evolusjonspsykologi (Nore mfl). Hvilket bidrag gir det?

Du sier at religion har fått mye mer fremtredende rolle. Hva bygger du det på? Det offisielle Norge blir jo stadig mindre religionsbasert, religionen er privatisert. Da jeg gikk i barneskolen var det selvsagt at det foregikk forkynning i klasserommet. Vi pugget salmevers og gikk i kirken. For ikke mange tiår siden var presteskapet blant de viktigste premissleverandører i politikken, i dag er de redusert til latterliggjorte synsere. Nei, jeg tror ikke religionen har fått mer plass, men du merker religion bedre fordi det er flere ulike religioner og religionsbaserte praksiser. Det er som fisken og vannet vettu.

August 14, 2009 5:41 pm  
Anonymous Jeppe said...

"Det gör ondt när knoppar brister" skrev Karin Boye. Du kan ikke både få arbeidskraft som er villig til å ta de mest møkkete vaskejobbene for deg OG forvente å unngå enhver konflikt når ulike kulturer møtes. Du kan ikke både få rimelige og velsmakende eksotiske matretter OG forvente null konflikt i møtet mellom forskjellige folkegrupper. Og du kan ikke både påberope deg å tilhøre et humant og empatisk folk OG opptre som en ureflektert og inhuman bouncer når problemer oppstår som følge av møtet mellom det gamle vante og det nye og fremmede.

Selvsagt gjør denne type forandring vondt. Og den smerten skal vi selvfølgelig ta på alvor og følge nøye. Men i diskusjonen mellom "for mye" innvandring og "ikke for mye" innvandring er det foreløpig de ikke-innvandringsfientlige som kan vise til mest tyngde og ballast bak argumentasjonen sin.

Alle fremskrivninger om det norske samfunns sammensetning som konkluderer med "muslimsk flertall", "muslimsk overtakelse" eller "innføring av sharia-lover" innen overkommelig fremtid, har blitt solid tilbakevist. Muslimsk eller annet fremmed innslag i den norske hverdagen har ikke medført problemer store nok til å hyle opp om. Mange menneskers innvandringsskepsis bygger på påstander av typen "alle 41 overfallsvoldtekter osv." uten å ta med i betraktningen at det totale antall voldtekter pr. år ligger på mellom 10.000 og 20.000.

Det er ikke riktig at fremmedkulturelle forhold innebærer problemer av merkbar art for etniske nordmenn. Pålitelig statistikk viser at volds- og annen kriminalitet har vært nokså uforandret de seneste årene, og at en eventuell økning først og fremst kan knyttes til politiets aksjoner ifm. deres pågående lønnskamp.

Det er liksom ikke nok å begrunne fremmedfrykten sin med at "maten deres lukter rart" eller "de ser så skumle ut".

Verden er i forandring. Dette er de nye tider. Get used to it.

August 14, 2009 5:41 pm  
Anonymous Anonymous said...

Dette er som å snakke til veggen. Mitt mål er å forstå, ikke å forfekte et syn som jeg har bestemt meg for på forhånd.

Jeppe og Konrad: Dere bør øve dere på å lese og lete etter sannheten fremfor å terpe på meningspakkerefrengene deres. Dere er forutsigbare og svært lite reflekterte der dere gjentar og gjentar de samme oppgulpene. Sannsynligvis fordi dere er så inderlig overbeviste om at dere besitter den eneste sanne og korrekte tolkningen. Jeg har som sagt selv vært akkurat der, og vet at det er feil. Jeg vet derimot ikke hva som er riktig, men som sagt over så er begge ytterligheter i denne diskusjonen på helt på jordet.

Livet er for kort til å diskutere med sånne tullinger. Takk for meg for godt denne gangen.

August 15, 2009 5:02 pm  
Blogger mrtn said...

Anonymous (forresten -- fint om du velger et brukernavn!) :

Jeg er delvis enig med deg og delvis uenig.

Jeg er enig i at venstresiden trenger et mindre abstrakt forhold til innvandringspolitikk. Hurtige kulturelle forandringer, nye klasseskiller og sosiale problemer er alle sammen reelle problemer. Refrenget fra venstresiden om at "vi har ikke et innvandringsproblem, vi har et klasseproblem" leser jeg som et fornuftig utsagn. Det betyr også, som du sier, at vi er nødt til å få en realitetsorientert politikk på hvordan vi håndterer innvandrere. Jeg vil også, som deg, argumentere for at man må kjøle ned retorikken.

Jeg ser samtidig at det er mye vi er uenige i. Du har helt klart hatt noen negative opplevelser som har farget ditt syn, og jeg har hatt noen opplevelser som har farget mitt syn også. (Jeg er faktisk innvandrer selv -- jeg er dansk statsborger :) Men det ser ut til at vi begge leser samme statistikk og materiale. Jeg tror at dersom vi får en mer gjennomarbeidet politikk, mer faktaorientert og mer praktisk, så er det i det lange løp venstresidens verdigrunnlag for innvandringspolitikken, og de anspor til politikk vi har nå som vil føre til den beste måten å organisere Norge på i den flerkulturelle virkeligheten. Jeg tror også at Frp er det partiet som har MINST realitetsorientering i sin innvandringspolitikk. Og jeg tror at de vil ødelegge mye. Jeg har over de siste tyve årene langsomt sett det Danmark jeg reiste fra forsvinne i en sky av rasisme, fremmedfrykt, sosial uro og politisk grums. Jeg kommer til å dø av skam og fortvilelse om det samme skjer i Norge. Og de "danske tilstander" startet nettopp med splid rundt innvandringsspørsmålet. Vi er nødt til å få det riktig.

Derfor er det også viktig å fornekte det teleologiske argumentet: At innvandringspolitikk har en naturlig framdrift langs et serie med stadier. Det virker litt som om du argumenterer slik.

Håper du kommer tilbake en annen gang -- det kom mange interessante argumenter fram.

Alt godt,
M

August 16, 2009 10:53 pm  
Blogger Konrad said...

Se oppslag om OECD rapport i Aftenposten i dag. Konklusjonen der er tydelig, integrering handler om språk, utdanning, arbeid. For egen regning vil jeg tilføye: deretter kommer resten av seg selv.

Mrtn:
Jeg tror du har rett i at venstresiden har et for abstrakt forhold til innvandring, men samtidig tror jeg at det i fortsatt handler klasse mer enn om kultur og religion.

August 19, 2009 9:05 pm  
Blogger mrtn said...

OECD var veldig tankevekkende, ja. Enig i det du sier om språk, utdanning, etc. Og jeg er helt enig om at det handler mer om klasse enn om kultur og religion -- det er helt åpenbart for meg -- samtidig virker det som om det er et krav at vi er nødt til å vise at vi vet at alt ikke er rosenrødt. Det har vi kanskje ikke vært flinke nok til.

August 19, 2009 11:47 pm  
Anonymous Anonymous said...

Takk for hyggelig svar, mrtn.

Du kan kanskje kalle deg innvandrer når du er Dansk statsborger, men da avsporer du debatten og viser at du ikke forstår hva som skaper frykt for fremtidige konflikter. Det er da ingen som har snakket om at dansker i fremtiden vil gjøre oss i mindretall på grunn av innvandring og høye fødselstall? Vi snakker hovedsaklig om ikke-vestlige innvandrere på grunn av at nettopp disse skiller seg sterkt ut i levesett.

I mangel av gode norske statistikker kan man jo se til England der utviklingen er kommet lenger. Halvparten av fødslene der er ved kvinner som er født utenfor England. Det presiseres ikke hvor disse kommer fra, men vi kan kanskje gjette på at de ikke kommer fra Danmark?

Og dere andre som kommenterer her: Kom ut av meningspakkeidiotiet deres. Glem det idiotiske og utdaterte klassebegrepet og forsøk å være åpne nok til å se hvordan dette faktisk henger sammen. Den eneste klassen som vil bli relevant i fremtiden er en enorm underklasse av etterkommere av innvandrere med veldig høye fødselstall.

Og dette takket være kjøtthuer som dere!

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8224520.stm

August 27, 2009 9:53 pm  
Anonymous Zon Sishr said...

Jeg tror mrtn er inne på noe når han omtaler Lars Gule som "tilsynelatende" seriøs, for visst er det slik at Gule ved første øyekast kan fremstå som seriøs. Tar man en titt på innleggene han har skrevet på Document.no, ser man imidlertid at Gule gang på gang anklager sine meningsmotstandere for å lide av en fiktiv psykisk lidelse. Ingen som gjør dette gjentatte ganger i fullt alvor kan anses som seriøs.

August 29, 2009 11:51 pm  
Blogger mrtn said...

Hvis du henviser til den der "fobi er en diagnose og derfor anklager folk som snakker om islamofobi folk for å ha en psykisk sykdom"-memen så kan du godt parkere den ved døren. Den er et påfunn, den kjeder meg og angriper ikke problemstillingene vi snakker om.

August 30, 2009 12:23 am  

Post a Comment

<< Home