*

TWITTER | @martingruner

  14.2.10

  One of the unfortunate side-effects of the internet opening up a larger section of my life to consume is that I have become a lot more reactive than active. I tend to spend a greater portion of my time responding to given conditions rather than creating something new. I think that's why this blog continues to be important to me, even if I rarely find the time to write -- it's one of the spaces that force me into activity.

  Argumentet for avkriminalisering

  Et glimrende sak med blant annet et intervju med tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund i dagens Aftenposten. Det går rett inn i kjernen av norsk narkotikapolitikks irrasjonalitet. Straffene øker og øker – og det gjør forbruket også, gitt. Vi har fått egen lille War on Drugs i miniatyr. Nylig erklærte Oslopolitiet at de "erklærer krig mot" – marihuana. Det er pur galskap (jeg blogget forresten også om det, nå jeg tenker meg om), og Ketil Lund er den første til å innrømme det:
  – Det har vært rystende å erkjenne hva jeg egentlig har vært med på, og jeg kan ikke, i motsetning til dem som først nå innser narkokrigens svære og nytteløse omkostninger, unnskylde meg med at jeg ikke kunne vite bedre, sa tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund i et foredrag han nylig holdt om bruken av straff i narkotikabekjempelsen.
  Jeg var ute og traff min pusher "Håndverkeren restaurant og bar" igår, der jeg kjøpte og inntok rusmidler sammen med min venn, rusforskeren/kriminologen og en stor gjeng fra gamle dager. Vi diskuterte hans forskning. Han hadde en resignert tone når han snakket om det som jeg har hørt i mange andre. Om jeg forsto ham rett så er det sånn at mer eller mindre alle som har kunnskap og forskningserfaring om feltet er enige i at straffepolitikken Norge har ført er elendig og uforståelig, men det politiske klimaet forhindrer en seriøs og forskningsbasert diskusjon om temaet. Dette kommer også fram i saken, der Hedda Giertsen sier:
  – Mange frykter en politisk død hvis de tar til orde for avkriminalisering. Det oppfattes som synonymt med å være for narkotika og si at man ikke synes det gjør noe om barna dine skal begynne med narkotika. De aller fleste er enige om at rusmidler bør begrenses så langt som mulig, men uenige om fremgangsmåter og hva som bør være ulovlig og regulert.
  Dette er også farlig fordi narkotikapolitikk er ofte et av de første stedene der det oppstår gnisninger mellom staten og ungdommer. Om den første reelle konflikten du havner i med staten – i praksis når du røyker din første joint – etterlater deg med inntrykket at staten er en irrasjonell moralistisk hissigpropp som arbitrært prøver å hindre deg fra å gjøre noe som ikke skader deg, så er det farlig. Det delegitimerer staten i de unges øyne, og det gjør det lettere å se bort fra felleskapets behov seinere. Fremmedgjorthet mellom felleskapet og ungdommer er, historisk sett, ikke en god ide.

  Bedre da å prøve å gå i retning av avkriminalisering. Glenn Greenwald er en borgerrettsadvokat og blogger for Salon som jeg setter stor pris på. Han skrev nylig et nøkternt white paper for The Cato Institute der han gjennomgikk Portugals avkriminaliseringspolitikk og oppdaget at den var en ubestridelig sukses, omtrent så tydelig en policy-suksess som man kan få. For dem som ikke er kjent med argumentasjonen bak avkriminalisering, så er dette en faktabasert og oversiktlig introduksjon til temaet. Den er litt lang (38 siders PDF, men med mye grafer og sånt som du kan hoppe over), men forholdsvis lettlest og vel verdt å lese om du tenker på disse tingene. Som min venn, kriminologen sa da jeg spurte ham om Portugal: "Den løsningen er helt glimrende. Det er ingen motargumenter. Det er bare å kjøre på." Eller, det var det jeg tror han sa. Men jeg var jo ruset, så hva vet jeg?

  Labels: , , , , , , , ,

  13.2.10

  Jeremy Bentham, the philosopher who reformed the British legal system and created the ethical doctrine of utilitarianism, decided to have his body embalmed and displayed, in order to inspire future generations. The idea was consistent with his thinking. He wanted to continue to be useful for the thinkers of coming times, thus providing society with the greatest possible utility. At special anniversary meetings of the board of University College of London, the mummified Bentham is wheeled out and sits in the room in a glass cabinet. In the minutes of the meeting, Jeremy Bentham is listed under "present, but not voting".

  12.2.10

  The World Press Photo awards gallery is a cavalcade of human suffering and cruelty: A man overlooking a wasteland in the ruins of Gaza. Someone being stoned to death in Somalia, before and after shots of the soon-unrecognizable man and the crowd. People gunned down in the streets in Madagascar, a look of fear frozen on corpses. A Jewish settler throwing wine at a passing Palestinian woman for no good reason except he can. A VA hospital in the US, amputees and their loved ones; a man with half his head missing being lifted out of a hospital bed. Even the sports section has teenagers streetfighting in the Ukraine. They're deeply moving and important to see, almost every last one of them.

  1.2.10

  Bla-di-bla-bla-burka

  Burka, niqab, burka, burka, hijab, hijab, burka, ytringsfrihet, burka, burka, liberalt demokrati, hijab, hijab, selvmordsbombere! hijab, hijab, burka, kvinneundertrykking, hijab, hijab, stadie som vi har forlatt, hijab, viktig i et demokrati at vi viser ansikt, hijab, hijab, kvinnefiendtlig, hijab, burka, middelaldertenkning, burka, hijab ...
  – Alle norske, danske, svenske, franske, belgiske og sveitsiske medier de siste par årene.
  [innlegget er noe forkortet, red.].
  Ok, jeg er helt utrolig lei av å diskutere islam nå, men siden verden har blitt sinnsyk må jeg visst forklare liberalistene hvorfor man ikke skal diskriminere mot minoriteter. Så la meg først gi deg fire gode grunner til at det å forby burka er helt dust, og så skal jeg fortelle deg en femte grunn som gjør at det er skikkelig, skikkelig dust. Men før jeg gjør det må det vel presiseres at æsj: burka. Kvinneundertrykkende? Ja. Liker jeg dem? Nei. Synes jeg som feminist at de tilhører en ubehagelig tendens til kvinnefiendtlighet og autoritært patriarkat som bør bekjempes med alle lovlige midler? Ja. Har disse fakta noe med saken å gjøre? Nei.

  Fire gode grunner til at det å forby burka er helt dust.

  1. Liberalt demokrati, anyone?

  Grunnprinsippet i et liberalt demokrati er at man kan gjøre det man har lyst til, med mindre det man gjør i sterk grad hindrer andres livsutfoldelse. Dette kaller vi "The Harm Principle". Dersom det du gjør for eksempel er å tvinge noen til å kle på seg en burka/hijab/niqab/samekofte så er det ulovlig. Dersom det du gjør er å forhindre noen i å ta på seg det tøyet de har lyst til, så er det også ulovlig.1

  Et annet grunnprinsipp i demokratiet er at alle er like for loven. Litt av poenget her er at man ikke fjerner rettigheter som andre har. Et av de mest grunnleggende funksjoner til et liberalt demokratis lover er faktisk å forhindre at flertallet utnytter mindretallet. Derfor er det ikke slik at man har lover som rammer minoriteter, med mindre deres aktiviteter faller innenfor samfunnskadelige kategorier. For eksempel har vi sterke lover mot de minoriteter i det norske samfunn vi kaller "drapsmenn" og "voldtektsmenn", for å forhindre dem i å utfolde seg, men vi har ikke særlig sterke lover mot dem vi kaller "hvite middelklassemenn" eller "folk som liker lukten av liljekonvaller". Dersom man forbød noen folk å lukte på blomstene, men ikke andre, eller for den saks skyld noen mennesker i å ha sex slik de vil med den de vil, men ikke andre, så ville det vært feil. Og om man fratar noen mennesker retten til å kle seg slik de vil, men ikke andre, så ville det være en diskriminerende lov.

  Det ville være et brudd på samfunnskontrakten og i strid med det samfunnet vi har bygget opp dersom man gjorde det ulovlig, for eksempel, å være svart, eller ulovlig å gå i rødt tøy.

  Det er egentlig litt utrolig at dette er noe man må minne folk om, men det er altså slik at folk har lov til å gå i hva de vil. Om vi forbyr hijab eller nikab eller burka, så bryter det altså med flere av disse prinsippene:

  * Man forbyr noe til tross for at det ikke har noen skadelig effekt på samfunnet, ikke hindrer andres livsutfoldelse.

  * Flertallet forhindrer arbitrært minoriteten fra å gjøre hva de vil.

  For å forby niqab og burka må du altså være villig til å sette det liberale demokratis grunnprinsipper til side. Jeg forventer derfor en sterk, prinsipiell motstand mot dette fra alle dere sosialliberalister.

  2. "A chilling effect."

  Siden det er ganske få som går med dette – det vil jeg komme tilbake til – så er det et sterkt signal å sende å spesifikt forby et muslimsk kulturutrykk. Minareter, for eksempel. Eller hijab i politiet. Eller niqab i -- seriøst, dette diskuterte vi i Danmark -- dommerembetet (fordi sterke karrierekvinner er typiske brukere av det totale ansiktssløret). Jon Stewart har forresten en god analyse av fenomenet minaretforbud her.

  Dette signalet sier at muslimer ikke er velkomne -- selv når de ikke gjør noe galt. De er bare ikke som oss, de er radikalt annerledes. Det vil derfor bidra til en allerede sterk effekt på muslimers deltakelse i samfunnslivet. Dette er en slags paralell til det man kaller a chilling effect, som er et juridisk begrep, gjerne brukt innen ytringsfrihet og personvern.

  Ideen der er at bare bevisstheten om at man kan overvåkes "kjøler ned" kommunikasjonen; gjør at man ikke sier det man tenker.

  En tilsvarende chilling effect oppstår på muslimers følelse av tilhørighet. Man ser at man ikke aksepteres, og velger derfor å ikke delta, hvilket fører til at man aksepteres enda mindre, og så videre. Bare bevisstheten om at man ikke aksepteres gjør at man er mindre tilbøyelig til å delta i samfunnet, selv når det ikke lovgis spesifikt mot en.

  Hvis du vil forby niqab må du altså klare å sende et sterkt signal om at dette ikke handler om islam. For eksempel ved samtidig å slå hardt ned på -- gjennom beinhard enforcement -- alle som bruker solbriller, motorsykkelhjelmer og hettegensere og andre måter å "maskere" seg på offentlig. Hvis ikke, mistenker jeg at vi vil se stadig flere muslimske kvinner vende seg mot en ikke-sekulær identitet. Dem som kjemper for denne loven kan altså ha store skadevirkninger på dem de hevder å forsvare.

  3. Det viser seg at vi har en lov mot drap og tvang i Norge, allerede

  Straffeloven er ganske klar på dette, folkens. For å forhindre at kvinner tvinges av deres onde, svarsmuskete menn til å gå med burka (antakelsen som ligger i bunn for de fleste slike diskusjoner) trenger vi bare å gå til Straffeloven. Vi trenger ikke å sende et sterkt negativt signal til muslimer bare for å forby noe som allerede er forbudt.

  Eksempel: Vi har en lov mot drap: Straffelovens §233, der det står

  § 233. Den, som forvolder en andens Død, eller som medvirker dertil, straffes for Drab med Fængsel i mindst 6 Aar.

  Har den skyldige handlet med Overlæg, eller har han forøvet Drabet for at lette eller skjule en anden Forbrydelse eller unddrage sig Straffen for en saadan, kan Fængsel inntil 21 år anvendes. Det samme gjælder i Gjentagelsestilfælde samt, hvor forøvrigt særdeles skjærpende Omstændigheder foreligger.
  Så da trenger vi ikke å legge til at "Den som forvolder en andens Død fordi han eer svartsmusket og krokneset og tror på Allah, straffes for Drab med Fængsel i mindst 6 aar."

  Altså, vi kunne hatt den loven -- men den hadde vært ganske dust, for den hadde sendt signalet at vi tror muslimer er drapsmenn, mens den ikke hadde gjort noe verken fra eller til i praksis. Likeledes har vi lover som forhindrer folk i å tvinge andre folk til noe -- for eksempel å kle på seg et plagg hun ikke vil -- med vold.

  Det er i øvrig ganske dust å anta at alle går med niqab/hijab/whatever ufrivillig, i og med at forskningen er ganske tydelig på at slik er det ikke.

  En tilsvarende signaleffekt kan dokumenteres mht. hijab i politiet. I Sverige gjorde de det lov å gå med hijab i politiet. Resultat: Ingen går med hijab i politiet, men søkertallene for innvandrerkvinner til politiet gikk opp noe vanvittig. Og -- holy smokes! -- hver femte søker til politiet i Sverige er innvandrere. I Norge er tallet 7 prosent. Og jeg tipper ikke hijabdebatten hjalp det tallet.

  4. Rasisme!

  Ideen om å forby burka:

  -- et brudd på det liberale prinsippet om frihet fra unødvendig tvang.
  -- et spesifikt inngrep i friheten utført av et flertall mot et mindretall.
  -- har en sterkt nedkjølende signaleffekt på forholdet mellom muslimer og resten av samfunnet.
  -- ganske ubrukelig, sånn lovmessig sett.

  Og er derfor egentlig ganske rasistisk, er det ikke? Den er et spark til en minoriteten. Hvorfor det? Jo ...

  Hvorfor det å forby burka er skikkelig, skikkelig dust

  Fordi herre du milde Jesus, det er jo for faen ingen som går med det!

  Dette er definisjonen av signalpolitikk. Det er noen få damer nede på Grønland som går med niqab. Jeg ser kanskje en niqab der en gang hver måned eller deromkring. Ingen eller nesten ingen går med burka i Norge. I Danmark, etter utallige liter trykksverte og endeløse skoger opp i røyk viste det seg at det var tre kvinner som gikk med det totalt. Tre! Om det hadde vært en enorm epidemi med kvinner som stengtes bort fra samfunnet i sine burkaniqabfengsler, så hadde jeg sett grunnlaget for diskusjonen. Det er intet slikt grunnlag.

  I stedet blir dette weapons of mass distraction; populistisk symbolpolitikk som ikke forandrer det pøkk i den virkelige verden utover å senke livskvaliteten til et par hundretusen av våre borgere mens den virkelige verden skjer andre steder.

  Et par enkle analytiske søk på søketjenesten Retriever demonstrerer dette helt enkelt:

  burka + burqa + niqab + hijab i fjor = sånn ca 3.000 artikler i norsk papirpresse.

  klimakrise + klimaforandringer + klimaforhandlinger = 853 artikler i norsk papirpresse.2

  Skjønner du hva jeg mener? Vi diskuterer hodeplagg som ingen går med og noen hodeplagg som en del folk går med, men som i bunn og grunn ikke skader noen mer enn vi diskuterer det udiskutabelt mest presserende politiske problemet i verden. Hallo! Økosystemet holder på å kollapse! Kan vi ta oss litt sammen her?

  Så her er min innstendige bønn til alle som leser dette: Om du har tenkt deg å skrive noe om burkaforbud eller nikabforbud eller hijab i politiet eller enda en av de evinnelige artiklene om hvor forferdelig vanskelig det er, alt dette med integrering og islam og så videre, kan du ikke være så snill å la være og skrive en skikkelig god artikkel om klimaforandringer i stedet? Eller et av de andre virkelig viktige temaer som faktisk finnes der ute og som ikke dekkes tilstrekkelig av norsk presse. Det gjelder alle, fra kommentatorer til twitrere til journalister til bloggere til pamflettskrivere til tekstmeldere. Vær så snill.

  På forhånd takk,
  Martin Grüner Larsen

  * * *

  1. Med mindre det er ungen din og han har lyst til å gå med spidermandrakten sin på skolen. Da er det ok.

  2. [Siden denne bloggposten har havnet på pensum i NDLA bør jeg rette denne faktaopplysningen som ikke helt stemmer i teksten. I søket der jeg viser at hijab var mer omtalt enn klimaforandringer glemte jeg å søke på et av de viktigste søkeordene som var "klima", altså bare det ordet alene. Dette gir 8.300 treff, hvilket selvsagt er mye mer enn hijab. Problemet er at her er det en feilkilde: Fraser som "i dagens politiske klima" osv. står for en del av svarene. Ikke desto mindre så vil jeg stå fast ved hovedpoenget mitt, som er at spørsmålet om hijab tar opp en stor del av vår offentlige bevissthet, samtidig som den er en uviktig distraksjon fra skikkelig politikk. Dette poenget gjelder i all sin allmenhet om kritikk av minoriteter generelt og muslimer spesielt. Dette dokumenterer bl.a. en rapport fra IMDI der det blant annet står å lese at "i 2009 var det omtrent like mange oppslag [ -- ca. 77.000 -- ] om islam og muslimer som det var om Jens Stoltenberg, og flere enn om svineinfluensaen".

  Videre sier rapporten at:
  Et søk på Aftenpostens debattsider viser at innvandring og integrering er tema for 324 319 av innleggene. Til sammenlikning har skole og utdanning 19 049 innlegg og temaet miljø 62 209 debattinnlegg


  Så selv om det jeg skriver over ikke er helt riktig, føler jeg i all hovedsak at jeg har dekning for mitt poeng.

  Jeg vil ellers gjerne høre fra dere som er innom her fra NDLA! Legg gjerne igjen en kommentar under.

  Beste hilsener,
  Martin]

  Labels: , , , , , , , ,