*

TWITTER | @martingruner

  31.3.09

  I May Never Be Bored Again OR Who Says YouTube Can't Be Edumacational? It's Not All Monkey's Passing Out, You Know

  The ol' GlueTube has released a university portal. It claims to contain "full lectures for at least 200 university level courses." Awesome. Learnin' time.

  I'm also finding the public event podcasts of many major universities very enjoyable. The London School of Economics, in particular, seems to be tackling the financial crisis with a liberal dose of morbid self-deprecation and interesting lectures.

  30.3.09

  Expert FAIL

  Interesting article in the NY Times last week which accurately diagnosed the problem of the chattering classes: the experts are rarely right. People are very often chosen simply because they make for good tv, or know how to write a good sentence. They're not necessarily chosen for their analytic skill.

  The other part of the article goes a bit further, questioning the existence of analytic skills, and saying it's just guessing. Stating that experts aren't right that much more often than ordinary people, is, in my expert opinion, at least to a certain extent bullshit. Take doctors as an obvious example. They're clearly more right about sick people than non-doctors are...

  I'm going to stop this blog post before I have to start questioning the nature of the sciences vs. the humanities and just close by saying I wonder if this is what the Norwegian public sphere is like, or if this is an American phenomenon.

  Er det bare meg som synes det er dødspinlig når finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen støtter utryddelsen av den jødiske rasen? Herregud, lizm. Holocaust er bare 20. århundre.

  Mer her, forresten.

  I'm sure everyone has seen the zombie craze that's sweeping the nations, but if not, you should check out the Zombie & Monkey webcomic my brother is making. OMG. It's so funny you'll die.

  (beat)

  And rise from the grave.

  The story so far is here. (scroll down)
  And the Breaking News is here.

  29.3.09

  Granskende journalistikk FTW!

  - Visste dere at innvandere som kommer til Sverige fra land som Afghanistan eller Afrika i blant har over 2000 parasitter i kroppen. Kan dere tenke dere? Hundene våre har ikke så mange en gang. Og de settes i karantene når de kommer til landet. Disse kommer direkte inn, sier hun.
  (Det er medlemmer i Sverigedemokraterna, som snart har 4 % oppslutning som sier dette.)

  Expressen har en del stoff om dette: her, her og her.

  Høyresidens konkurs

  Jeg må innrømme jeg ikke helt forstår meg på Torbjørn Røe Isaksen. Noen ganger er han fornuftig og faktabasert og rimelig og alt det der, og noen ganger er han bare fullstendig i den kognitive dissonansens lala-land.

  Ta gårsdagens Klassekampen (der jeg i øvrig har et langt intervju med Roy Jacobsen, om du liker den slags) som et eksempel. Her skriver han sammen med Jan Tore Sanner et innlegg som heter "Venstresidens fallitt". Her åpner de med å skrive at "venstresidens fallitt i disse krisetider demonstreres av det fundamentale spriket mellom deres ideologiske og deres praktisk-politiske agenda." Ok, jeg skjønner den. En kritikk av spriket mellom vår anti-kapitalistiske ideologi og retorikk og de fornuftige blandingsøkonomien som Kristin Halvorsen styrer i regjering. Fair point. De kritiserer Heikki Holmås' mangel på alternativer til markedsøkonomi. Ok. Joda.  

  Men så - hold deg fast - kommer vi inn på skyldfordelingsspørsmålet. Sanner og Isaksen presterer å si at:
  Å hevde at det uregulerte markedet er høyresidens utopi er stråmannsargumentasjon. Markeder må reguleres, og det kreves åpenhet, ettersyn og riktige insentivstrukturer. Når dette perverteres svikter, markedet. Dette er ikke argumenter for venstresiden, men argumenter Høyre har fremført siden 1884.
  Og så går de videre til å snakke om at nå må vi sikre økonomisk vekst, for gudene skal vite at vekst er viktigere enn velferd og bærekraftighet, og så avslutter de med en kritikk av SVs trang til ideologisk renhet heller enn praktisk politikk og bla bla bla. Den siste kan jeg nesten være med på. Det er kanskje litt sant at noen i SV er mer opptatt av å holde sin sti ren enn å dykke ned i politikken, som er, slik Ap-mann Roy Jacobsen uttrykte deti intervjuet jeg gjorde med ham, ugliness.

  Men altså. Er det ikke litt hyklersk av to høyrefolk å hevde at de står for trygg regulering av markedet og rette insentivstrukturer, når alle som leser aviser utmerket godt vet hva Høyre har gjort i regjering og hva de har stått for i programmet sitt: deregulering. Ikke på samme loco måten som i USA, det skal de ha, men deregulering nonetheless. Om Høyre har hevdet dette siden 1884, så har de jammen gått stille i dørene med det. Deres politikk har konsekvent vært et mer konkurranseutsatt, mer utrygt, mindre regulert marked. Dette gjelder særlig for arbeidstakeres rettigheter (partiet er tross alt i sitt vesen en politisk koalisjon formet av arbeidsgivere), men også i stor grad for kapitalens flyt. Ikke en gang venstresidens fornuftige, moderate tiltak har Høyre gått med på. Delvis på grunn av deres motarbeiding har vi ikke Tobin-skatt eller regnskapsreform eller internasjonale reguleringsmekanismer. Høyre ror nå så det fosser rundt båten fordi de vet at om deres politikk hadde blitt gjennomført hadde norsk økonomi vært mye mer utsatt for verdensøkonomiens stormkast. Sånt vinner man ikke valgkampen på. La oss skape en avledningsmanøvre (og så i Klassekampen, av alle steder!) 

  Men nok om det. Jeg hadde egentlig først og fremst lyst til å kommentere en gammel zombiefortelling som bare nekter å dø, nemlig at det er en sammenheng mellom økonomisk og politisk liberalisering og mellom økonomisk liberalisering og velferd. Kan vi ikke i det minste si, om man nå skal bli ved med å insistere på dette, at det er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig sammenkobling? Jeg blir litt oppgitt når Sanner og Isaksen skriver at

  Fra 1980 til 2007, i den "nyliberale æra" har verdens samlede bruttonasjonalprodukt økt med cirka 145 prosent. Flere hundre millioner mennesker har klatret ut av fattigdom. Andelen ekstremt fattige sank fra 34 til 15 prosent fra 1981 til 2005, ifølge Verdensbanken. Fraser Institutes [" a think tank based in Canada that espouses free market principles" ifølge Wikipedia. Friedrich Hayek var en av grunnleggerne, min anm.] "Economic Freedom of the World"-rapporter underbygger årlig koplingen mellom økonomisk frihet og øvrige velferdsindikatorer.


  Spar meg. Dette er det reneste tøv, og Isaksen og Sanner burde vite bedre. Andelen fattige har blitt mindre siden 1981, riktignok. Men hva slags meningsløs fattigdomsdefinisjon er det de bruker når halvparten av verdens befolkning lever på under 15 kroner dagen? 80 % av verden lever på under 65 kr/dagen. Dette er ifølge Verdensbanken, også kilden til Røe og Sanner. 80 % av verden lever også i land der avstanden mellom rik og fattig øker. Dette ifølge UNDP.

  Og kanskje viktigst av alt, for å skyte denne sammenhengen mellom økonomisk frihet og "øvrige velferdsindikatorer" totalt ut av vannet, så la meg henlede leserens oppmerksomhet på Kina. Kina er frimarkedsideologenes verste mareritt, og de hater å snakke om det. Det er et land med stadig mer utpreget frimarkedstenkning i sin økonomiske politikk og det er også, som du kanskje vet, et autoritært diktatur.

  Her er tingen du kanskje ikke vet: Kina står for nesten 75 % av fattigdomsreduksjonen i Verden siden 1980. Det har vært en nesten ufattelig utvikling av økonomien i Kina. En middelklasse har vokset fram fra intet på 30 år, og nesten 600 millioner mennesker har blitt løftet ut av fattigdom. Med andre ord: Tar du Kina ut av regnestykket så har vi egentlig ikke fått til så mye i det hele tatt. Om du fjerner India også ser det enda styggere ut.

  Med andre ord er det eneste landet som virkelig har fått markedsøkonomien til et autoritært diktatur. I tillegg så har Kina hatt en langsom deregulering i denne perioden, og faktisk hatt styringsøkonomi i store deler av de siste 30 årene. (Som du kanskje husker: Kina var et kommunistisk land, sort of.) Så jeg tror at de andre velferdsindikatorene sånn sett sliter litt. Så kan vi slutte å snakke så mye om hvordan velferd og liberalisering henger sammen med nødvendighet?

  Dette desperate forsøk på å skyve bevisbyrden over på venstresiden, når høyresidens politikk har spilt så fallitt (som jo bare er et gammelt ord for konkurs) er dristig som faen. De har baller, det skal de ha. Og litt for mange av dem i luften samtidig. De prøver tilsynelatende å gjøre det kunststykket å på den ene siden si "Se! Vi er for regulering av markedet. Se! Se så vanvittig regulert vi vil ha markedet!" i desperat håp på å score noen poeng i valgkampen ved å late som om de alltid har vært for regulering. Jeg tenker litt på stakkars Winston i George Orwells 1984 som sitter og forfalsker historiske dokumenter og så mer eller mindre tror på den nye historien han nettopp selv har skrevet.

  På den andre siden prøver Sanner og Isaksen samtidig å si "Se så bra et deregulert marked er! Se! Se så bra! Alle disse fattige som ikke lenger er fattige!" De vil ha både pose og sekk. Ha kaken og spise den.

  Men som alltid så er høyresidens akilleshæl en fullstendig mangel på innsikt i kapitalismens faktiske oppførsel. Den kimen til en reell kritikk av venstresidens løsningsforslag som ligger skjult i den massive kognitive dissonansen som dette leserbrevet uttrykker kommer aldri til orde.

  Labels: , , , , , , , , , , ,

  26.3.09

  Trust the Welsh to figure out even more inventive things to do with sheep.

  I've got it all worked out. Don't confuse me with facts

  Endelig kommer forskerne på banen i hijabspørsmålet. Dette var ikke så vanskelig, egentlig, var det?
  Thorbjørnsrud mener hijab-debatten handler om fritt valg, men peker på at det forskningsmessig er vanskelig å definere for hvem og når det er snakk om fritt valg, og hvem som skal avgjøre hva fritt valg er i forhold til hijab.

  Hun sier vi vet at noen norske jenter og kvinner tvinges til å bære hijab mot sin vilje, at mange påvirkes og inspireres av venner og medstudenter, og at mange definerer hijabbruken sin som fritt valg.

  - Vi vet at mange kanskje selv er den eneste kvinnen i familien med hijab, at en del foreldre er i mot at barna deres går med hijab, og vi vet at mange betaler en høy pris for bruk av hijab i form av blikk, erting, skjellsord eller at de får sparken på jobben, sier Thorbjørnsrud.

  Hun forteller også at vi vet at mange er stolte over å bære hijab, og vi vet at mange er sterkt i mot både påbud og forbud når det gjelder hijab.

  - Lytt til informantene

  Som forsker, mener Thorbjørnsrud at vi må lytte til de som sier at de går med hijab frivillig.

  - I et faglig perspektiv kan man ikke bare forkaste dette og si at de muslimske kvinnene ikke vet bedre. Som forsker må man faktisk lytte til sine informanter. En forskers oppgave stopper aldri med hva informanten sier, man må alltid sette informantens utsagn i sammenheng og stille spørsmål ved dem.

  - Men man kan ikke innta en maktholdning til sine informanter og si at de tar feil av sine egne liv. At i stedet for å lytte til seg selv, så må de lytte til meg som vet best for dem.

  - Da slutter man å være forsker, og går inn i rollen som autoritær leder. Og er det noe kvinner både med og uten hijab synes å ha fått mer enn sin del av de siste 150 år, så er det folk som skal bestemme hva de skal ha på seg, avslutter Thorbjørnsrud.

  Labels: , , , ,

  25.3.09

  Spam poetry

  The button for our "report spam" function is in Norwegian, and it reads "unserious mail". I do want to press that button several times a day for things that aren't really spam, per se. Rather, say, sarcastic comments about my taste in music or my fumbling of prepositions. But THIS one, though, is really spam, and I still can't quite bring myself to say that it is unserious. It does have a serious lyric vein:
  Who heretofore had never hoped to read, are now sea. And
  macleod would not listen to a word his that great monkey
  chiefs at the command of sugriva, the marquis had this hotel
  purchased for him it slip from her arms to those of a human
  creature.

  Labels: , ,

  21.3.09

  Den post-rasistiske verden

  Kronikkvinneren i konkurransen til BT, Chro Borhan, har skrevet kronikken "Jeg er også norsk". Den handler om innvandring og sånt. Den avføder selvsagt en opplyst og hyggelig debatt:
  Å være norsk handler selvfølgelig om å være bleik i huden, rød i kinnene, godt vant med kulde og snø, stolt av våre vikingforfedre, og blåøyd og naiv så det holder for hele Europa. Sistnevnte er logisk nok også grunnen til at nordmenn lar seg utrydde i den etniske renskningen som foregår nå - det store, "multikulturelle" prosjektet, hvor den innfødte nord-europeiske befolkningen byttes ut med mennesker og kulturer fra andre deler av verden.


  O wonder!
  How many goodly creatures are there here!
  How beauteous mankind is!
  O brave new world!
  That has such people in't!

  Labels: , , , ,

  18.3.09

  tweet tweet

  martingruner @ezraklein is spot-on re: political/celebTwitter. "Why Congress Twitters but Doesn't Blog:" http://tinyurl.com/d9fnxu Bring back the blog!
  One minute ago from web

  16.3.09

  Why news websites should link to other people (shown with math! And big scary equations!).

  Jan Guillous foredrag på Saladindagene ligger ute på NRKs nettsider.

  8.3.09

  Intervju i Information om blogging, mikroblogging og sosiale media

  Jeg ble for nylig intervjuet av den danske avisen Information om bloggingens status nå som Twitter og Facebook og andre mikroblogger spreder seg. Og om bloggens gullalder er forbi. Nå er artikkelen oppe på Informations nettsider:
  Martin Grüner Larsen giver dog blogpessimisterne ret så langt, at bloggen har ændret karakter ved at være blevet mindre social som en konsekvens af netop de mange sociale tjenester, der i de senere år har vundet fremgang. Den er blevet mindre folkelig. Til gengæld er bloggen uden de sociale aspekter blevet et lang mere professionelt og fagligt medie, hvilket man ifølge Larsen kan se på f.eks. dailykos.com eller Atrios.Blogspot.com, som er politiske blogs på græsrodsniveau, men stadig med et meget kvalificeret indhold.

  Af mere intellektuel art nævner Martin Grüner Larsen nobelprisvinder i økonomi Paul Krugmans blog, krugman.blogs.nytimes.com, og et site som crookedtimber.org. Udviklingen har gjort, at bloggen i højere grad virker som en form for 'offentlig sfære' på et mere direkte plan, end det tidlige er set.

  "Der skabes små offentligheder, især indenfor det politiske, og hvis vi ser på USA; især på den amerikanske venstrefløj. Et andet aspekt er kulturbloggene, hvor der også skabes alternative netværk. Her bliver der kommunikeret mellem skandinaviske bloggere på en hel anden måde en f.eks. gennem dagbladene," siger Martin Grüner Larsen.
  Artikkelen inneholder også en referanse til at Norge er "mere fremme i skoene end Danmark" når det gjelder teknologi.

  Labels: , , , , , ,

  5.3.09

  Big happy congratulations to my awesome friends Trygve & Line!

  I've just been informed that last night, my awesome friends Trygve and Line had their second daughter. Since their first daughter Amina, seen here being awesome, is wonderful, I'm assuming this next one will be made of awesome.  This is Line, the mother of all awesome:

  ZzzzZzz

  Here is a picture of Line being awesome while carrying two kids at once, one not yet born, in this photo:  And the happy father, seen here being happy and awesome sometime last autumn: 


  Labels: , , , , , , , ,

  1.3.09

  Interesting and intelligent lecture on violent extremism and Islam in the West by Hazel Brears, Secretary of State for Communities and Local Government in the UK.